Pagastu pārvalžu kontakti

 

Dricānu pagastu apvienība

Par Dricānu pagastu apvienību

Juridiskā adrese un rekvizīti: “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4615
Reģ.Nr.40900027407,
Banka: AS “SEB banka”,
Konts: LV83UNLA0055000968605

Dricānu pagastu apvienības nolikums
Dricānu pagastu apvienības budžets 2020

Dricānu pagastu apvienības vadītājs
Vārds, UzvārdsAndrejs Tārauds
Tālrunis 64607080, 29388271
E-pasts dricanuapvieniba@rezeknesnovads.lv
Galvenā grāmatvede
Vārds, UzvārdsVija Dundeniece
Tālrunis 28703307
Galvenās grāmatvedes vietniece
Vārds, UzvārdsMarina Rūbežniece
Tālrunis 26057184
Vecākā lietvede
Vārds, UzvārdsMarija Zahare
Tālrunis 64644069

Par Rikavas pagastu

Adrese: Jaunības iela 15, c. Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV – 4648
Darba laiks: 8.00 – 16.30, pusdienu pārtraukums: 12.00-12.30
E-pasts: info@rikava.lv
Rekvizīti: AS “SEB banka”
Konta Nr. LV46UNLA0055000968689
Reģistrācijas kods: 90011987730
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis

Rikavas FVP (feldšeru-vecmāšu punkts), Jaunības 15, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648, t.: 64607085

Pārvaldes vadītājs
Vārds, UzvārdsAndrejs Tārauds
Tālrunis 64607080, 29388271
E-pasts info@rikava.lv
Lietvede
Vārds, UzvārdsValentīna Bebriša
Tālrunis 64607081
Vecākā grāmatvede
Vārds, UzvārdsAntoņina Piļajeva
Tālrunis 64607082
Zemes lietu speciālists
Vārds, UzvārdsJānis Zelčs
Tālrunis 26678123
Pieņemšanas laikspieņemšanas laiks: trešdien: 10.15 –16.30,
Lauku attīstības konsultante
Vārds, UzvārdsSintija Šubrovska
Tālrunis 28311079
E-pasts sintija.subrovska@llkc.lv
Pieņemšanas laikspieņemšanas laiks:katra mēneša 3. otrdienā plkst.9.00 – 12.00

Par Dricānu pagastu

Adrese: “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4615
Darba laiks: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
E-pasts: dricani@rezeknesnovads.lv
Rekvizīti: AS “SEB banka”
Norēķinu konts: LV32UNLA0055000968650
Kods: UNLALV2X
Reģistrācijas kods: 90011987355
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Pārvaldes vadītāja
Vārds, UzvārdsAnita Igaune
Tālrunis 64644069, 29113368
E-pasts dricani@rezeknesnovads.lv
Zemes lietu speciāliste
Vārds, UzvārdsIlze Vabale
Tālrunis 27882344
E-pasts ilze.vabale@rezeknesnovads.lv
Lauku attīstības speciāliste
Vārds, UzvārdsAnastasija Saleniece
Tālrunis 25645875
E-pasts anastasja.saleniece@lkc.lv
Pieņemšanas laiksPieņemšanas laiks: katra mēneša 3. trešdienā plkst. 8.30 – 12.00
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektors
Vārds, UzvārdsAigars Andžāns
Tālrunis 64603580
Ceļu būvtehniķis
Vārds, UzvārdsJuris Strods
Tālrunis 26511150
Ģimenes ārste
Vārds, UzvārdsSilva Kairiša
Tālrunis 27885060
Kabineta nr.“Kastaņi”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615 - ģimenes ārsta prakse (2. prakses vieta),

Stružānu pagasta mājaslapa

Par Stružānu pagastu

Adrese: Miera 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4643
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@struzani.lv 
Rekvizīti:
 AS “SEB banka”
Norēķinu konts: LV53UNLA0055000968854
Kods UNLALV2X
Reģistrācijas kods: 90011987919
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Maksas pakalpojumu cenrādis

Pārvaldes vadītāja
Vārds, UzvārdsAnita Igaune
Tālrunis 29113368
Vecākā grāmatvede
Vārds, UzvārdsIveta Misjūne
Tālrunis 64667552
Lietvede
Vārds, UzvārdsSilvija Igaune
Tālrunis 64667552
E-pasts silvija.igaune@struzani.lv
Pieņemšanas laiksPieņemšanas laiks: darba dienās 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
Zemes lietu speciālists
Vārds, UzvārdsIlze Vabale
Tālrunis 64644069
E-pasts ilze.vabale@rezeknesnovads.lv
Lauku attīstības konsultante
Vārds, UzvārdsAnastasija Saleniece
Tālrunis 64667552, 25645875
Pieņemšanas laiksPieņemšanas laiks: katra mēneša 1. trešdienā plkst. 8.00 – 12.00
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors Stružānu pagastā
Vārds, UzvārdsArnis Omuls
Tālrunis 64603743
Pieņemšanas laiksPieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā otrdiena, no plkst.10:45 līdz 11.45
Ģimenes ārsta prakse
Vārds, UzvārdsSilva Kairiša
Tālrunis 64658272
Kabineta nr.Slimnīcas 2, Strūžāni, Rēzeknes nov., LV-4643

