Kaunatas pagasts

16994.3 ha

Pagasta kopējā platība

2303.5 ha

ūdeņi

6110.8 ha

meži

6707.8 ha

l/s izmantojamā zeme

1077

Iedzīvotāju skaits (uz 01.07.2020)

Kaunatas pagasts atrodas Rēzeknes novada dienvidaustrumu daļā, 28 km no novada centra, 246 km no Rīgas. Robežojas ar Rēzeknes novada Čornajas, Mākoņkalna, Stoļerovas pagastu, Krāslavas novada Ezernieku pagastu un Ludzas novada Rundēnu un Pildas pagastu. Kaunatas pagasta teritoriju šķērso valsts nozīmes autoceļš Rēzekne — Ezernieki — Dagda. Lielākās apdzīvotās vietas ir Kaunata, Dubuļi, Marguči, Matuļi, Rogs.

Kaunatas pagasts bagāts ar ezeriem un mežiem, gleznaini pakalni mijas ar ieplakām. Pagasta teritorijā ir 32 ezeri, lielākie no tiem ir Pārtovas, Idzepoles, Dzerkaļu, Kaunatas, Vaišļu, Dubuļu, Marguču ezeri, pagasta teritorijā ietilpst arī daļa Rāznas ezera akvatorija. No Rāznas ezera caur Kaunatas ezeru iztek Rēzeknes upe. Kaunata lepojas ar saviem pauguriem, kas pieder pie pašiem augstākajiem Latvijā — Lielo Liepukalnu (289,4 m virs j. l.) un Dzerkaļu kalnu. Latviešu pasaku meistars Kārlis Skalbe ir uzrakstījis brīnišķīgu teiku par Rāznas ezera izcelsmi: “Vecos labos laikos te dzīvoja Rāzna — svētmeita vai teiksmainā avotu laimiņa. Katru rītu tā gāja uz avotu ūdeni smelt. Kādu rītu, laimes brīdī gavilēdama, tā apgāzusi krūzi ar ūdeni šajā ielejā, un tā radās ezers, kas vēl šodien mirdz visiem par prieku.”

2002. gadā Kaunatas ciems nosvinēja savu 100 gadu jubileju, bet ciema tuvumā esošie pilskalni un vēlā dzelzs laikmeta uzkalniņu kapulauki liecina, ka Kaunata jau senos laikos bijusi novada centrs. Pēc leģendām, Kaunatas agrākais nosaukums bijis Kalnata (Kolnata), kas saistīts ar tās atrašanos kalnainā vietā.

Click to listen highlighted text!