Rēzeknes novada pašvaldība izsludina iekšēju konkursu uz pašvaldības iekšējā auditora-revidenta amatu

Publicēts 10.04.2018

Rēzeknes novada pašvaldība izsludina iekšēju konkursu uz pašvaldības iekšējā auditora-revidenta amatu. Konkursā var piedalīties pretendenti, kuru darba vieta uz konkursa izsludināšanas dienu ir kāda no Rēzeknes novada pašvaldības iestādēm.
Pretendentam ir jābūt augstākai (vismaz pirmā līmeņa) izglītībai grāmatvedībā, finanšu vadībā vai ekonomikā, amatam atbilstoša darba pieredze pašvaldībā vismaz 2 (divi) gadi, ļoti labi jāpārzina ZZ Dats Vienotās Pašvaldības Sistēmas programmatūras G-VEDIS, VISVARIS un citas programmatūras. Darba pieredzei ar Vienotās Pašvaldības Sistēmas programmatūrām G-VEDIS un/vai VISVARIS ir jābūt vismaz 2 (divi) gadi. Valsts valodas zināšanām jābūt augstākajā līmenī, jāpārzina Iekšējā audita veikšanai nepieciešamie normatīvie akti un jāspēj tajos orientēties. Pretendentam jābūt komunikablam, jāspēj izdarīt objektīvus un pamatotus secinājumus, kā arī jāspēj patstāvīgi pieņemt lēmumus. Jāprot arī rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku.
Pretendentu dokumentu iesniegšanas termiņš- 2018. gada 20. aprīlis plkst.16.00. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) darbadienu laikā pēc pretendentu pieteikšanās termiņa beigām.
Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Konkursa pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus. Uz konkursa otro kārtu uzaicina pretendentus, kas atbilst nolikuma izvirzītajām pretendenta prasībām, ko apliecina iesniegtie dokumenti. Konkursa otrā kārta sastāv no intervijas.
Pielikumā:
1. Konkursa nolikums.
2. IEKSEJA AUDITORA AMATA APRAKSTS

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0