Izglītības iestādes

Rikavas pagasta izglītības iestādes

Rikavas pagasta kultūras nams

Rikavas pagasta kultūras namsRikavas pagasta kultūras nams ir celts 1991. gadā kā Rikavas pagasta pārvaldes iestāde.

Kultūras nama misija ir latviešu tautas tradīciju un kultūras mantojuma saglabāšana, popularizēšana un nodošana nākamajām paaudzēm. Veicināt pagasta iedzīvotāju iesaistīšanos pašdarbībā. Brīvā laika pilnvērtīga izmantošana, kultūras tradīciju saglabāšana. Organizēt valsts, tradicionālos gadskārtu ieražu pasākumus, tematiskos sarīkojumus un atpūtas pasākumus. Sadarbojoties ar masu saziņas līdzekļiem regulāri informēt par kultūras nama darbu un reklamēt aktivitātes.

Adrese: Jaunības iela 10, Rikavas pag., LV-4648
Vadītāja: Inese Vērdiņa
Telefons: 64607087, 27301141
E-pasts: inese.verdina@rezeknesnovads.lv

Rikavas pagasta bibliotēka

Rikavas pagasta bibliotēka - Biblioteka.lvAdrese: Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4648

Vadītāja: Vilma Poplavska
Tālrunis: 64607086
E-pasts: vilma.poplavska@rezeknesnovads.lv

Ansamblis "Rikava"

Kultūras dzīves galvenais balsts Rikavā jau 60 gadus ir etnogrāfiskais ansamblis Rikava (vad. Aija Dundure), viens no vecākajiem folkloras ansambļiem valstī, ar savām dziesmām un rotaļām ir pieskandinājis visu Latviju, piedalījies visos Latvijā notikušajos starptautiskajos festivālos Baltica. Ansamblis bija gaidīts viesis 1995., 1997., 1999. gada Latgales televīzijas mūzikas festivālos Rēzeknē, piedalījies dažās TV un kino filmās: Tā dzied un dejo Latvijā, Trīs minūšu lidojums, Ziedi mana linu druva, Rūtoj, saule, rūtoj, bite u.c. Ansamblis ir koncertējis Ļeņingradā, Viļņā, Opočkā, Kupišķos. 1990.gadā ansamblis piedalījās Starptautiskajā folkloras festivālā Kijevā (Ukraina), 1998.gadā XXII Baltijas jūras un Ziemeļvalstu festivālā Gdaņskā (Polija), 2001.gadā IV starptautiskajā festivālā Kantele un IX somu ugru tautu folkloras festivālā, kas notika Karēlijas Republikā, Petrozavodskā. 2007.gadā ansamblis piedalījās trešajā starptautiskajā folkloras festivālā “Sofijas pavasaris” Bulgārijā. Rikavas kultūras namā ir izveidota neliela etnogrāfiskā ansambļa folkloras materiālu krātuve.

Rikavas skola un bērnudārzs

Rikavas pagasts - Rēzeknes Novads Rikavā, muižas ēkā darbojas Rikavas pamatskola un Rikavas pirmsskolas izglītības iestāde.

Adrese: Skolas iela 5, Rikava, Rēzeknes novads, LV-4648

Tel.: 64640736

Click to listen highlighted text!