Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035. gadam un Attīstības programma 2023.-2029. gadam ir nodota publiskai apspriešanai

Rēzeknes valstspilsētas  pašvaldības dome un Rēzeknes novada dome ir nodevusi publiskajai apspriešanai Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam un Attīstības programmas 2023. - 2029. gadam projektus.

Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteikti abu pašvaldību nākotnes redzējums, pašvaldības ilgtermiņa attīstības mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada attīstības programma 2023. - 2029. gadam  ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums abu pašvaldību attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2023. gada 10. marta līdz 6. aprīlim.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes tiks organizētas:

22.03. plkst. 16.00. Kopējā sanāksme  tiešsaistes platformā Zoom

27.03. plkst. 12.00. Viļānu kultūras namā, Kultūras laukumā 2, Viļānos, Rēzeknes novadā (klātienē).

27.03. plkst. 15.00. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 93, domes lielajā zālē 2. stāvs (klātienē).

28.03. plkst. 11.00. Nautrēnu pagasta sporta hallē – kultūras namā, Rogovkā, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā (klātienē).

28.03. plkst. 15.00  Maltas apvienības pārvaldes aktu zālē, Brīvības ielā 6, Maltā, Rēzeknes novadā (klātienē).

29.03. plkst. 12.00. Kaunatas pagasta tautas namāRāznas ielā 14, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā (klātienē).

29.03. plkst. 15.00. Dricānu pagasta kultūras namā, Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā (klātienē).

Publiskās apspriešanas laikā visi interesenti var iepazīties ar attīstības plānošanas dokumentiem:

  • Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20222  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20226
  • Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iedzīvotāju apkalpošanas centrā, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30
  • Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes ēkas 17. kabinetā, Atbrīvošanas alejā 95a, Rēzeknē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par attīstības plānošanas dokumentu projektiem iespējams iesniegt līdz 2023. gada 6. aprīlim, aizpildot veidlapu.

Sūtot pa pastu Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai Atbrīvošanas aleja 93, Rēzeknē, LV 4601, Rēzeknes novada pašvaldībai Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzeknē, LV 4601 vai elektroniski sūtot uz e-pasta adresi: PVAP@rezekne.lv vai info@rezeknesnovads.lv

Izmantojot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu:

https://geolatvija.lv/ https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20222

Saņemt konsultācijas par sagatavotajiem plānošanas dokumentiem var gan klātienē, gan attālināti (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku un formātu, rakstot e-pastu uz: marina.labanovska@rezekne.lv (tālr. 64607636), tatjana.karkliniece@rezeknesnovads.lv (tālr. 64607205) vai inga.usane@rezeknesnovads.lv (tālr.64607205).

Pēc iedzīvotāju ierosinājumiem Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada attīstības dokumenti tiks papildināti.

Click to listen highlighted text!