Vēsturiskie plānošanas dokumenti

Rēzeknes novada pašvaldība paziņo, ka 2013. gada 15. oktobrī ir saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule, kas nosaka, ka ar vēstules saņemšanas dienu Rēzeknes novada pašvaldība ir tiesīga uzsākt saistošo noteikumu Nr.3 „Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” īstenošanu.

Tas nozīmē, ka visi pašvaldības lēmumi izskatot jautājumus, kas saņemti un reģistrēti pašvaldībā sākot ar 2013.gada 15. oktobri, tiek pieņemti balstoties uz jauno teritorijas plānojumu.

Ar apstiprināto Rēzeknes novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas aleja iela 95, Rēzekne) un pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

Rēzeknes novada attīstības plānošanas dokumenti ir izstrādāti Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 „Rēzeknes novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.

Rēzeknes novada teritorijas plānojums

Grafiskā daļa (pagastu un novada kartes)

Rēzeknes novada esošā izmantošana (Dienvidi)
Rēzeknes novada esošā izmantošana (Ziemeļi)
Rēzeknes novada funkcionālā zonējuma karte (Dienvidi)
Rēzeknes novada funkcionālā zonējuma karte (Ziemeļi)Audriņu pagasts
Bērzgales pagasts
Čornajas pagasts
Dricānu pagasts
Feimaņu pagasts
Gaigalavas pagasts
Griškānu pagasts
Ilzeskalna pagasts
Kantinieku pagasts
Kaunatas pagasts
Lendžu pagasts
Lūznavas pagasts
Mākoņkalna pagasts
Maltas pagasts
Nagļu pagasts
Nautrēnu pagasts
Ozolaines pagasts
Ozolmuižas pagasts
Pušas pagasts
Rikavas pagasts
Sakstagala pagasts
Silmalas pagasts
Stoļerovas pagasts
Stružānu pagasts
Vērēmu pagasts

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Rēzeknes novada Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 8.14. Pielikuma papildinājums

Rēzeknes novada Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 8.14. Pielikuma papildinājums

Sēdes protokols

Sēdes protokols

Click to listen highlighted text!