Par Gaigalavas pagastu

Adrese: Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV – 4618
Darba laiks: 8.00 – 12.30, 13.00 – 16.30
E-pasts: info@gaigalava.lv; t. 64644537
Rekvizīti: AS “SEB banka”
Norēķinu konts: LV53UNLA0055000968757
Kods: UNLALV2X
Reģistrācijas kods: 90011987444
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Pārvaldes vadītāja
Vārds, UzvārdsValentīna Puste
Tālrunis 64644537, 26334750
Lietvede
Vārds, UzvārdsLaura Sarnoviča
Tālrunis 64644537
E-pasts laura.sarnovica@gaigalava.lv
Vecākā grāmatvede
Vārds, UzvārdsLilita Tāraude
Tālrunis 64644537
Zemes lietu speciālists
Vārds, UzvārdsJānis Zeļčs
Tālrunis 26678123
Pieņemšanas laiks(Pieņemšanas laiks: ceturtdienās no 8.00 līdz 16.00)
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektore
Vārds, UzvārdsJolanta Driksna
Tālrunis 64603580
Ģimenes ārsta prakse
Vārds, UzvārdsAntoņina Fedotova
Tālrunis 64644525
Kabineta nr.Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV-4618

Par Nagļu pagastu

Adrese:  ”Pagastmāja”, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4631
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@nagli.lv
Rekvizīti: AS “SEB banka”
Norēķinu konts: LV13UNLA0055000971126
Kods: UNLALV2X
Reģistrācijas kods: 90011988007
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Pārvaldes vadītāja
Vārds, UzvārdsValentīna Puste
Tālrunis 26334750
Pieņemšanas laiksiedzīvotāju pieņemšana trešdienās no plkst.9.00 – 14.00
Lietvede
Vārds, UzvārdsLilija Čeire
Tālrunis 64644360
E-pasts Lilija.Ceire@rezeknesnovads.lv
Pieņemšanas laiksdarbdienās no 8.00 – 14.30 ; pusdienu pārtraukums 12.00 – 12.30
Zemes lietu speciālists
Vārds, UzvārdsJānis Zelčs
Tālrunis 26678123
Pieņemšanas laikspieņemšanas laiks: trešdien: 8.00 – 10.00
Nagļu Feldšeru Vecmāšu Punkts (FVP)
Tālrunis 64644338
Kabineta nr.“Pagastmāja”, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4632

Par Ozolmuižas pagastu

Adrese: “Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pag., Rēzeknes nov., LV-4633
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@ozolmuiza.lv
Rekvizīti: AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Norēķinu konts: LV41UNLA0055000969167
Reģistrācijas kods: 90011987641
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Pārvaldes vadītāja
Vārds, UzvārdsVelta Runča
Tālrunis 64640224, 26197458
E-pasts velta.runca@ozolmuiza.lv
Lietvede
Vārds, UzvārdsDzidra Troška
Tālrunis 64640224
E-pasts dzidra.troska@ozolmuiza.lv
Lauku attīstības konsultante
Vārds, UzvārdsAnastasija Saleniece
Tālrunis 25645875
E-pasts anastasja.saleniece@lkc.lv
Kabineta nr.Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, 303.kabinetā
Pieņemšanas laiksKatra mēneša 3. ceturtdienā plkst. 8.00 – 12.00 pieņem Ozolmuižas pagasta iedzīvotājus
Zemes lietu speciālists
Vārds, UzvārdsJānis Zelčs
Tālrunis 26678123
Pieņemšanas laiksPieņemšanas laiks: pirmdienās no 8.00 līdz 16.00, otrdienās no 8.00 līdz 12.00
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors
Vārds, UzvārdsEdgars Mitrevičs
Tālrunis 64603580
Pieņemšanas laiksPieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā trešdiena, no plkst. 10:30 līdz 11:30.
Ģimenes ārsts
Vārds, UzvārdsJānis Visockis
Tālrunis 64640233
Kabineta nr.Ģimenes ārsta prakse (2. prakses vieta)
Pieņemšanas laiksOzolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

Par Sakstagala pagastu

Adrese: Kalna iela, 2, Sakstagals, Sakstagala pag., Rēzeknes novads, LV – 4638
Darba laiks: 8.00-12.00; 12:30-16.30
E-pasts: info@sakstagals.lv
Rekvizīti: AS “SEB banka”
Norēķinu konts: LV71UNLA0055000969112
Kods: UNLALV2X
Reģistrācijas kods: 90011987815
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Pārvaldes vadītāja
Vārds, UzvārdsTamāra Tutina
Tālrunis 64640550, 27508050
Lietvede
Vārds, UzvārdsMarija Vasiļjeva
Tālrunis 64640550, 26480724
Vecākā grāmatvede
Vārds, UzvārdsVilhelmīne Kirilova
Tālrunis 64640551
Zemes lietu speciālists
Vārds, UzvārdsAndris Laizāns
Tālrunis 28305701
Pieņemšanas laiksPieņemšanas laiks: Pirmd., Ceturtd. 8.00 – 12.00
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors
Vārds, UzvārdsAleksandrs Cvetkovs
Tālrunis 64662391
Pieņemšanas laiksPieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā otrdiena, no plkst. 9:30 līdz 10:30

Par Kantinieku pagastu

Adrese: „Administratīvais centrs” c.Liuža, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@kantinieki.lv;
Rekvizīti:  AS “SEB banka”
Norēķinu konts: LV64UNLA0055000969141
Kods: UNLALV2X
Reģistrācijas kods: 90011987548

Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis

Pārvaldes vadītāja
Vārds, UzvārdsTamāra Tutina
Tālrunis 64640550, 27508050
Lietvede
Vārds, UzvārdsMarija Vasiļjeva
Tālrunis 64640550, 26480724
Zemes lietu speciālists
Vārds, UzvārdsAndris Laizāns
Tālrunis 28305701
Pieņemšanas laiksPieņemšanas laiks: Pirmd., Ceturtd. 13.30 – 16.00
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektors
Vārds, UzvārdsAleksandrs Cvetkovs
Tālrunis 64662391
Pieņemšanas laiksPieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā trešdiena no plkst. 10:45 līdz 11:45
Kantinieku feldšeru-vecmāšu punkts (FVP)
Tālrunis 64640643
Kabineta nr.“Administratīvais centrs”, c. Liuža, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads, LV-4621

