Kalendārs

Šodienas pasākumi

Digitālās nedēļas ietvaros izglītojošs pasākums “Būsim droši internetā”

Stružānu pagasts

Strūžānu pagasta bibliotēka

08:45

28.04.2023

Individuālās nodarbības e-prasmju apgūšanā pensionāriem

Ozolmuižas pagasts

Ozolmuižas pagasta bibliotēka

09:00

28.04.2023

Konsultācijas par Lauku atbalsta dienesta maksājumiem.

Stoļerovas pagasts

Stoļerovas pagasta bibliotēka

09:00 - 12:00

28.04.2023

“Vai Tu jau to zini?” - bibliotēkas datu bāzes mācībām un brīvajam laikam

Sakstagala pagasts

Sakstagala pagasta bibliotēka

11:00

28.04.2023

Radošā darbnīca sākumskolai “Lūk pavasaris ir klāt!”

Feimaņu pagasts

Feimaņu pagasta kultūras nams

13:00

28.04.2023

“Atmiņu lakatiņš zilais” - pensionāru pēcpusdiena

Čornajas pagasts

Čornajas pagasta Čornajas tautas nams

14:00

28.04.2023

“Atmiņu lakatiņš zilais” - pensionāru pēcpusdiena.

Čornajas pagasts

Čornajas pagasta Ratnieku tautas nams

14:00

28.04.2023

Bibliotekārā stunda “Pārbaudi savas digitālās prasmes”.

Ozolaines pagasts

Ozolaines pagasta bibliotēka

15:30

28.04.2023

“Pati ar savu vēju”, tikšanās ar “Vēju grāmata” autori Edīti Olupi

Maltas pagasts

Maltas pagasta bibliotēka

17:00

28.04.2023

Kinovakars. Unas Celmas drāma "Zilās asinis"

Maltas pagasts

Maltas pagasta kultūras nams

19:00

28.04.2023

"Viena gara suņa vasara." Ievas Jurjānes ilustrācijas Kārļa Ķezbera grāmatai “Takšelis Makšelis”

Viļānu pilsēta

Viļānu novadpētniecības muzejs

09.03.2023 - 20.05.2023

Cirka izrāde visai ģimenei "Apkārt zemeslodei!"

Iedzīvotājiem

Nautrēnu sporta halle -kultūras nams

11:00

09.03.2023 - 20.05.2023

Latviešu grāmatai - 500. Grāmatu un rokrakstu izstāde “Seno grāmatu plaukts”

Silmalas pagasts

Silmalas pagasta bibliotēka

27.03.2023 - 28.04.2023

Jelizavetas Marjanovas gleznu izstāde “Ozolaines pagasts mākslinieces acīm”

Maltas pagasts

Maltas pagasta kultūras nams

01.04.2023 - 30.04.2023

Keramiķa Uģa Puzuļa svilpaunieku izstāde “Svilpaunieks - putna skaņa, balss….”

Kantinieku pagasts

Kantinieku pagasta bibliotēka

01.04.2023 - 30.04.2023

Foto izstāde “Sakstagala ciems laikmeta griežos”

Sakstagala pagasts

Sakstagala pagasta F. Trasuna muzejs “Kolnasāta”

01.04.2023 - 30.04.2023

Olgas Ivanovas pašdarināto brošu izstāde “Elegancei būt…”

Sakstagala pagasts

Sakstagala pagasta F. Trasuna muzejs “Kolnasāta”

01.04.2023 - 30.04.2023

Foto akcija “Putni - pavasara vēstneši manā pagasta”

Viļānu pagasts

Viļānu pagasta Radopoles bibliotēka

01.04.2023 - 30.04.2023

Podnieku darbu izstāde “Māla pārvērtības”

Sakstagala pagasts

Sakstagala pagasta F. Trasuna muzejs “Kolnasāta”

01.04.2023 - 30.04.2023

Foto akcija ”Pavasaris mūsmājās”

Gaigalavas pagasts

Gaigalavas pagasta bibliotēka

01.04.2023 - 30.04.2023

Latvijas grāmatai-500. Izstāde “Gadsimta elpa”

Rikavas pagasts

Rikavas pagasta bibliotēka

01.04.2023 - 30.04.2023

“Es nāku no pasakas” Veronikas Fuņikovas tamborētu mīļmantiņu izstāde

Sakstagala pagasts

Sakstagala pagasta bibliotēka

01.04.2023 - 30.04.2023

Izstāde ”Dzīvais mantojums”

