Pakalpojumi

KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI

PAKALPOJUMSMAKSA bez PVN 21%
Aukstais ūdens Bērzgales un Marientāles ciemā (ar 01.04.2023.)2.02 EUR/m³
Kanalizācija Bērzgales ciemā (ar 01.04.2023.)2.13 EUR/m³
Siltumenerģija Bērzgales ciemā62.25 EUR/Mwh
Atkritumu savākšana un izvešanasaskaņā ar SIA “ALAAS” rēķinu

ĪRES MAKSA

PAKALPOJUMSMAKSA bez PVN 21%
Apsaimniekošana0.14 EUR/m²
Īres maksa dzīvojamām platībām bez ērtībām (ar 01.01.2020.)0.20 EUR/m² (neapliekas ar PVN)
Īres maksa dzīvojamām platībām ar daļējām ērtībām (ar 01.01.2020.)0.30 EUR/m² (neapliekas ar PVN)
Īres maksa par labiekārtotām dzīvojamām platībām (ar 01.01.2020.)0.40 EUR/m² (neapliekas ar PVN)

CITI MAKSAS PAKALPOJUMI

PAKALPOJUMSMAKSA bez PVN 21%Piezīmes
Bērzgales kultūras nama deju zāles noma0.09 euro par 1 m²/diennaktīminimālā maksa, neatkarīgi no izmantoto
stundu skaita
Bērzgales pamatskolas sporta zāles noma0.07 euro par1 m²/diennaktīminimālā maksa, neatkarīgi no izmantoto
stundu skaita
A. Rupaiņa muzeja apmeklējums2,00 (neapliekas ar PVN) EUR/personas
No maksas tiek atbrīvoti:
-pirmsskolas izglītības audzēkņi un skolēni (bērni līdz 18 gadiem);
-personas, kurām noteikta invaliditāte;
-bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni
Veļas mazgāšana2,97 EUR bez PVN/cikls
Click to listen highlighted text!