Tiek izveidota Rēzeknes novada dzimtsarakstu nodaļa

Rēzeknes novada domes 2021. gada 2. decembra sēdē pieņemts lēmums Rēzeknes novada teritorijā reorganizēt Rēzeknes novada un Viļānu novada dzimtsarakstu nodaļu, izveidojot vienu kopīgu Rēzeknes novada dzimtsarakstu nodaļu ar divām pieņemšanas vietām:

  • Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzeknē, LV-5701;
  • Kultūras laukums 1A, Viļānos, Rēzeknes novads, LV-4650;

Lēmums pieņemts, īstenojot administratīvi teritoriālo reformu, lai realizētu Latvijas Republikas Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā pašvaldībai uzticētās funkcijas, uzdevumus un pienākumus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 15.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 10.panta pirmo, trešo un sesto daļu, 12.panta pirmo, otro un trešo daļu, un ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2021.gada 25. novembra priekšlikumu.

Rēzeknes novada dzimtsarakstu nodaļas sastāvā ir nodaļas vadītāja, nodaļas vadītāja vietniece.

Nolemts apstiprināt Rēzeknes novada dzimtsarakstu nodaļas veidlapu saskaņā ar 1.pielikumu.

Rēzeknes novada dzimtsarakstu nodaļa uzsāk darbību ar 2022. gada 1. janvāri. 

 

Click to listen highlighted text!