Telpu nomas tiesību izsole Lūznavas pagasta Lūznavā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

Publicēts 12.04.2018

Telpu nomas tiesību izsole Lūznavas pagasta Lūznavā Pils iela 8 telpu nomu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai
Nomas objekts – nekustamā īpašuma Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts – ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas pagrabtelpas, kopplatībā – 66,9 m2 ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0069 001, adrese: Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4627, lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana.

Telpu noma muižas virtuve – publicējamā informācija

Telpu nomas izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0