Apskates objekti un vēsturiskas personas

Rikavas pagastā ir skatāmi vairāki arhitektoniski interesanti objekti. Te var redzēt Rikavas muižas apbūves kompleksu, kungu māju (valsts nozīmes vēstures piemineklis), pārvaldnieka māju (vietējās nozīmes vēstures piemineklis), Rikavas Romas katoļu baznīcu (valsts nozīmes vēstures piemineklis), bet Pilskalna ciema virzienā var apskatīt Pļuskovas pilskalnu (valsts nozīmes vēstures piemineklis). Nosaukums, protams, nav pārāk sens, tas iegūts tad, kad Pētera I valdīšanas laikā šeit apmetās vecticībnieki no Pleskavas apgabala un izveidojās Pļuskovas sādža. Pilskalns virs apkārtnes paceļas apmēram 15 m augsts, tam ir gari izstiepts valnis. Abos galos pilskalnam redzami uzbērumi, aiz tiem grāvji. Gar vaļņa sāniem purvaina vieta. Par šo pilskalnu zināmas vairākas teikas. Netālu atrodas arī  Pļuskovas vecticībnieku lūgšanu nams, kurš 2012.gadā nodega, bet draudze ar pašu spēkiem un ziedojumiem 2013.gadā namu atjaunoja.

Kurpinīku ciemā, ceļmalā, ir krucifikss, pie kura filmēti vieni no emocionālākajiem kadriem režisora Jāņa Streiča filmā Cylvāka bārns — skats pie Krusta. Krucifiksa nojumīte ir ar masīvām mūra kolonnām, starp kurām neliela koka sētiņa. Pie masīva ozola krusta piestiprināta Pestītāja figūra, kokā griezta ap 1854. gadu. Krusts gadu gaitā mainījies, figūra saglabājusies iepriekšējā. Šis krucifikss kādreiz atradies rakstnieka Jāņa Klīdzēja vectēva Donāta Klīdzēja māju pagalmā.

No Rikavas cēlušās vairākas ievērojamas personības: Jānis Višņevskis (1861— 1914), katoļu garīdznieks, kopā ar Franci Trasunu iesaistījies katoļu kalendāra izdošanā un izplatīšanā, vācis latgaliešu tautasdziesmas (kopskaitā ap 3000); Agnese Garijone (1897—1979), skolotāja, sabiedriska darbiniece un literāte.

Rikavā strādājuši un dzīvojuši: Jāzeps Liepiņš (1906— 1979) – Rikavā ierodas 1950.gadā, strādājis par skolas direktoru, no 1950.—1952.g. skolotājs J.Liepiņš izveido dažādus skolēnu pulciņus, vada skolēnu kori, iesaistās etnogrāfiskā ansambļa Rikava darbībā. Večeslavs Žeimunds (1927 — 1994), ar viņa gādību tiek uzcelta Rikavas skolas piebūve, ēkā ierīkota centrālapkure un ūdensvads, uzlabots skolas sporta laukums. Tekla (Ragauša) Teicāne (1913— 1990), etnogrāfiskā ansambļa Rikava vadītāja no 1957. līdz 1985.g. Janīna Mičule (dz. 1927), no 1955. gada darbojas etnogrāfiskajā ansamblī Rikava, no 1985.-2009 gadam bija ansambļa vadītāja. Aktīvi darbojas Rikavas katoļu draudzē. Līvija Liepdruviete, dzejniece, izdevusi četrus dzejoļu krājumus Mirkļu mozaīkaĻauj sirdij ziedēt, Te zem saules, Viss notiek debesīs. Strādā Rikavas pamatskolā par latviešu valodas un literatūras skolotāju.

Click to listen highlighted text!