Nautrēnu vidusskolas pārseguma remontdarbi

Publicēts 29.07.2014

Iepirkuma identifikācijas numurs – RNP 2014/16
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2014.gada 11.augusts plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Nautrēnu vidusskolas pārseguma remontdarbi
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona – Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv

Darbu apjomu saraksts
Iepirkuma nolikums
Bēniņu koka pārseguma plāns

Lēmums par iepirkuma  rezultātiem

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0