Apskates objekti un vēsturiskas personas

Kantinieku pagasta Liužā ir rakstnieka Jāņa Klīdzēja dzimtas vieta “Upmaļi”. Rakstnieks Jānis Klīdzējs dzimis Kantinieku pagasta Liužas ciemā. Beidzis komercskolu Rēzeknē, studējis lauksaimniecību Latvijas Universitātē un klīnisko socioloģiju Kalifornijas universitātē. 1950. gadā emigrējis uz ASV, Kalifornijas štata Napas pilsētu, kur pavadījis mūža nogali. Literārajai darbībai rakstnieks pievērsies agri. Latgaliski izdotajā žurnālā Sauleite 1933. gadā publicēti viņa pirmie dzejoļi. Klīdzējs ir sarakstījis 8 romānus, 11 stāstu krājumus, 2 eseju krājumus un apceres par savas dzimtās Latgales laužu katoliski latvisko mentalitāti. Par romānu Sniegi rakstniekam piešķirta Kultūras fonda balva, romāns Dzīvīte, dzīvīte, šūpojos tevī izpelnījies Krišjāņa Barona fonda prēmiju, bet Dāvātās dvēseles — Jaunsudrabiņa fonda balvu.

Marta Bārbale Jāņa Klīdzēja dzimtajai pusei ir veltījusi šādas rindas:
Lyuža, Lyuža – vōrds tik skaneigs,
Kaidi meili, sylti reiti.
Varbyut izskrīs puika maneigs
Nūdzīdōt mums Bryunaceiti.
Ak, tik skumi teira dzīsme
Pōrzib pōri Sakstagolam.
Tys nav meldiņš.
Tei ir līsma
Cauri snīgim, cauri solam…

Pēc romāna “Cilvēka bērns”sižeta Jānis Streičs ir uzņēmis tāda paša nosaukuma filmu latgaliešu valodā, kas guvusi skatītāju mīlestību un kino kritiķu atzinību ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Jāņa Klīdzēja dzimtas kapi atrodas Kantinieku kapsētā, kur 2008. gada vasarā apbedītas arī rakstnieka un viņa dzīvesbiedres, gleznotājas Emīlija Klīdzējas (18.06.1916.-17.01.2008.) pelnu urnas. 2012. gadā Kantinieku kapos uzstādīts piemineklis, kas ir veidots bronzā un tajā ir attēlots uz akmens sēdošs zēns ar savu sunīti. Uz akmens ir iegravēti romāna „Cilvēka bērns” galvenā varoņa Boņuka vārdi, kurus viņš veltīja savam draugam sunītim Žikam: „Otras līdzīgas debešu puses nav visā pasaulē.” Šis citāts ir arī Rēzeknes novada moto. Savukārt rakstnieka dzimto māju vietā ierīkota atpūtas vieta tūristiem

Kantinieku pagasta Pauru un Kantinieku ciematos atrodas senkapi, bet Kantinieku ciemā Liužankas upes Krastā Kantinieku pilskalns. Par pagasta ļaužu dziļo katolisko ticību liecina pieci krucifiksi: Mīzānos, Kristceļos, Kantiniekos, Ciskānos, Leimaniškās.

Click to listen highlighted text!