 

Kaunatas pagastu apvienība

Par Kaunatas pagastu apvienību

Juridiskā adrese un rekvizīti: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622, Reģistrācijas Nr. 40900027411, Banka: A/S „Swedbank”, Norēķinu konts: LV79HABA0551046070491, Kods: HABALV22 
E-pasts
: kaunatasapvieniba@rezeknesnovads.lv
Kaunatas pagastu apvienības nolikums
Kaunatas pagastu apvienības budžets 2020.

Kaunatas pagastu apvienības vadītājs
Vārds, UzvārdsJānis Aleksāns
Tālrunis 64640431, 26451063
E-pasts kaunatasapvieniba@rezeknesnovads.lv
Galvenā grāmatvede
Vārds, UzvārdsInāra Graudumniece – Viļuma
Tālrunis 64667002
Galvenās grāmatvedes vietniece
Vārds, UzvārdsIveta Broliša
Tālrunis 64667002, 64637558
Vecākā lietvede
Vārds, UzvārdsJanīna Kairiša
Tālrunis 64667000

Griškānu pagasta mājaslapa

Par Griškānu pagastu

Adrese: Centrālā iela 27, c. Sprūževa, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV – 4641
Pagasta pārvaldes darba laiks: 8.00 :12.00,12.30: 16.30
E-pasts: Zoja.Lipska@griskani.lv;
Rekvizīti: Banka AS “Swedbank”
Norēķinu konts LV84HABA0551046070789
Kods: HABALV22
Reģistrācijas kods: 90011995140

Pagasta pārvaldes kases darba laiks: otrdiena, ceturtdiena 8.00 :12.00, 12.30-16.30; trešdiena 8.00:12.00;
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis

Pārvaldes vadītājs
Vārds, UzvārdsJānis Aleksāns
Tālrunis 64640431, 26451063
Lietvede
Vārds, UzvārdsZoja Lipska
Tālrunis 64640431
Vecākā grāmatvede
Vārds, UzvārdsIveta Rutkovska
Tālrunis 64640462
Zemes lietu speciālists
Vārds, UzvārdsEdgars Paškovs
Tālrunis 28786267
Pieņemšanas laiksceturtdiena, piektdiena plkst. 8.00-12.00, 12.30-15.00;
Lauku attīstības konsultante
Vārds, UzvārdsIlona Melne
Tālrunis 28625588
E-pasts ilona.melne@llkc.lv
Kabineta nr.Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, 306. kabinetā
Pieņemšanas laikskatra mēneša 1.trešdienā plkst. 8:30 – 17:00 pieņem Griškānu pagasta iedzīvotājus
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors
Vārds, UzvārdsKristīne Černova
Tālrunis 64603572
Pieņemšanas laikspieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā otrdiena no plkst. 09:15 līdz 10:15.
Griškānu feldšeru-vecmāšu punkts (FVP)
Tālrunis 64640490
Pieņemšanas laiksParka 3, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4616

Par Čornajas pagastu

Adrese: Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4617
Darba laiks: 8.00 – 16.30, kasiere: no pirmdienas līdz ceturtdienai (8:00-13:00), piektdiena – brīvdiena.
E-pasts: info@cornaja.lv
Rekvizīti:  AS “Swedbank”
Kods: HABALV22
Norēķinu konts: LV63HABA0551046070682 (pamatbudžets)
Norēķinu konts: LV03HABA0551046070695 (speciālais budžets (ceļu fonds))
Norēķinu konts: LV61HABA0551046070718 (speciālais budžets (vides fonds))
Reģistrācijas kods: 90011995047
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti

Čornajas pagasta komunālo un citu pakalpojumu cenrādis
Pārvaldes vadītājs
Vārds, UzvārdsOļegs Kvitkovskis
Tālrunis 64637598, 26136507
Lietvede
Vārds, UzvārdsJūlija Greivule
Tālrunis 64637598
Vecākā grāmatvede
Vārds, UzvārdsNatālija Kudrjavceva
Tālrunis 64637558
Zemes lietu speciālists
Vārds, UzvārdsEdgars Paškovs
Pieņemšanas laiksPieņemšanas laiks - pirmdienās plkst. 8.30 - 15.00, otrdienās plkst. 8:30 - 15:00.
Lauku attīstības konsultante
Vārds, UzvārdsValija Jekimova
Tālrunis 28373688
E-pasts valija.jekimova@llkc.lv
Kabineta nr.Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, 303.kabinetā
Pieņemšanas laikskatra mēneša 4. otrdienā plkst. 8.30 – 12.00 pieņem Čornajas pagasta iedzīvotājus
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors
Vārds, UzvārdsJānis Graudumnieks
Tālrunis 64603569
Pieņemšanas laikskatra mēneša pirmā un trešā trešdiena, no plkst. 9:30 līdz 10:30
Ģimenes ārsts (2. prakses vieta)
Vārds, UzvārdsKristīne Taukule
Tālrunis 64605486
Kabineta nr.Miera 7, Čornaja, Čornajas pag., Rēzeknes nov., LV-4617

Kaunatas pagasta mājaslapa

Par Kaunatas pagastu

Adrese: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov., LV-4622
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@kaunata.lv;
Rekvizīti: AS „Swedbank”
Norēķinu konts: LV26HABA0551046070572
Kods: HABALV22
Reģistrācijas kods: 90011995206
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis

