Pagasta informatīvais izdevums “Bērzgales Ziņas”

Marts 2021.

Februāris 2020
Marts 2020
Aprīlis 2020
Jūnijs2020

Februāris 2019
Aprīlis 2019
Jūnijs 2019
Septembris 2019
Novembris
2019

Janvāris 2018
Marts 2018
Maijs 2018.
S
eptembris, 2018
Novembris 2018

Novembris 2017
Septembris
2017
Jūnijs
2017
Aprīlis 2017
Februāris 2017

Februāris 2016
Aprīlis 2016.
Jūnijs 2016.
Septembris 2016.
Novembris 2016.

BĒRZGALES ZIŅAS
Decembris 2015
 
BĒRZGALES ZIŅAS
Oktobris 2015
 
BĒRZGALES ZIŅAS
Septembris 2015.
 
BĒRZGALES ZIŅAS
Aprīlis 2015.
 
BĒRZGALES ZIŅAS
Februāris 2015.
 
BĒRZGALES ZIŅAS
Decembris 2014.
19.12.2014. 
BĒRZGALES ZIŅAS
Novembris 2014
11.11.2014. 
BĒRZGALES ZIŅAS
Septembris 2014
17.09.2014.  Bērzgales ziņās lasiet:
* Pārskats par komunālo pakalpojumu un telpu īres maksājumu parādiem uz 01. 09. 2014;
* Lauksaimniecības ziņas
* Skolu jaunumi
BĒRZGALES ZIŅAS
Jūnijs 2014
19.06.2014.Bērzgales Ziņās  lasiet:
• Pagasta pārvaldnieka apsveikums Līgo svētkos
• Kultūras nama ziņas, afiša
• Projektu ziņas
• Lauksaimniecības ziņas
• Izglītības iestāžu ziņasBĒRZGALES ZIŅAS
bz-aprili,-2014.pdf
 11.04.2014 
BĒRZGALES ZIŅAS
Februāris 2014
18.02.2014Bērzgales pagasta pārvaldes informatīvajā izdevumā: Pagasta pārvaldes ziņas Skolas ziņas Kultūras namā
Click to listen highlighted text!