Uzņēmējdarbība

SIA „Anēls”

SIA „Anēls” sāka darboties 1995.gadā, kad Rēzeknes novada Kantinieku pagasta centrā tika atvērts veikals, kurā vietējie iedzīvotāji varēja iegādāties pārtikas un nepieciešamākās rūpniecības preces. Uzņēmuma īpašniece Jeļena Šilova pati organizēja veikala darbību. Viņa atzīst, ka ikdiena bija spraiga – jāplāno preču sortiments un daudzums, jāmeklē piegādātāji, jārūpējas, lai pircējam ir pieejama svaiga pārtika, jākārto grāmatvedība un tamlīdzīgi.

Konditorijas ražojumus var iegādāties uz vietas veikalā Rēzeknes novada Kantinieku pagastā, taču visvairāk uzņēmums darbojas pēc klientu pasūtījumiem. Šobrīd tiek domāts arī par uzņēmuma mājas lapas izveidi, lai klientiem būtu ērtāk pārskatāms piedāvājuma klāsts un tiktu nodrošināta ērtāka pasūtījumu pieņemšana.

Saimnieciskā darbība

Lopkopības un zemkopības saimniecības -  ZS Avoti, KB Dundas, ZS Džuli, ZS Ievas, IK Jaunupju, ZS Kubuli, ZS Latgales Priedes, ZS Mežmala,  ZS Oši, ZS Ozoli, ZS Ratiņi, ZS Saules, ZS Strautmala, ZS Vārpa, ZS Zemīši

Biškopība - ZS Alejas

Augkopība - ZS Bedriši, ZS Oši

Putnkopība - ZS Kļavas, ZS Oši

Piena, gaļas saiminecība - ZS Apari, ZS Oši

Augļkopība, alus ražošana - ZS Mežmalas, ZS Oši

Biedrības

"Promalija"

 • sekmēt Rēzeknes novada Kantinieku pagasta lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību
 • veicināt lauku iedzīvotājus darboties lauku teritorijas attīstības labad
 • veicināt uzņēmējdarbības iniciatīvas Rēzeknes novada Kantinieku pagastā
 • veicināt apkārtējās vides sakārtošanu un saglabāšanu

"Sadarbības platforma"

 • Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un labvēlīgas vides veidošana biedrību un nodibinājumu sadarbībai un darbībai
 • veido kopīgu izpratni par Latviju attīstot kultūru daudzveidības potenciālu
 • veicina nacionālās piederības un valstiskās apziņas nostiprināšanos
 • nodrošina kultūras vērtību un/vai mākslas un citu radošo izpausmju attīstību un pilnveidošanu, izstrādi
 • veic neformālās izglītības programmu īstenošanu, interešu izglītību, mūžizglītību, tālākizglītību kursu un projektu darbību
 • apzina latviešus visā pasaulē, sadarboties ar viņiem, izzināt un sekmēt viņu sasniegumus saimniecībā, zinātnē un kultūrā un rūpēties par šo sasniegumu saglabāšanu un izmantošanu Latvijā

"VANADZIŅI"

 • sekmē Rēzeknes novada lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību
 • veicina lauku iedzīvotājus darboties lauku teritorijas attīstības labad
 • veicina uzņēmējdarbības iniciatīvas Rēzeknes novadā
 • veicina apkārtējās vides sakārtošanu un saglabāšanu
 • veicina brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanu vietējiem iedzīvotājiem;

Biedrība "Sabiedrisko aktivitāšu atbalsta centrs" - aktivizēt iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, savstarpējo sadarbību, lai veicinātu iedzīvotāju pašapziņas paaugstināšanos, spēju sociāli funkcionēt, motivāciju pašnodarbinātības uzsākšanai

Atpūtas parks "Priežvanagi"

Atpūtas parks “Priežvanagi” savu aktīvo tūrisma darbību Kantinieku pagastā uzsāka 2019.gada rudenī, piedāvājot interesentiem pavadīt savu brīvo laiku gleznainā vietā Rēzeknes upes krastā priežu meža ielokā. Priežu te ir daudz, bet arī vanagi, kā joko īpašnieks Ivo Keišs, te ir manīti daudz un uzskatāmi par šīs vietas talismaniem. “Priežvanagos” aktīvās atpūtas cienītājiem pieprasīti ir izbraucieni pa upi smailītēs vai vienvietīgos tūrisma kajakos, bet tiem, kas meklē mieru un atpūtu no ikdienas steigas un rutīnas, ir pieejama spēcinoša pirts un karsts kubuls. Vērtējamajā gadā īpaši pieprasītas bija naktsmītnes un viesības mazās, ģimeniskās grupās un, protams, atpūta pie ūdens.

"Priežvanagi" Facebook lapa

"Vītolu medus"

Bišukopju Dakulu ģimene ir viens no Latvijas veiksmes stāstiem - atgriezušies no Īrijas. Bišsaimniecība aizsākusies pavisam neplānoti, un attsītījusies pašas ģimenes saimniecisko roku un mērķa dēļ. Paši saviem spēkiem taisa stropus un rāmīšus, paši ievāc medu un gatavo medus produktus.

Te var atpūsties, paplašināt savas zināšanas par bitēm.

Facebook lapa

Click to listen highlighted text!