Pārvaldes vadītājs
Vārds, UzvārdsSergejs Bašmakovs
Tālrunis 64667000, 29224840
Vecākā grāmatvede
Vārds, UzvārdsInese Batarevska
Tālrunis 64667002
Grāmatvede
Vārds, UzvārdsAntonija Gaveika
Tālrunis 64667002
Zemes lietu speciālists
Vārds, UzvārdsViktors Grišunovs
Tālrunis 26415936
Pieņemšanas laikspirmdien, trešdien no pl. 8:00 līdz pl. 15:00
Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultants
Vārds, UzvārdsUldis Andrejevs
Tālrunis 27885686
E-pasts uldis.andrejevs@llkc.lv
Kabineta nr.Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, 326. kabinetā
Pieņemšanas laikskatra mēneša 1.ceturtdienā no plkst. 8:30 – 17.00 pieņem Kaunatas pagasta iedzīvotājus
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors
Vārds, UzvārdsAndris Marčuks
Tālrunis 64603574
Pieņemšanas laikspieņemšanas laiks: katra mēneša trešdiena no plkst. 10:20 līdz 11:00
Ģimenes ārsts (2. prakses vieta)
Vārds, UzvārdsOļegs Filimonovs
Tālrunis 26473347 (ārsta palīgs)
Kabineta nr.Rāznas iela 17, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622
Ģimenes ārste (2. prakses vieta)
Vārds, UzvārdsMārīte Šļubure
Tālrunis 29557259
Kabineta nr.Rāznas iela 17, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622

Par Stoļerovas pagastu

Adrese: Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pag., Rēzeknes nov., LV – 4642
Darba laiks: 8.00 – 16.30, pusdienu pārtraukums – no 12.00 līdz 12.30.
E-pasts: info@stolerova.lv
Rekvizīti:  AS “Swedbank”
Norēķinu konts: LV77HABA0551046070721
Kods: HABALV22
Reģistrācijas kods: 90011995314
Pārvaldes vadītājs
Vārds, UzvārdsAivars Lukša
Tālrunis 64644192, 29423522
Lietvede
Vārds, UzvārdsDace Škrjaba
Tālrunis 64644192
Vecākā grāmatvede
Vārds, UzvārdsNataļja Kovaļevska
Tālrunis 64644193
Zemes lietu speciālists
Vārds, UzvārdsEdgars Paškovs
Tālrunis 64644192
Pieņemšanas laikstrešdienās plkst. 8.00 -15.00
Lauku attīstības konsultante
Vārds, UzvārdsValija Jekimova
Tālrunis 28373688
E-pasts valija.jekimova@llkc.lv
Pieņemšanas laikskatra mēneša 3.ceturtdienā plkst. 9.00– 13.00
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors
Vārds, UzvārdsAndris Marčuks
Tālrunis 64603590
Pieņemšanas laikskatra mēneša pirmā un trešā otrdiena plkst. 10:30 - 11:30
Stoļerovas feldšeru-vecmāšu punkts (FVP)
Tālrunis 64644133
Pieņemšanas laiksSkolas 4-15, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4642

Mākoņkalna pagasta mājaslapa

Par Mākoņkalnu pagastu

Adrese: Skolas iela 3, c. Lipuški, Mākoņkalna pag., Rēzeknes nov., LV – 4626
Juridiskā adrese: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@makonkalns.lv
Rekvizīti: AS „Swedbank”
Norēķinu konts: LV33HABA0551046070640
Kods: HABALV22
Reģistrācijas kods: 90011995263
Pārvaldes vadītājs
Vārds, UzvārdsSergejs Bašmakovs
Tālrunis 29224840
Pagasta saimniecības vadītājs
Vārds, UzvārdsRolands Kalvis
Tālrunis 64646741, 29299487
Lietvede – kasiere
Vārds, UzvārdsVilhelmīna Trūle
Tālrunis 64646741, 22045360
Zemes lietu speciālists
Vārds, UzvārdsViktors Grišunovs
Tālrunis 26415936
Pieņemšanas laiksceturtdien no pl. 8:00 līdz pl. 15:00
Lauku attīstības konsultante
Vārds, UzvārdsValija Jekimova
Tālrunis 28373688
E-pasts valija.jekimova@llkc.lv
Pieņemšanas laikskatra mēneša 3. otrdienā plkst. 8.30 – 12.00.
Brīvā laika pavadīšanas centrs „Strops”, vadītāja
Vārds, UzvārdsJekaterina Itkača
E-pasts strops@makonkalns.lv
Pieņemšanas laikspirmdien, trešdien un ceturtdien no plkst.12.00 līdz 19.00, otrdien no plkst.10.00 līdz 18.00, piektdien no 10.00 līdz 17.00, sestdien un svētdien – brīvdiena
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākais inspektors
Vārds, UzvārdsRaimonds Viškers
Tālrunis 64603569
Pieņemšanas laikskatra mēneša otrā trešdiena no plkst. 09:00 līdz 10:00
Ģimenes ārste (2. prakses vieta)
Vārds, UzvārdsMārīte Šļubure
Tālrunis 64646735
Pieņemšanas laiksLīgo 7-1, Lipušku c., Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4626

 

Maltas pagastu apvienība

Par Maltas pagastu apvienību

Juridiskā adrese un rekvizīti: Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas pagastu apvienība”, Reģistrācijas Nr. 40900027426 Juridiskā adrese: Brīvības iela 6, Malta, Rēzeknes novads, LV-4630, Banka: AS “Swedbank” SWIFT kods: HABALV22, Konta Nr.: LV08HABA0551046064203 Reģistrācijas Nr. 40900027426
E-pasts: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv
Maltas pagastu apvienības nolikums
Maltas pagastu apvienības budžets 2019
Maltas pagastu apvienības budžets 2020

