Publicēts 19.11.2020
Ētikas kodekss dabā gājējiem
Šobrīd, kad aizvien biežāk cilvēki dodas atpūtas pasākumos dabā un daba palīdz risināt veselības problēmas, mums jābūt īpaši atbildīgiem un jāatceras par to, kādu ietekmi individuāli un visi kopā atstājam. Pasaules Dabas Fonds ir sagatavojis ētikas kodeksu, apvienojot deviņus rīcību virzienus, kas palīdzēs dabā gājējiem labāk izprast dažādu paradumu un uzvedības nozīmi dabas saglabāšanā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.11.2020
Rāznas nacionālā parka biedrība sveic LR proklamēšanas 102. gadadienā!
Rāznas nacionālā parka biedrība piešķir apbalvojumus “Pagasta lepnums” sešiem Kaunatas pagasta iedzīvotājiem par nozīmīgu ieguldījumu pagasta dzīvē, sasniegumiem pagasta tēla veidošanā un popularizēšanā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.10.2020
Tiek uzsākta dabas lieguma ”Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plāna izstrāde
Ir uzsākta īpaši aizsargājamās dabas un Natura 2000 teritorijas dabas lieguma ”Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plāna izstrāde. Šī gada 12. novembrī plkst. 17.00 notiks Plāna uzsākšanas sabiedriskā videokonference, kurā būs iespēja uzdot jautājumus Plāna izstrādātājiem un iesaistītajām valsts institūcijām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.10.2020
Lubāna ezerā ielaists viss plānotais zandartu mazuļu skaits
Rēzeknes novada pašvaldība 22. oktobrī Valsts zivju fonda projekta Nr. 20-00-S0ZF02-000005 “Lubānas ezera zivju krājumu papildināšana” ietvaros komisijas klātbūtnē Lubānā ielaida vēl nedaudz vairāk par sešiem tūkstošiem zandarta mazuļu, kas 1. oktobrī netika piegādāti. Tagad Lubāna ezerā ir ielaisti viss projektā paredzētais zandarta mazuļu apjoms.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.10.2020
Rāznas ezerā ielaisti zandartu mazuļi
Valsts zivju fonda projekta Nr. 20-00-S0ZF02-000006 “Rāznas ezera zivju krājumu papildināšana” ietvaros Rēzeknes novada pašvaldība šī gada 15. oktobrī veica zandartu mazuļu ielaišanu Rāznas ezerā Čornajas pagasta Tilīšos. Rāznas ezera zivju resursu papildināšanai paredzētais projekta finansējums ir 34 969,00 EUR, tai skaitā Valsts zivju fonda finansējums 10 000 EUR, Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda finansējums 24 769,00 EUR un Rāznas nacionālā parka biedrības finansējums 200,00 EUR apmērā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.10.2020
Aktuālais video: Rēzeknes novadā aizvadīts seminārs par muižu parkiem un dārziem
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.10.2020
Laizānu parks kļuvis bagātāks par 70 jauniem kokiem un krūmiem
Grimoņi Aurea Baltais, grimoņi Sibirica Baltais, vilnainās irbenes, pulkstenīšu forsītijas, gludie kārkli Nana, parastie vītoli Bullata, egles Dundanga – kopskaitā 70 jauni krūmu un koku stādiņi Meža dienu ietvaros piektdien tika iestādīti Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Laizānu parkā. Koku un krūmu stādīšana piektdien, 9. oktobrī, notika Latvijas Pašvaldību savienības rīkotā semināra ,,Saimniekosim gudri pašvaldību mežos un parkos!” Meža dienu 2020 ietvaros, uz to Maltas vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskolas ēkā, kas atrodas Laizānu parkā, aicinot pašvaldību pārstāvjus un dabas ekspertus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.10.2020
Paziņojums par dabas parka „Adamovas ezers” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksmi
Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā tiek izstrādāts īpaši aizsargājamas dabas teritorijas dabas parka „Adamovas ezers” dabas aizsardzības plāns turpmākajiem 12 gadiem. 2020. gada 22. oktobrī plkst.13.00 Rēzeknes novada pašvaldībā (lielā zāle, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne) un tiešsaistē (attālināti) notiks plāna uzsākšanas informatīvā sanāksme. Dalībai sanāksmē jāpiesakās līdz 19. oktobrim, zvanot pa tālruni 27262312 vai rakstot e-pastu uz ilmars.bodnieks@gmail.com.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.10.2020
Izsludina foto konkursu “Mans zaļais solis Latvijai’’
SIA ,,ALAAS’’ no 5. oktobra līdz 5. novembrim izsludina foto konkursu "Mans zaļais solis Latvijai’’, ar mērķi veicināt videi draudzīgu un "zaļu" dzīvesveidu, piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.10.2020
Šogad Latgales Meža dienas notiks Ozolainē
Piektdien, 9. oktobrī vides entuziasti no visas Latvijas pulcēsies Liepu pamatskolā uz Meža dienām, aicinot tajās piedalīties Latgales pašvaldību speciālistus. Pasākuma ietvaros notiks seminārs ,,Saimniekosim gudri pašvaldību mežos un parkos!’’, kurā par muižu dārziem un mūsdienu tendencēm stāstīs Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns, par mežu apsaimniekošanu – AS ,,Latvijas valsts meži’’ Ziemeļlatgales meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Dainis Rudzīts.
 Lasīt vairāk