Apskates objekti un vēsturiskas personas

Rikavas muižas komplekss

Rikavas muižas apbūves komplekss, kungu māja (valsts nozīmes vēstures piemineklis), pārvaldnieka māja (vietējās nozīmes vēstures piemineklis).

Rikavas muiža - muižas pils no sarkaniem, Rikavas apkaimē iegūtiem ķieģeļiem uzcelta 1870. g. neogotikas stilā īpašniekam muižniekam Rikam. Saglabājies nostāsts, ka baronese Rika pilnmēness naktīs ceļas no kapličas un pa pils kāpnēm dodas uz savu guļamistabu. 20. gs. 20. gados muižas pilī iekārtoja Rikavas pamatskolu, kas šeit darbojas arī mūsdienās.  Iekštelpās saglabājušās greznas koka kāpnes un sākotnējo interjeru apdares fragmenti.

Rikavas Dieva apredzības Romas katoļu baznīca

Rikavas (Baltiņu) Dievišķās Providences Romas katoļu baznīca - Rēzeknes  Novads

Rikavas Dieva apredzības Romas katoļu baznīca atrodas Rēzeknes novada Rikavas pagasta centrā Rikavā. Viena no izcilākajām vēlīnā klasicisma sakrālajām celtnēm Latgalē. Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Pirmā baznīca Rikavā bija būvēta 18. gadsimta otrajā pusē, tā bija koka celtne, ko uzcēla par Viļānu un Rikavas muižkunga Miķeļa Rika līdzekļiem. Dievnamu aprūpēja Viļānu baznīcas bernardiešu mūki un tas atradās ceļa Viļāni — Bikava malā, starp Rēzeknes un Liužas upēm. Pašreizējo dievnamu uzcēla 1829. gadā par muižkunga Antonija Rika līdzekļiem un tas veltīts dievišķās providences jeb apredzības godam.

Baznīca ir celta doriešu stilā, apmesta un kaļķiem krāsota mūra ēka ar cinka skārda jumtu. Tai virs priekšējās fasādes ir mazs tornītis, kurā atrodas viens zvans. Dievnams ir viennavas celtne ar cementa flīžu grīdu un koka griestiem, kas ir mazliet izliekti un apmesti. Kora telpās atrodas senas ērģeles.  Dievnamā ir trīs altāri. Galvenajā jeb centrālajā atrodas Dievmātes glezna "Assumpta in coelis". Kreisās puses altārī ir liela Jēzus Sirds altārglezna, bet labajā — Svētā Antona glezna. Labajā pusē, pie Svētā Antona altāra redzama akmens plāksne ar uzrakstu, zem kuras atrodas dievnama cēlāja Antonija Rika kaps.

Pļuskovas pilskalns

Zudusī Latvija - Pļuskovas pilskalnsPilskalna ciema virzienā var apskatīt Pļuskovas pilskalnu (valsts nozīmes vēstures piemineklis). Nosaukums, protams, nav pārāk sens, tas iegūts tad, kad Pētera I valdīšanas laikā šeit apmetās vecticībnieki no Pleskavas apgabala un izveidojās Pļuskovas sādža. Pilskalns virs apkārtnes paceļas apmēram 15 m augsts, tam ir gari izstiepts valnis. Abos galos pilskalnam redzami uzbērumi, aiz tiem grāvji. Gar vaļņa sāniem purvaina vieta. Par šo pilskalnu zināmas vairākas teikas. Netālu atrodas arī  Pļuskovas vecticībnieku lūgšanu nams, kurš 2012.gadā nodega, bet draudze ar pašu spēkiem un ziedojumiem 2013.gadā namu atjaunoja.

Kurpinīku krusifikss

Kurpinīku ciemā, ceļmalā, ir krucifikss, pie kura filmēti vieni no emocionālākajiem kadriem režisora Jāņa Streiča filmā Cylvāka bārns — skats pie Krusta. Krucifiksa nojumīte ir ar masīvām mūra kolonnām, starp kurām neliela koka sētiņa. Pie masīva ozola krusta piestiprināta Pestītāja figūra, kokā griezta ap 1854. gadu. Krusts gadu gaitā mainījies, figūra saglabājusies iepriekšējā. Šis krucifikss kādreiz atradies rakstnieka Jāņa Klīdzēja vectēva Donāta Klīdzēja māju pagalmā.

Personības

No Rikavas cēlušās vairākas ievērojamas personības: Jānis Višņevskis (1861— 1914), katoļu garīdznieks, kopā ar Franci Trasunu iesaistījies katoļu kalendāra izdošanā un izplatīšanā, vācis latgaliešu tautasdziesmas (kopskaitā ap 3000); Agnese Garijone (1897—1979), skolotāja, sabiedriska darbiniece un literāte.

Rikavā strādājuši un dzīvojuši: Jāzeps Liepiņš (1906— 1979) – Rikavā ierodas 1950.gadā, strādājis par skolas direktoru, no 1950.—1952.g. skolotājs J.Liepiņš izveido dažādus skolēnu pulciņus, vada skolēnu kori, iesaistās etnogrāfiskā ansambļa Rikava darbībā. Večeslavs Žeimunds (1927 — 1994), ar viņa gādību tiek uzcelta Rikavas skolas piebūve, ēkā ierīkota centrālapkure un ūdensvads, uzlabots skolas sporta laukums. Tekla (Ragauša) Teicāne (1913— 1990), etnogrāfiskā ansambļa Rikava vadītāja no 1957. līdz 1985.g. Janīna Mičule (dz. 1927), no 1955. gada darbojas etnogrāfiskajā ansamblī Rikava, no 1985.-2009 gadam bija ansambļa vadītāja. Aktīvi darbojas Rikavas katoļu draudzē. Līvija Liepdruviete, dzejniece, izdevusi četrus dzejoļu krājumus Mirkļu mozaīkaĻauj sirdij ziedēt, Te zem saules, Viss notiek debesīs. Strādā Rikavas pamatskolā par latviešu valodas un literatūras skolotāju.

Click to listen highlighted text!