Maltas pagastu apvienības vadītājs
Vārds, UzvārdsEdgars Blinovs
Tālrunis 64640171
E-pasts edgars.blinovs@ozolaine.lv
Galvenā grāmatvede
Vārds, UzvārdsJanīna Otikova
Tālrunis 64634368
E-pasts janina.otikova@malta.lv
Galvenās grāmatvedes vietniece
Vārds, UzvārdsJevģēnija Grišuļonoka
Tālrunis 62303370
E-pasts jevgenija.grisulonoka@rezeknesnovads.lv
Vecākā lietvede
Vārds, UzvārdsIneta Skudra
Tālrunis 64621401
E-pasts ineta.skudra@malta.lv

Ozolaines pagasta mājaslapa

Par Ozolaines pagastu

Adrese: “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4633
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@ozolaine.lv
Sociālie tīkli: draugiem.lv/ozolainefacebook.com/ozolainespagasts,
twitter.com/ozolainehttps://www.instagram.com/ozolaine.lv/Youtube/Rēzeknes novada Ozolaines pagasta pārvalde
Rekvizīti: AS “Swedbank”
SWIFT kods: HABALV22
Konta Nr.: LV68HABA0551046064481
Reģistrācijas Nr. 40900027426
Pārvaldes vadītājs
Vārds, UzvārdsEdgars Blinovs
Tālrunis 64640170
E-pasts edgars.blinovs@ozolaine.lv
Lietvede
Vārds, UzvārdsLiene Peļņa
Tālrunis 64640171
E-pasts liene.pelna@ozolaine.lv, ilga.smane@ozolaine.lv
Pieņemšanas laiks(ilgstošā prombūtnē) aizvieto Ilga Smane
Vecākā grāmatvede
Vārds, UzvārdsDiāna Mihailova
Tālrunis 64640170
E-pasts diana.mihailova@ozolaine.lv
Kasiere
Vārds, UzvārdsLidija Vinogradova
Tālrunis 64640172
E-pasts lidija.vinogradova@ozolaine.lv
Pieņemšanas laiksDarba dienās plkst. 8.00 – 12.00
Zemes lietu speciāliste
Vārds, UzvārdsMarina Borisova
Tālrunis 64644844, 28223706
E-pasts marina.borisova@rezeknesnovads.lv
Lauku attīstības konsultante
Vārds, UzvārdsValija Jekimova
Tālrunis 28373688
E-pasts valija.jekimova@llkc.lv
Kabineta nr.Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, 303.kabinetā
Pieņemšanas laiksKatra mēneša 4. otrdienā plkst. 8.30 – 12.00 tiek pieņemti Ozolaines pagasta iedzīvotāji
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors
Vārds, UzvārdsAndris Krompāns
Tālrunis 27753315, 110, 112
E-pasts andris.krompans@latgale.vp.gov.lv
Kabineta nr.Ozolaines pagasta pārvaldes 205. telpā
Pieņemšanas laiksCeturtdienās plkst. 09.00 - 10.00

Lūznavas pagasta mājaslapa

Par Lūznavas pagastu

Adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pag., Rēzeknes novads, LV – 4627
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@luznava.lv
Rekvizīti: AS “Swedbank”
Norēķinu konts: LV45HABA0551046064410 (pamatbudžets)
Reģistrācijas Nr. 40900027426
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Lūznavas pagasta maksas pakalpojumu cenrādis
Lūznavas pagasta Twitter konts
Pagasta pārvaldes vadītājs
Vārds, UzvārdsGatis Pučka
Tālrunis 64607420
E-pasts gatis.pucka@luznava.lv
Lietvede
Vārds, UzvārdsJautrīte Mežule
Tālrunis 64607421
Vecākā grāmatvede
Vārds, UzvārdsIna Kaļiņina
Tālrunis 64607422
Zemes lietu speciālists
Vārds, UzvārdsArnolds Taranda
E-pasts arnolds.taranda@rezeknesnovads.lv
Pieņemšanas laikspieņemšanas laiks trešdienās no 8.00-16.30
Lauku attīstības konsultante
Vārds, UzvārdsVija Isajeva
Tālrunis 26157521
E-pasts vija.isajeva@llkc.lv
Pieņemšanas laiksKatra mēneša 2. ceturtdienā plkst. 8.30 – 12.00
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors
Vārds, UzvārdsJānis Graudumnieks
Tālrunis 64603569
Pieņemšanas laiksKatra mēneša pirmā un trešā otrdiena plkst. 10:50 - 11.50
Ģimenes ārste
Vārds, UzvārdsJeļena Daņilova
Tālrunis 26595092
Kabineta nr.Pils iela1/2, Lūznava, Rēzeknes novads, LV-4627

