Pretputekļu absorbenta iestrāde grants – šķembu ceļu seguma virskārtā

Publicēts 04.06.2018

Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/17
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 15.06.2018. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: pretputekļu absorbenta iestrāde grants – šķembu ceļu seguma virskārtā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Alberts Kindzulis, tel.64607170, e-pasts: alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv

Nolikums
Lēmums par iepirkuma rezultātiem

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0