Pakalpojumi

Komunālie pakalpojumi

PakalpojumiMaksa ( ar PVN)
Aukstais ūdens ar skaitītāju0,90 EUR par 1 m3
Aukstais ūdens bez skaitītāja5 m3 uz 1 cilvēku – 4,48 EUR
Notekūdeņu attīrīšana
(kanalizācija)
1,23 EUR par 1 m3
Notekūdeņu attīrīšana bez
skaitītāja (kanalizācija)
5 m3 uz 1 cilvēku – 6,17 EUR
Ūdens kūtiņās bez skaitītāja10 m3 – 8,95 EUR

Citi maksas pakalpojumi

PakalpojumiMaksa ( bez PVN)
Tautas nama telpu noma4,29 EUR / h
Dušas izmantošana Nagļu
pagasta sabiedrisko resursu
centrā
1,21 EUR no cilvēka
Veļas mazgāšana Nagļu
pagasta sabiedrisko resursu
centrā
1,32 EUR par 1 mazgāšanas
ciklu
Click to listen highlighted text!