Feimaņu pagasta mājaslapa

Par Feimaņu pagastu

Adrese: “Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4623
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@feimani.lv,  Anita.Vercinska@feimani.lv
Rekvizīti:
 AS “Swedbank”
Konta Nr. LV38HABA0551046064342
Reģistrācijas kods: 90012000064
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Pārvaldes vadītāja
Vārds, UzvārdsAnita Verčinska
Tālrunis 20223650
E-pasts Anita.Vercinska@feimani.lv
Lietvede
Vārds, UzvārdsLaura Kancāne
Tālrunis 64644892
E-pasts Laura.Kancane@feimani.lv
Vecākā grāmatvede
Vārds, UzvārdsAksana Baboviča
Tālrunis 64644894
Zemes lietu speciālists
Vārds, UzvārdsArnolds Taranda
Tālrunis 29880705
Pieņemšanas laiksPirmdienās no plkst. 08:00-12:00; 12:30-16:30
Lauku attīstības konsultante
Vārds, UzvārdsVija Isajeva
Tālrunis 26157521
E-pasts vija.isajeva@llkc.lv
Kabineta nr.Brīvības iela 6, Malta, Rēzeknes novads
Pieņemšanas laikskatru trešdienu plkst. 8.00 – 17.00
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektors
Vārds, UzvārdsRaimonds Viškers
Tālrunis 64603559, 27077436
Pieņemšanas laikskatra mēneša pirmā un trešā trešdiena plkst. 09:30 - 10:30
Ģimenes ārste (2. prakses vieta)
Vārds, UzvārdsAina Tjarve
Tālrunis 64644889
Pieņemšanas laiksFeimaņu ciemā 5-13, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4623

Maltas pagasta mājaslapa

Par Maltas pagastu

Adrese: Brīvības ielā 6,  Malta, LV – 4630
Darba laiks: 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30
E-pasts: info@malta.lv
Rekvizīti: AS “Swedbank”
Norēķinu konts: LV45HABA0551046064216
Reģistrācijas kods: 40900027426
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Maksas pakalpojumu cenrādis
Pārvaldes vadītājs
Vārds, UzvārdsVitālijs Skudra
Tālrunis 64621401, 29461863
E-pasts vitalijs.skudra@malta.lv
Vecākā lietvede
Vārds, UzvārdsIneta Skudra
Tālrunis 64621401
E-pasts ineta.skudra@malta.lv
Vecākā grāmatvede
Vārds, UzvārdsJeļena Šņukute
E-pasts jelena.snukute@malta.lv
Grāmatvede
Vārds, UzvārdsAnna Dzene
E-pasts anna.dzene@malta.lv
Zemes lietu speciāliste
Vārds, UzvārdsIngrīda Černiševa
Tālrunis 64631031
E-pasts ingrida.cerniseva@rezeknesnovads.lv
Pieņemšanas laikspirmdiena, otrdiena, trešdiena plkst. 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
Lauku attīstības konsultante
Vārds, UzvārdsVija Isajeva
Tālrunis 64631031, 26157521
Pieņemšanas laikskatru trešdienu plkst. 8.00 – 16.30
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors
Vārds, UzvārdsAldis Jurčenko
Tālrunis 64603548
Pieņemšanas laikskatra trešdiena no plkst. 10:00 - 11:00
Ģimenes ārste
Vārds, UzvārdsSilvija Paraščiņaka
Tālrunis 64633337
Kabineta nr.Andrupenes 28, Malta, Rēzeknes novads, LV-4630
Ģimenes ārste
Vārds, UzvārdsMārīte Šļubure
Tālrunis 64633137
Kabineta nr.Andrupenes 28, Malta, Rēzeknes novads, LV-4630
Ģimenes ārste
Vārds, UzvārdsAina Tjarve
Tālrunis 64633137
Pieņemšanas laiksAndrupenes 28, Malta, Rēzeknes novads, LV-4630

Par Pušas pagastu

Adrese: Parka iela 1, c. Puša, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV – 4635
Darba laiks: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
E-pasts: info@pusa.lv
Rekvizīti: AS „Swedbank”
Norēķinu konts: LV68HABA0551046064287
Kods: HABALV22
Reģistrācijas Nr. 40900027426
Reģistrācijas kods: 90012000257
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Pārvaldes vadītājs
Vārds, UzvārdsVitālijs Skudra
Tālrunis 64621401, 29461863
Pagasta saimniecības vadītājs
Vārds, UzvārdsViktors Afanasjevs
Tālrunis 64646045, 25444094
Lietvede – kasiere
Vārds, UzvārdsVeronika Paplavska
Tālrunis 64646045, 29398491
E-pasts veronika.paplavska@pusa.lv
Zemes lietu speciālists
Vārds, UzvārdsArnolds Taranda
Tālrunis 29880705
E-pasts arnolds.taranda@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.Pušas pagasta pārvaldes telpās
Pieņemšanas laiksKatru trešdienu no plkst. 8:00-12:00
Lauku attīstības konsultante
Vārds, UzvārdsVija Isajeva
Tālrunis 64631031, 26157521
Kabineta nr.Maltas pagasta pārvaldes telpās
Pieņemšanas laikskatru trešdienu plkst. 8.00 – 17.00
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektors
Vārds, UzvārdsRaimonds Viškers
Tālrunis 64603548
Pieņemšanas laikskatra mēneša pirmā un trešā trešdienā plkst. 09:30 - 10:30

