Izglītības iestādes

Kantinieku pagasta bibliotēka

Kantinieku pagasta bibliotēka Kantinieku pagasta bibliotēka ir Dricānu apvienības pārvaldes struktūrvienība, kas sniedz kvalitatīvus pakalpojumus bibliotēkas apmeklētājiem un lasītājiem, veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzskaiti, saglabāšanu un nodrošina to drošību, kā arī sniedz esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu. Bibliotēkas apmeklētājiem ir nodrošināta bezmaksas pieeja datoriem un internetam, kā arī Wi-Fi punktam. Bibliotēkā tiek sniegti bibliotekārie un informatīvie pakalpojumi. Jaunākā skolas vecuma bērniem ir iekārtots atsevišķs bērnu stūrītis (paklājs, plaukti ar dažādām rotaļlietām, sienas tāfele (baltā), bērnu galdiņš utt.), tiek piedāvāta iespēja radoši darboties.

Adrese: “Administratīvais centrs”, Liuža, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4621

Tel.: 64640641

Kantinieku pagasta sporta un atpūtas centrs

Kantinieku pagasta sporta un atpūtas centrsAdrese: Liuža, Kantinieku pag., LV- 4621
 
Vadītāja: Valda Tutina
 
Telefons: 28727103
Click to listen highlighted text!