Siltumtrases un katlu mājas pārbūve Dricānu pagasta pārvaldes vajadzībām

Publicēts 22.08.2017

Iepirkums „ Siltumtrases un katlu mājas pārbūve Dricānu pagasta pārvaldes vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas numurs – DPP 2017/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2017. gada 4. septembris plkst.10-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Dricānu pagasta pārvalde, „ Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – siltumtrases un katlu mājas pārbūve Dricānu pagasta pārvaldes vajadzībām
Kontaktpersona – Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv

Iepirkuma dokumentācija
Jautājums pie iepirkuma
Būvdarbu apjomi – siltummezgli
Būvdarbu apjomi – katlu mājas pārbūve 

Lēmums par iepirkuma rezultātiem

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0