Bērzgales pagasts

5528.2 ha

Pagasta kopējā platība

284.4 ha

ūdeņi

1246 ha

meži

3272.4 ha

l/s izmantojamā zeme

613

Iedzīvotāju skaits (uz 01.01.2022)

Bērzgales pagasts atrodas Rēzeknes novada ZA daļā. Tas robežojas ar Lendžu, Ilzeskalna un Vērēmu pagastu Rēzeknes novadā, Mežvidu pagastu (Kārsavas novads) un Zvirgzdenes pagastu (Ciblas novads). Rēzekne no pagasta centra atrodas 21 km attālumā.

BĒRZGALE – BIERŽGAĻS ir sens latgaļu ciems. Te ir latviska vide, ļoti skaista daba. Bērzgales centrs atrodas plašā, koku apēnotā uzkalnā, divu ezeru ielokā. Pagastu šķērso Rītupe – pagasta lielākā upe. Iebraucot Bērzgalē, jau no liela attāluma ciemiņus sveic augstie baznīcas torņi, drīz pamanām plašo kultūras nama ēku, Kirkas kalnu.

Dokumentos Bieržgaļs minēts ar 1468. gadu kā Rosittenes pils filiāle Bērzgalē, kas tika dēvēta par Kirku. No 1687. – 1830. gadam Bērzgale ir Manteifeļu dzimtas īpašums. 1816. gadā Nikolajs Manteifeļs savā pilī Bērzgalē uzņēmis Krievijas caru Aleksandru I.

1832. gadā muižas īpašumi pārgāja Antonija Kazimira dēla Veitko īpašumā. Pils tika nojaukta. Tās vietā Veitko uzcēla skaistu dzīvojamo muižas ēku ar balkonu 2. stāvā.

Meži pagastā aizņem 1157 ha, t.i. 1/5 daļu. Ūdeņi – 284,4 ha. Micānu (Bērzgales) ezers – 148 ha, platības ziņā lielākais. Tas ir līčains, sekls, lielākais dziļums 2,5 m, krasti slīkšņaini, pakāpeniski aizaug. Ezerā ir neliela mākslīgi veidota sala, kuru Veitko valdīšanas laikā uzbēruši Antonija Veitko dzimtcilvēki.

Meirānu ezers ir dziļāks (lielākais dziļums 7 m), mazāk aizaudzis, tā platība 114,8 ha. Ezerā ir divas salas. Meirānu ezerā ietek strauts no Kapiņa ezera. Meirānu un Bērzgales ezerus savieno kanāliņš. No Meirānu ezera dienvidu gala iztek Rītupe. Upes kopējais garums 138 km, tā ietek Veļikajas upē 12 km no Ostrovas pilsētas Krievijā.

Bērzgales pamatskola, Nautrēnu vidusskolas struktūrvienība (vidusskola laikā no 1957.g. -2002.g.) dibināta 1896.g. kā Bērzgales 3 klasīgā pamatskola latviešu bērniem. Skolu atvēris muižnieks Antonijs Veitko. Laikā no 1927.g. – 1990.g. skola izvietota vecās muižas ēkā. 1990.g. 8. decembrī skola iegūst jaunas telpas Rītupes ielā 25.

Pagasta budžeta iestādes: pamatskola, pirmskolas izglītības iestāde, kultūras nams, bibliotēka, Antona Rupaiņa muzejs, feldšeru—vecmāšu punkts, komunālā saimniecība. Bērzgales pagastā dzimuši daudzi ievērojami Latgales kultūras un sabiedriskie darbinieki. Bijušajā pagastā, kas aptvēra Bērzgali, Lendžus, Mežvidus, daļēji arī Ilzeskalnu un Vērēmus, dzimuši: Antons Rupainis, Rozālija Tabine- Naaizmērstule, Vladislavs Bojārs, Aleksandrs Pekšs, Staņislavs Kambala, Jezups Uļjans, Alberts Uļjāns, Pīters Kotāns, Tomass Selickis, Vincents Mickāns, Jānis Opincāns u.c.

Jūs tiekat mīļi gaidīti Bērzgalē! Kontakttālrunis: 64644633—lietvede

Mājaslapa

Click to listen highlighted text!