Bērzgales pagasts

Bērzgales pagasta kultūras nams

01.04.2023 - 30.04.2023

“Viena gara suņa vasara.” Ievas Jurjānes ilustrācijas

Viļānu pilsēta

Viļānu novadpētniecības muzejs

01.04.2023 - 30.04.2023

“Radoša pieeja praktiskām lietām”. Jūlija Fuņikova

Sakstagala pagasts

Sakstagala pagasta bibliotēka

01.04.2023 - 30.04.2023

Zīmējumu konkurss “Es un bibliotēka”

Ozolaines pagasts

Ozolaines pagasta bibliotēka

03.04.2023 - 30.04.2023

Mākslinieka Eduarda Kukura gleznu izstāde

Gaigalavas pagasts

Gaigalavas pagasta bibliotēkas Vecstrūžānu nodaļa

03.04.2023 - 28.04.2023

“Daba pavasarī” - Vijas Provejas fotoizstāde

Griškānu pagasts

Griškānu pagasta kultūras nams

03.04.2023 - 28.04.2023

“Nāc, nākdama, Liela diena!” Leontīnas Paldiņas Lieldienu zaķu izstāde

Dekšāres pagasts

Dekšāres pagasta bibliotēka

04.04.2023 - 30.04.2023

Gitas Palmas gleznu izstāde “Starp stacijām”

Maltas pagasts

Maltas vēstures muzejs

06.04.2023 - 28.04.2023

Aprīļa pilienu izstāde “Lāstekas stāsts” fotogrāfijās

Stoļerovas pagasts

Stoļerovas Saietu nams

07.04.2023 - 30.04.2023

Viktorijas Jasinskas akrila gleznu izstāde “Krāsu pasaule”

Bērzgales pagasts

Bērzgales pagasta kultūras nams

17.04.2023 - 30.04.2023

Digitālā nedēļa “Mācies digitāli”

Audriņu pagasts

Audriņu pagasta bibliotēka

25.04.2023 - 28.04.2023

Drīzumā

Digitālās nedēļas ietvaros izglītojošs pasākums “Būsim droši internetā”

Stružānu pagasts

Strūžānu pagasta bibliotēka

08:45

28.04.2023

Individuālās nodarbības e-prasmju apgūšanā pensionāriem

Ozolmuižas pagasts

Ozolmuižas pagasta bibliotēka

09:00

28.04.2023

Konsultācijas par Lauku atbalsta dienesta maksājumiem.

Stoļerovas pagasts

Stoļerovas pagasta bibliotēka

09:00 - 12:00

28.04.2023

“Vai Tu jau to zini?” - bibliotēkas datu bāzes mācībām un brīvajam laikam

Sakstagala pagasts

Sakstagala pagasta bibliotēka

11:00

28.04.2023

Radošā darbnīca sākumskolai “Lūk pavasaris ir klāt!”

Feimaņu pagasts

Feimaņu pagasta kultūras nams

13:00

28.04.2023

“Atmiņu lakatiņš zilais” - pensionāru pēcpusdiena

Čornajas pagasts

Čornajas pagasta Čornajas tautas nams

14:00

28.04.2023

“Atmiņu lakatiņš zilais” - pensionāru pēcpusdiena.

Čornajas pagasts

Čornajas pagasta Ratnieku tautas nams

14:00

28.04.2023

Bibliotekārā stunda “Pārbaudi savas digitālās prasmes”.

Ozolaines pagasts

Ozolaines pagasta bibliotēka

15:30

28.04.2023

“Pati ar savu vēju”, tikšanās ar “Vēju grāmata” autori Edīti Olupi

Maltas pagasts

Maltas pagasta bibliotēka

17:00

28.04.2023

Kinovakars. Unas Celmas drāma "Zilās asinis"

Maltas pagasts

Maltas pagasta kultūras nams

19:00

28.04.2023

"Viena gara suņa vasara." Ievas Jurjānes ilustrācijas Kārļa Ķezbera grāmatai “Takšelis Makšelis”

Viļānu pilsēta

Viļānu novadpētniecības muzejs

09.03.2023 - 20.05.2023

Cirka izrāde visai ģimenei "Apkārt zemeslodei!"

Iedzīvotājiem

Nautrēnu sporta halle -kultūras nams

11:00

09.03.2023 - 20.05.2023

Click to listen highlighted text!