Uzņēmējdarbība

Zemnieku saimniecības

Nagļu pagastā atrodas pārdesmit zemnieku saimniecības. Lielākās no tām:

ZS “Soltais līcis”( Rēzeknes novada 2019. gada nominants kategorijā “Gada lauksaimniecības uzņēmums”), kas savu darbību ir aizsācis ar kartupeļu audzēšanu un graudkopību. Tās īpašnieks ir Valdis Zvejsalnieks;

ZS “Dreimaņi” nodarbojas ar graudkopību. ( Īpašniece Daina Dreimane-Ķezbere);

ZS” Atvari”- jauktā lauksaimniecība – augkopība, lopkopība. (Īpašnieks Sandris Paplavskis);

ZS “Liepziedi”- augu vākšana un tēju gatavošana ( Īpašniece Rozālija Mežatuča);

ZS "Dzimta" - mājas vīni

ZS “Dzimta” ir dārzkopes un vīndares Martas Igaunes izveidota saimniecība ar izteiktu specializāciju – vīna darināšanu no  vietējām izejvielām. (Konkursa "Rēzeknes novada uzņēmums 2019" uzvarētājs  Rēzeknes novada "Gada amatnieks/mājražotājs 2019" – ZS “DZIMTA”).

Saimniecības augļu dārzs atjaunots Lubāna klānos, neskartā meža ielokā senajās dzimtas mājās. Dzimtas vīns atstāj paliekošu iespaidu ar savu nevainojamo krāsas, smaržas un garšas buķeti.

Saimnieciskā darbība

Atrodoties ūdens tuvumā, līdzvērtīgu skaitu semnieku saimniecībām sastāda zvejsaimniecības.

Tāpat darbojas dažādi uzņēmumi:

ZS Krāces un SIA LejKrāces - nodarbojas ar kravas pārvadājumiem pa autoceļiem

SIA Affix - uzņēmums, kura pamatdarbība ir saistīta ar elektroietaisēm. (Elektroietaišu projektēšana un autoruzraudzība, elektroietaišu izbūve, izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība, tehnisko parametru mērīšana un pārbaude, Saules enerģētika)

AS "Nagļi"

AS “Nagļi” ir zivju audzēšanas komplekss, kas nodarbojas ar zivju, īpaši karpu, audzēšanu un tirdzniecību. Nagļu zivsaimniecība aizņem apmēram 2000 ha platību, šajā platībā ietilpst dīķi, dambji, zeme zem inkubācijas ceha un darbnīcām, Maltas upes ūdenskrātuve, no kuras tiek uzpildīti visi zivsaimniecības dīķi.

Pirmo dīķu būvniecība Nagļos tika uzsākta 1965.gadā.  1968.gada 25.jūnijā ar Latvijas Ministru padomes lēmumu tika nodibināta padomju zivsaimniecība „Nagļi”. Vairāk kā 40 zivsaimniecības pastāvēšanas gados, vairākkārt mainījies zivsaimniecības nosaukums. Kopš zivsaimniecību  2000.gadā privatizēja, tā saucas akciju sabiedrība „Nagļi”. Pašlaik akciju sabiedrība "Nagļi" ir lielākā zivju audzētava ne tikai Latvijā, bet visā Baltijā. Tā ir pilna cikla zivju audzētava, kurai ir pašai savs karpu un līdaku vaislas materiāls, kur tiek veikta zivju inkubācija, izaudzēti zivju mazuļi, tālāk tirgus zivis.

Visi Nagļu dīķi ir celti bijušajos Lubāna ezera klānos, tādēļ dīķu grunts ir kūdraina. Tas nosaka to, ka zivju dīķos var audzēt zivis, kas nozvejas laikā dūņās neaiziet bojā. Tādēļ 99% no visām audzētajām zivīm ir karpas. Tiek audzētas arī līdakas, karūsas, līņi. Pēdējā laikā tiek domāts par iespējām audzēt foreles, asarus, samus un citas zivis.

https://www.nagluzivis.lv/

Viesu nams "Stikāni" (SIA “Dabas tūres”)

Kā zināms, Lubāna mitrājs ir pilns ar dabas radībām. Lielā daudzveidībā un skaitā var vērot vairāk nekā divus simtus, tostarp retu un īpaši aizsargājamu, putnu sugu. Vairāk nekā 180 sugu Lubāna mitrāju izvēlējušās par ligzdošanas vietu.  Uzņēmums “Dabas tūres” piedāvā putnu vērošanu un citas dabas izziņas tūres mazām grupām Latvijā un uz ārzemēm gida – dabas speciālista pavadībā.Ir iespēja apmesties viesu namā, kura pagalmā ar binokli vērojami putni, kā arī ekspertu pavadībā apsaktīt apkārtni, vērojot putnus arī no speciāli iekārtotiem namiņiem.

Click to listen highlighted text!