Silmalas pagasta mājaslapa

Par Silmalas pagastu

Adrese: Gornica, Saules iela 4, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV – 4630
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@silmala.lv
Rekvizīti: AS “Swedbank”
Norēķinu konts: LV31HABA0551046064371
Kods: HABALV22
Reģistrācijas Nr.40900027426
Reģistrācijas kods: 90012000280
Pārvaldes vadītājs
Vārds, UzvārdsEduards Grišuļonoks
Tālrunis 64644683, 29108439
E-pasts eduards.grisulonoks@rezeknesnovads.lv
Lietvede
Vārds, UzvārdsRegīna Baranova
Tālrunis 64644830
E-pasts regina.baranova@rezeknesnovads.lv
Vecākā grāmatvede
Vārds, UzvārdsLolita Ļoļāne
Tālrunis 64644682
E-pasts lolita.lolane@rezeknesnovads.lv
Zemes lietu speciāliste
Vārds, UzvārdsMarina Borisova
Tālrunis 64644844
E-pasts marina.borisova@rezeknesnovads.lv
Lauku attīstības konsultante
Vārds, UzvārdsVija Isajeva
Tālrunis 26157521
E-pasts vija.isajeva@llkc.lv
Pieņemšanas laiksGorņicā katra mēneša 2. pirmdienā un katra mēneša 2. otrdienā plkst. 8.30 – 9.45
Kruķos katra mēneša 2. pirmdienā plkst. 10.00 – 12.00
Vecružinā katra mēneša 2. otrdienā plkst. 10.00 – 12.00
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektors
Vārds, UzvārdsJuris Līpurs
Tālrunis 64603569
Pieņemšanas laiks Katru trešdienu plkst. 11:00 - 12:00
Silmalas feldšeru-vecmāšu punkts (FVP)
Tālrunis 64644834
Kabineta nr.Skolas 2, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630
SIA “Ružinas doktorāts”, ģimenes ārste
Vārds, UzvārdsSvetlana Sorokina
Tālrunis 64646122
Kabineta nr.Ezera 30, Vecružina, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636
Pieņemšanas laiks2. prakses vieta – Kruķi, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4621, t.:64644914
Štikānu feldšeru-vecmāšu punkts (FVP)
Kabineta nr.Preiļu 9, Štikāni, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636

 

Nautrēnu pagastu apvienība

Par Nautrēnu pagastu apvienību

Juridiskā adrese un rekvizīti:
Reģistrācijas Nr.40900027430, Adrese: “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pag. Rēzeknes novads, LV-4652, Banka A/S Swedbanka  Norēķinu konts LV53HABA0551046048067 
E-pasts:
 nautrenuapvieniba@rezeknesnovads.lv
Nautrēnu pagastu apvienības nolikums
Nautrēnu pagastu apvienības budžets 2020

Nautrēnu pagastu apvienības vadītāja
Vārds, UzvārdsLīvija Plavinska
Tālrunis 64628805, 29468107
Galvenais grāmatvedis
Vārds, UzvārdsJānis Inkins
Tālrunis 64628836
Galvenā grāmatveža vietniece
Vārds, UzvārdsSarmīte Boļše
Tālrunis 64628807, 29439272
Vecākā lietvede
Vārds, UzvārdsElita Velikāne
Tālrunis 64628805

Par Nautrēnu pagastu

Adrese: „Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., LV – 4652
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: nautreni.pag@e-apollo.lv
Rekvizīti: AS “Swedbank”
Norēķinu konts LV44HABA0551046048229
Kods HABALV22
Reģistrācijas kods: 40900027430
Pārvaldes vadītāja
Vārds, UzvārdsLīvija Plavinska
Tālrunis 64628805, 29468107
Vecākā grāmatvede
Vārds, UzvārdsJeļena Cvetkova
Grāmatvede
Vārds, UzvārdsLilija Migliniece
Zemes lietu speciāliste
Vārds, UzvārdsAnna Kūkoja
Tālrunis 29203135
Pieņemšanas laikspirmdienās, otrdienās plkst. 8.00 – 16.30
Lauku attīstības konsultante
Vārds, UzvārdsAnastasija Saleniece
Tālrunis 64628806, 25645875
E-pasts anastasja.saleniece@lkc.lv
Pieņemšanas laikspirmdienās plkst. 8.00 – 16.30, otrdienās plkst. 8.00 – 12.00.
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektore
Vārds, UzvārdsKristīne Pukinska
Tālrunis 64603580
Pieņemšanas laikskatra mēneša pirmā un trešā otrdiena, plkst. 9:30 - 10:30
Ģimenes ārsta un zobārsta prakse
Vārds, UzvārdsInāra Oļševska
Tālrunis 64640992
Pieņemšanas laiksRogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652

Audriņu pagasta mājaslapa

Par Audriņu pagastu

Adrese: Lidicas ielā 17, Audriņu ciems, Rēzeknes novads, LV – 4611;
E-pasts: info@audrini.lv
Darba laiks:
Pirmdiena 8:00 – 16:30
Otrdiena 8:00 – 18:00
Trešdiena 8:00 – 16:30
Ceturtdiena 8:00 – 16:30
Piektdiena 8:00 – 15:00
Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30

Rekvizīti: AS “Swedbank”
LV67HABA0551046048397
Kods: HABALV22
Reģ. Nr. 40900027430
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis

Pārvaldes vadītājs
Vārds, UzvārdsAleksandrs Bindemanis
Tālrunis 64628222, 20240381
Lietvede
Vārds, UzvārdsTatjana Pavlova
Tālrunis 64628241
Vecākā grāmatvede
Vārds, UzvārdsElvīra Belisova
Tālrunis 64628242
Zemes lietu speciāliste
Vārds, UzvārdsLaimdota Melne
Tālrunis 64605901, 29522980
Kabineta nr.Pieņemšana notiek Vērēmu pagasta pārvaldē, adrese – J.Zvīdra iela 1, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads (iepriekš piesakoties)
Pieņemšanas laiksPirmdienās, ceturtdienās plkst. 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas inspektore
Vārds, UzvārdsJolanta Driksna
Tālrunis 64603590
Pieņemšanas laiksKatra mēneša pirmā un otrā trešdiena plkst. 10:00 – 11:00
Ģimenes ārste
Vārds, UzvārdsIngrīda Doroško
Tālrunis 64640353
Kabineta nr.Krasuhas 3, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611
Pieņemšanas laiksAmbulance un aptieka strādā visās darba dienās.

