Kaunatas vidusskola

Adrese: Adrese: Rāznas iela 17 , Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4622

Skolas direktors: Ināra Paramonova

Skolas vīzija:
Skola, kurā iegūst ne tikai vispusīgas zināšanas, bet iemācās arī domāt, darīt, sapņot, draudzēties un mīlēt. (pēc Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa teiktā)

Skolas misija:
Caur sirdi uz sirdi aizdegt zvaigznes, kurām piemīt veselīga pašapziņa, cilvēciskās vērtības, patriotisms, radošums, spēja pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību, nemitīgi pilnveidoties un rūpēties par savu tuvāko.

Izglītības programmas:

 • Pamatizglītības programma (kods 21011111);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811);
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011)

Atbalsta personāls skolā: logopēds, speciālais pedagogs, psihologs, pedagoga palīgs, mediķis, karjeras izglītības konsultants.

Iespējas profesionālajā pilnveidē:

 • Kopš 2017./2018.m.g. skolā darbojas Rēzeknes mākslas skolas filiāle
 • Kopš 2016./2017.m.g. skolā darbojas projekta “Esi līderis” profesionālās pilnveides programma uzņēmējdarbībā vidusskolēniem
 • Skolā darbojas Rēzeknes Bērnu – jaunatnes sporta skolas profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas “Florbols”, “Peldēšana”, “Volejbols”, “Futbols”
 • Izglītojamie apmeklē Maltas mūzikas skolu
 • Vidusskolēniem tiek dota iespēja iegūt bezmaksas “B” kategorijas autovadītāju apliecību.

Interešu izglītības programmas 2016./2017.m.g.:

 • Tautas dejas(4.kl.)
 • Tautas dejas(5.-7.kl.)
 • Tautas dejas(8.-9.kl.)
 • Tautas dejas(2.-3.kl.)
 • Folkloras kopa „Rāznaviņa”
 • Novadpētniecības darbnīca (5.-12.kl.)
 • Leļļu teātris(1.-5.kl.)
 • Volejbols (6.-7.kl. meitenēm)
 • Volejbols(6.-7.kl.zēniem)

Lepojamies, ka skola atrodas Rāznas ezera piekrastē un droši var sevi dēvēt par Rāznas pērli.

Laipni gaidīti Kaunatas vidusskolā!

Click to listen highlighted text!