Uzņēmējdarbība

Rēzeknes novadā ir attīstīta daudzpusīga un plaša uzņēmējdarbība, taču vislielākais uzņēmumu skaits ir saistīts ar lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu. Daudzi uzņēmumi ir apvienojušies un darbojas dažādās kooperatīvajās sabiedrībās, lai veiksmīgāk konkurētu ar savu produkciju tirgū, citi, savukārt, izmanto Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (RSEZ) piedāvātās priekšrocības.

Pēc uzņēmējdarbības formas Rēzeknes novadā visvairāk darbojas zemnieku saimniecības, kā arī sabiedrības ar ierobežotu atbildību.