Publicēts 19.06.2020
Rēznas pamatskolā īsteno projektu atbalstam mācībās
Rēznas pamatskolā no 2019. gada septembra tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai sniegtu atbalstu mācībās un mazinātu to skolēnu skaitu, kuri nepabeidz skolu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.06.2020
9.klases izlaidums Kaunatas vidusskolā
Diemžēl vai par prieku pamatskolas beidzējiem, satraucošais eksāmenu laiks ir pagājis. Covid-19 ir ienesis savas izmaiņas un korekcijas, taču izlaidums, lai arī citādāk nekā ierasts, tomēr Kaunatas vidusskolā notika. Šogad durvis uz lielo pasauli vēruši 20 devīto klašu absolventi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.06.2020
Ieslēdzām režīmu – Vasara!
Mākoņkalna pagastā pie brīvā laika pavadīšanas centra “Strops” 1. jūnijā kopā ar bērniem ieslēdzām režīmu – vasara!
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.06.2020
Aktuālais video: Kaunatas vidusskolā pēc liecībām dodas vecāki
Noslēdzot 2019./2020. mācību gadu Kaunatas vidusskolas mācībspēki uz skolu saņemt bērnu liecības un diplomus par sasniegumiem aicināja vecākus, turklāt katrai ģimenei tika izteikta īpaša pateicība par atbalstu attālinātā mācību procesa laikā. Kopumā mācību gadu skola vērtē kā veiksmīgu un izaicinājumiem bagātu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.05.2020
Liepu pamatskola aicina skolēnus
Skaistā parkā, gadsimtu veco liepu ēnā, jau vairākus gadu desmitus zināšanas skolēniem sniedz Liepu pamatskola. Par spīti savam solīdajam vecumam, skola arī šodien ir mūsdienīga un skaista.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.05.2020
Pirmsskolas izglītības iestādes atsāk nodarbības 5-6 gadīgiem bērniem
No 13. maija visās Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs tiek atsākts mācību process obligātajā izglītības vecumā esošajiem bērniem klātienē. Atsākt mācības klātienē vai attālināti ir vecāku lēmums. Tiem 5-6 gadus veciem bērniem, kuru vecāki izvēlēsies atstāt bērnu mājās, pirmsskolas izglītības iestādes turpinās nodrošināt mācības attālināti.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.05.2020
Attālinātā mācīšanās: ieguvumi un izaicinājumi
Rēzeknes novada izglītības pārvalde, sadarbībā ar mācību jomu koordinatoriem, veica vispārizglītojošo skolu pedagogu aptauju par attālinātā mācību procesa nodrošināšanu valsts ārkārtējās situācijas apstākļos. Aptauja tika veidota ar mērķi apzināt attālinātās mācīšanās izaicinājumus un ieguvumus. Iegūtie dati patīkami pārsteidza, jo pedagogu atbildes apliecināja to, ka skolotāji var tikt galā ar izaicinājumiem un spēj pārvarēt grūtības, ko radījusi ārkārtējās situācijas izsludināšana valstī.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.05.2020
Aicina dažādu profesiju speciālistus pieteikties projektā „Mācītspēks” un jau šogad sākt apgūt skolotāja profesiju
Skolotājs ir viena no svarīgākajām profesijām ikvienā sabiedrībā. Lai veicinātu Latvijas izglītības kvalitāti un risinātu kvalificētu pedagogu trūkumu, dažādu jomu pārstāvjiem tiks sniegta iespēja iegūt pedagoga izglītību un dalīties savās zināšanās un pieredzē ar skolēniem. 23. aprīlī sācies šogad pēdējais pieteikšanās posms projektā „Mācītspēks” ar mērķi Latvijas skolotāju rindas papildināt ar 100 dažādu jomu profesionāļiem. Projekta kandidāti var pieteikties līdz 18. maijam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.04.2020
Sveicam mācību laureātus 2020!
Katru gadu Rēzeknes novada pašvaldības talantīgo bērnu un jauniešu atbalsta izvērtēšanas komisija atbilstoši domes apstiprinātajam nolikumam izskata skolu iesniegumus par naudas balvu piešķiršanu novada bērniem un jauniešiem, kuri kļuvuši par laureātiem valsts vai starptautiskajos pasākumos (olimpiādēs, konferencēs, sacensībās, konkursos utml.) 2020. gadā komisija pieņēma lēmumu ar naudas balvām apbalvot sekojošus bērnus un jauniešus:
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.04.2020
Atrodi savu aizraušanos Latgalē!
Lai palīdzētu Latgales iedzīvotājiem ekonomiskās situācijas pārmaiņu laikā, līdz 5. maijam aicina pieteikties bezmaksas 2 nedēļu online mācību spēlei sava īstā darba meklēšanai ''Atrodi Savu Aizraušanos Latgalē''.
 Lasīt vairāk