Aktualitātes

03.04.2020

Griškānu pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” ierīkota Sajūtu istaba

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā Lauksaimniecības pārvalde 2019.gada 13. septembrī apstiprināja projekta pieteikumu "Sajūtu istabas ierīkošana ar relaksācijas un stimulācijas

Lasīt vairāk

01.04.2020

Aprīkojuma iegāde Kaunatas tautas nama kultūras pasākumu nodrošināšanai

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība”, ES ELFLA programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas

Lasīt vairāk

01.04.2020

Lūznavas pagastā sākta jaunas sabiedriskās infrastruktūras izveide

Jau vēstījām, ka šogad, pateicoties Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstam, Lūznavas pagastā tiek īstenots projekts, lai Rāznas

Lasīt vairāk

31.03.2020

Uzsākta projekta realizācija Strūžānu pagasta kultūras namā

Strūžānu kultūras namā ir uzsākta projekta 19-01-AL15-A019.2203-000008 „Sociālo prasmju un iemaņu centra „Sniedz roku”” realizācija Strūžānu kultūras nama telpās. Projekta attiecināmās

Lasīt vairāk

25.03.2020

Sakārtotas degradētas teritorijas Daugavpils cietoksnī, Lūznavas muižā un Krāslavā

Degradētu teritoriju atjaunošana pēdējos gados kļūst par ilgstpējīgas teritoriju attīstības plānošanas nozīmīgu daļu, to atjaunošanas rezultātā radot sakārtotu un tīru

Lasīt vairāk

24.03.2020

“Vienādas iespējas visiem” – Bērzgales kultūras nams tiek pielāgots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām krēslu pacēlājs

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Nautrēnu pagastu apvienība” ES ELFLA programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas

Lasīt vairāk

24.03.2020

Bērzgalē īsteno projektu "Kultūra vieno gadsimtus"

Bērzgales pagasta pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes

Lasīt vairāk

23.03.2020

Bērzgales baznīcai tiks atjaunota torņu fasāde

2019. gada jūlijā ar Lauku atbalsta dienesta lēmumu tika atbalstīts Bērzgales Svētās Annas Romas katoļu draudzes projekts baznīcas torņu fasādes

Lasīt vairāk

09.03.2020

Īstenots projekts “Feimaņu pagasta deju kolektīvu skatuves tērpu iegāde”

Pateicoties Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvaldes apstiprinātajam projektam Nr.19-01-AL15-A019.2202-000013 “Feimaņu pagasta deju kolektīvu skatuves tērpu iegāde”, Ilgas Marejevas

Lasīt vairāk

06.03.2020

Projekts “PuMPuRS” – atbalsts skolēniem nepamest mācības

Kopš 2017. gada Latvijā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts “PuMPuRS”, kura mērķis – samazināt to skolēnu skaitu, kuri priekšlaicīgi

Lasīt vairāk

05.03.2020

Lūznavas pagasta teritoriju un dabas un kultūrvēstures objektu sakārtošana

Lūznavas pagasta teritorijas, dabas un kultūrvēstures objektu sakārtošana, pakalpojumu pieejamība un sasniedzamības uzlabošana 2020. gadā būs iespējama, pateicoties Eiropas Savienības

Lasīt vairāk

28.02.2020

Uzsākts sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides projekts Rēzeknes novadā

2020. gada 20. februārī ir noslēgts līgums par Rēzeknes novada pašvaldības ERAF projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/047 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras

Lasīt vairāk

Click to listen highlighted text!