Maltas Mūzikas skola

Adrese: Skolas iela 5A, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630

Tālrunis:  64635073

Epasts:  muzikasskola@saskarsme.lv

Skolas direktors: Normunds Štekels

Tālrunis: 26582296

Epasts: normunds.stekels@saskarsme.lv

Maltas mūzikas skola pastāv no 1991. gada. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu.

Skolā strādā 8 pedagogi 7 akreditētās un licencētās profesionālās ievirzes izglītības programmās:

  • “Taustiņinstrumentu spēle” – klavierspēle (20V 212 01 1);
  • “Taustiņinstrumentu spēle” – akordeona spēle (20V 212 01 1);
  • “Stīgu instrumentu spēle” – vijoļspēle (20V 212 02 1);
  • “Stīgu instrumentu spēle” – ģitāras spēle (20V 212 02 1);
  • “Pūšaminstrumentu” (flautas, klarnetes, saksofona) spēle (20V 212 03 1).

Maltas mūzikas skolas skolēni aktīvi piedalās skolas rīkotajos pasākumos. Katru mācību pusgadu katrā specialitātē tiek organizētas mācību programmām atbilstošas ieskaites izpildījuma tehnikas pilnveidei. Bērni piedalās visos svarīgākajos valsts svētkos pagastā, konkursos novadā un republikā.

Mūzikas skolā mācības apgūst bērni gan no Maltas, Feimaņu, Kaunatas, Čornajas, Mākoņkalna, Pušas, Tiskādu, Lūznavas un Silmalas pagastiem. 2023./24. mācību gadā skolēnu skaits skolā ir 69 izglītojamie

Katru gadu tiek rīkoti izbraukuma koncerti uz apkārtējiem pagastiem, lai popularizētu profesionālo muzikālo izglītību, kā arī lai iepazīstinātu vecākus, skolasbiedrus ar skolas audzēkņu sasniegumiem mācamajās specialitātēs.

2015. gada 1. septembrī Maltas Mūzikas skola uzsāka mācības jaunās, pārbūvētās, labiekārtotās telpās. Projekta “Maltas 1. vidusskolas un Maltas 2. vidusskolas ēkas rekonstrukcija un kopējās infrastruktūras rekonstrukcija” ietvaros veikta Maltas vidusskolas otrā korpusa vienkāršotā rekonstrukcija un rekonstruēta pirmā korpusa piebūve, kurā tagad atrodas Maltas Mūzikas skola. Lai nokļūtu mūzikas skolā, Maltas vidusskolas skolēniem vairāk nav jāmēro ceļš pa ciemata ielām. Skolā tagad var nokļūt pa visus korpusus savienojošu gaiteni. Tādējādi skolēni var atvēlēt vairāk laika muzicēšanai. Kopējā Maltas skolu infrastruktūra ir sekmējusi arī abu izglītības iestāžu sadarbību.

Sākot ar 2015. gada janvāri Rēzeknes novada pašvaldība ir lēmusi, ka mācības Maltas Mūzikas skolā ir bez vecāku līdzfinansējuma, kas ir palielinājis gan mācīties gribētāju skaitu, gan konkurenci izglītojamo vidū. Skolēniem mūzikas instrumenti ir par brīvu, un skola cenšas katru gadu uzlabot skolas materiālo bāzi ar jauniem mūzikas instrumentiem un mācību materiāliem. Jācer, ka veselīga konkurence sekmēs mācību sasniegumu izaugsmi un veicinās jauno talantu attīstību!

Click to listen highlighted text!