Aktualitātes

27.05.2020

Jauna tūrisma maršruta izveide Rēzeknes novadā

Aizvadītā gada nogalē aizsākās starptautisks projekts LV-RU-029 “Latvijas un Krievijas pārrobežu tūrisma maršruta “Sekojot inženiertehniskajām idejām” izveide”. Projekta laikā paredzēts

Lasīt vairāk

26.05.2020

Rēzeknes novadā tiks atklāts kopienu resursu centrs

27. maijā plkst. 12.00 notiks Rēzeknes novada Kopienas resursu centra atvēršanas svētki, kurus rīko Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar British

Lasīt vairāk

22.05.2020

Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides projekta aktualitātes

Kopš šī gada februāra tiek īstenots Rēzeknes novada pašvaldības ERAF projekts Nr. 9.3.1.1/19/I/047 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un

Lasīt vairāk

20.05.2020

Darbīgās ģimenes projektā “Darbīgās kopienas”

2019. gada decembrī, kopā ar projekta “Darbīgās kopienas” vadītāju Kristīni Liepiņu (Izglītības iniciatīvu centrs) viesojoties Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā, bija

Lasīt vairāk

30.04.2020

Ilzeskalnā izveidota silto smilšu istaba

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība ” struktūrvienība Ilzeskalna pagasta pārvalde Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku

Lasīt vairāk

23.04.2020

Lūznavas muižā atdzims senā smēde

Šī publikācija ir sagatavoa ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rēzkenes novada pašvadlība

Lasīt vairāk

21.04.2020

Rēzeknes novadā pašvaldības ceļu stāvoklis uzlabojas

2020. gada aprīļa mēnesī Rēzeknes novada pašvaldība gatavojas iesniegt Lauku atbalsta dienestā maksājuma pieprasījumu par pieciem projekta Nr. 18-01-A00702-000006 „Pašvaldības

Lasīt vairāk

17.04.2020

Sadarbībā ar NVA muižā izveidota jauna darbavieta klientu apkalpošanas operatoram

Marta sākumā Lūznavas muiža, sadarbojoties ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) un biedrību “ESTO” noslēdza līgumu par jauna projekta īstenošanas uzsākšanu,

Lasīt vairāk

16.04.2020

Kopienu resursu centra izveide Sakstagala pagastā

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā top Rēzeknes novada Kopienas resursu aktivitāšu centrs brīvā dabā. Centra izveidi atbalsta IIC (Izglītības iniciatīvu centrs) projekts

Lasīt vairāk

07.04.2020

Lūznavas muiža veido sadarbību iekļaujošu projektu partnerorganizāciju tikšanās pasākumā Slovēnijā

Balstoties uz Lūznavas muižas pieredzi, rīkojot iedvesmas un izglītojošus pasākumus cilvēkiem ar ierobežotām iespējām un sadarbību ar sociālajiem uzņēmējiem, februāra

Lasīt vairāk

06.04.2020

Dricānos izveidota Iepakošanas darbnīca

Nodibinājums “Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” (LEARN) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma

Lasīt vairāk

03.04.2020

Griškānu pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” ierīkota Sajūtu istaba

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā Lauksaimniecības pārvalde 2019.gada 13. septembrī apstiprināja projekta pieteikumu "Sajūtu istabas ierīkošana ar relaksācijas un stimulācijas

Lasīt vairāk

Click to listen highlighted text!