Izsoles, sludinājumi

09.05.2023

Nekustamā īpašuma „Kristceļi” elektroniskā izsole Kantinieku pagastā

Lasīt vairāk

09.05.2023

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu par koku ciršanu Lūznavā, Pils ielā 6

Lasīt vairāk

08.05.2023

Nekustamā īpašuma “Dzilnas” mutiska izsole Čornajas pagastā

Lasīt vairāk

08.05.2023

Nekustamā īpašuma “Ābeļziedi” elektroniskā izsole Ozolmuižas pagastā

Lasīt vairāk

08.05.2023

Nekustamā īpašuma “Ābeles” elektroniskā izsole Ozolmuižas pagastā

Lasīt vairāk

08.05.2023

Nekustamā īpašuma “Uzkalns” elektroniskā izsole Kaunatas pagastā

Lasīt vairāk

08.05.2023

Nekustamā īpašuma “Vilnīši” elektroniskā izsole Kaunatas pagastā

Lasīt vairāk

08.05.2023

Nekustamā īpašuma elektroniskā izsole ar augšupejošu soli Čornajas pagastā

Lasīt vairāk

08.05.2023

Nekustamā īpašuma elektroniskā izsole Vērēmu pagastā

Lasīt vairāk

03.05.2023

Noslēgts zemes nomas līgums par lauksaimniecībā izmantojamo zemi

Lasīt vairāk

26.04.2023

Paziņojums par lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas līgumu noslēgšanu

Lasīt vairāk

26.04.2023

Nekustamā īpašuma “Sīļupe” elektroniskā izsole Dricānu pagastā

Lasīt vairāk

Click to listen highlighted text!