Komunālie pakalpojumi

Kategorija
Izdošanas datums
Statuss
Meklēt pēc atslēgvārda
Atlasīt
Notīrīt Notīrīt
SN izdošanas datums 21.12.2023
SN numurs 16
SN precizēšanas datums 18.01.2024.
Izsludināšanas datums publicēti - 08.02.2024.
SN spēkā stāšanas datums 09.02.2024.
Publikācijas avots presē Latvijas Vēstnesis, 28, 08.02.2024. OP numurs: 2024/28.12
SN spēkā esamība spēkā esoši
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/349680-grozijumi-rezeknes-novada-pasvaldibas-2022-gada-15-septembra-saistosajos-noteikumos-nr-58-par-sadzives-atkritumu-apsaimniekosanu
Dokuments
SN izdošanas datums 19.05.2022
SN numurs Nr.50.
SN precizēšanas datums 21.07.2022
Izsludināšanas datums publicēti - 26.08.2022
SN spēkā stāšanas datums 27.08.2022.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 26.08.2022., Nr.165, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/165.14
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 19.05.2022
SN numurs 51.
SN precizēšanas datums 21.07.2022
Izsludināšanas datums publicēti - 23.08.2022
SN spēkā stāšanas datums 24.08.2022.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 23.08.2022., Nr.162, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/162.4
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 15.09.2022
SN numurs 58
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr. 62 (2022), Nr.16 (2023)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 09.02.2024.
Izsludināšanas datums publicēti - 19.10.2022.
SN spēkā stāšanas datums 20.10.2022.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 19.10.2022., Nr. 203, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/203.11
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/336454-par-sadzives-atkritumu-apsaimniekosanu-rezeknes-novada
Dokuments
SN numurs 62
Izsludināšanas datums publicēti - 02.12.2022.
SN spēkā stāšanas datums 03.12.2023.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 02.12.2022., Nr.234, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/234.30
Dokuments
SN izdošanas datums 17.11.2022
SN numurs 62
Izsludināšanas datums publicēti - 02.12.2022.
SN spēkā stāšanas datums 03.12.2022.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 02.12.2022., Nr.234, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/234.30
Dokuments
SN izdošanas datums 18.10.2018
SN numurs Nr.19.
SN precizēšanas datums 06.12.2018.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.57.(2020.) Nr.79 (2021)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 15.06.2021.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 14.12.2018.
SN spēkā stāšanas datums 15.12.2018.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.6 (56)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 24.08.2022
Dokuments
SN izdošanas datums 21.11.2020.
SN numurs Nr.57.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 10.02.2020.
SN spēkā stāšanas datums 01.07.2020.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1 (66)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 15.04.2021.
SN numurs Nr.79.
SN precizēšanas datums -
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem -
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) -
Izsludināšanas datums publicēti - 14.06.2021.
SN spēkā stāšanas datums 15.06.2021.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.3 (73)
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 02.03.2017
SN numurs Nr.82
SN precizēšanas datums 06.04.2017.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.51. (2020.)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 01.07.2020.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 13.04.2017.
SN spēkā stāšanas datums 14.04.2017.
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.3 (45)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 27.08.2022.
Dokuments
SN izdošanas datums 17.10.2019.
SN numurs Nr.51.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 10.02.2020.
SN spēkā stāšanas datums 01.07.2020.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.1 (66)
Dokuments
Click to listen highlighted text!