Bērzgales pagasta mājaslapa

Par Bērzgales pagastu

Adrese: Rītupes iela 34, Bērzgales ciems, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV-4612; Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@berzgale.lv
Rekvizīti: AS “Swedbank”
Norēķinu konts LV53HABA0551046048261
Kods HABALV22
Reģistrācijas Nr.40900027430
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis

Pārvaldes vadītājs
Vārds, UzvārdsArvīds Dunskis
Tālrunis 64644633, 28378899
Lietvede
Vārds, UzvārdsJanīna Adijāne
Tālrunis 64644633
Vecākā grāmatvede
Vārds, UzvārdsInese Adijāne
Tālrunis 64644644
Zemes lietu speciāliste
Vārds, UzvārdsAnna Kūkoja
Tālrunis 29203135
Pieņemšanas laikskatru ceturtdienu plkst. 8:00 – 12:00
Lauku attīstības konsultante
Vārds, UzvārdsAnita Dzene
Tālrunis 26571714
E-pasts anita.dzene@llkc.lv
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektore
Vārds, UzvārdsKristīne Pukinska
Tālrunis 64603580
Ģimenes ārste (2. prakses vieta)
Vārds, UzvārdsEmīlija Zīmele
Tālrunis 29105398
Kabineta nr.Rītupes 21-16, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV-4634

Par Ilzeskalna pagastu

Adrese: Centra iela 1, Ilzeskalns, Rēzeknes novads, LV – 4619
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@ilzeskalns.lv
Rekvizīti: AS “Swedbank”
Norēķinu konts: LV97HABA0551046048342
Kods: HABALV22
Reģistrācijas kods: 40900027430
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītāja
Vārds, UzvārdsGenovefa Gailuma
Tālrunis 29390724
Lietvede
Vārds, UzvārdsAnita Rozenberga
Tālrunis 64644580
Vecākā grāmatvede
Vārds, UzvārdsGenovefa Gailuma
Tālrunis 64644580
Zemes lietu speciāliste
Vārds, UzvārdsAnna Kūkoja
Tālrunis 64644580, 29203135
Pieņemšanas laiksOtrdienās, ceturtdienās plkst. 8.00 – 16.30
Lauku attīstības konsultante
Vārds, UzvārdsAnastasija Saleniece
Tālrunis 64644580, 25645875
E-pasts anastasja.saleniece@lkc.lv
Pieņemšanas laiksKatra mēneša 1. trešdienā plkst. 9.00 – 12.00
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektore
Vārds, UzvārdsKristīne Pukinska
Tālrunis 64603580
Pieņemšanas laiksKatrā trešdienā plkst. 11.10 - 12.00
Ģimenes ārsta un zobārsta prakse (2. prakses vieta)
Vārds, UzvārdsInāra Oļševska
Tālrunis 29183926
Kabineta nr.lzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619

Lendžu pagastu mājaslapa

Par Lendžu pagastu

Adrese: Viraudas iela 3, Lendži, Lendžu pag., Rēzeknes novads, LV – 4625
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
E-pasts: info@lendzi.lv
Rekvizīti: AS “Swedbank”
Kods HABALV22
Norēķinu konts: LV14HABA0551046048423
Reģistrācijas numurs: 40900027430
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Pārvaldes vadītājs
Vārds, UzvārdsVoldemārs Deksnis
Tālrunis 64644726, 28346149
Lietvede
Vārds, UzvārdsLīga Bezika
Tālrunis 64644726
Zemes lietu speciāliste
Vārds, UzvārdsLaimdota Melne
Tālrunis 64605901
Lendžu feldšeru – akušieru punkts (FAP)
Tālrunis 64644712
Kabineta nr.Viraudas 3, Lendži, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4625

Verēmu pagastu mājaslapa

Par Lendžu pagastu

Adrese: J.Zvīdra iela 1, Sondori, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV – 4647
Darba laiks:
Pirmdiena 08.00-12.00; 12.30-16.30
Otrdiena 08.00-12.00; 12.30-16.30
Trešdiena 08.00-12.00; 12.30-18.00
Ceturtdiena 08.00-12.00; 12.30-16.30
Piektdiena 08.00-12.00; 12.30-15.00

E-pasts: info@veremi.lv
Rekvizīti: AS “Swedbank”
Kods HABALV22
Norēķinu konts: LV14HABA0551046048478
Reģistrācijas numurs: 40900027430
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Pārvaldes vadītājs
Vārds, UzvārdsVladimirs Bistrovs
Tālrunis 64625933, 64605900, 29467876
Lietvede
Vārds, UzvārdsAina Kudure
Tālrunis 64628833
Vecākā grāmatvede
Vārds, UzvārdsKristina Fedorenkova
Tālrunis 64628836
Zemes lietu speciāliste
Vārds, UzvārdsLaimdota Melne
Tālrunis 64605901
Pieņemšanas laiksPirmdienās, Ceturtdienās plkst. 8:00 – 12:00, 12:30. – 16:30)
Lauku attīstības konsultante
Vārds, UzvārdsSintija Šubrovska
Tālrunis 28311079
E-pasts sintija.subrovska@llkc.lv
Kabineta nr.Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, 304. kabinetā
Pieņemšanas laiksKatra mēneša 3. ceturtdienā plkst. 8:00 – 12:00
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektors
Vārds, UzvārdsArtūrs Gaisiņš
Tālrunis 64603561
Pieņemšanas laiksKatra mēneša 1. un 3. trešdiena plkst. 10:45 - 11:45

Noklikšķini, lai noklausītos iezīmēto tekstu!