Apvienību pārvalžu kontakti

Par Dricānu apvienību

Juridiskā adrese un rekvizīti: “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4615
Reģ.Nr.40900027407,
Banka: AS “SEB banka”,
Konts: LV83UNLA0055000968605

Dricānu pagastu apvienības nolikums
Dricānu pagastu apvienības budžets 2020

Dricānu apvienības pārvaldes vadītājs
Vārds, Uzvārds Andrejs Tārauds
Tālrunis 64607080, 29388271
E-pasts dricanuapvieniba@rezeknesnovads.lv
Galvenā grāmatvede
Vārds, Uzvārds Vija Dundeniece
Tālrunis 28703307
Galvenās grāmatvedes vietniece
Vārds, Uzvārds Marina Rūbežniece
Tālrunis 26057184
Vecākā lietvede
Vārds, Uzvārds Marija Zahare
Tālrunis 64644069

Par Rikavas pagastu

Adrese: Jaunības iela 15, c. Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV – 4648
Darba laiks: 8.00 – 16.30, pusdienu pārtraukums: 12.00-12.30
E-pasts: info@rikava.lv
Rekvizīti: AS “SEB banka”
Konta Nr. LV46UNLA0055000968689
Reģistrācijas numurs: 40900027407
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis

Rikavas FVP (feldšeru-vecmāšu punkts), Jaunības 15, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648, t.: 64607085

Pārvaldes vadītājs
Vārds, Uzvārds Andrejs Tārauds
Tālrunis 64607080, 29388271
E-pasts info@rikava.lv
Lietvede
Vārds, Uzvārds Valentīna Bebriša
Tālrunis 64607081
Vecākā grāmatvede
Vārds, Uzvārds Antoņina Piļajeva
Tālrunis 64607082
Zemes lietu speciālists
Vārds, Uzvārds Jānis Zelčs
Tālrunis 26678123
Pieņemšanas laiks pieņemšanas laiks: trešdien: 10.15 –16.30,
Lauku attīstības konsultante
Vārds, Uzvārds Sintija Šubrovska
Tālrunis 28311079
E-pasts sintija.subrovska@llkc.lv
Pieņemšanas laiks pieņemšanas laiks:katra mēneša 3. otrdienā plkst.9.00 – 12.00

Par Dricānu pagastu

Adrese: “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4615
Darba laiks: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
E-pasts: dricani@rezeknesnovads.lv
Rekvizīti: AS “SEB banka”
Norēķinu konts: LV32UNLA0055000968650
Kods: UNLALV2X
Reģistrācijas numurs: 40900027407
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Pārvaldes vadītāja
Vārds, Uzvārds Anita Igaune
Tālrunis 64644069, 29113368
E-pasts dricani@rezeknesnovads.lv
Zemes lietu speciāliste
Vārds, Uzvārds Ilze Vabale
Tālrunis 27882344
E-pasts ilze.vabale@rezeknesnovads.lv
Lauku attīstības speciāliste
Vārds, Uzvārds Anastasija Saleniece
Tālrunis 25645875
E-pasts anastasja.saleniece@lkc.lv
Pieņemšanas laiks Pieņemšanas laiks: katra mēneša 3. trešdienā plkst. 8.30 – 12.00
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektors
Vārds, Uzvārds Aigars Andžāns
Tālrunis 64603580
Ceļu būvtehniķis
Vārds, Uzvārds Juris Strods
Tālrunis 26511150
Ģimenes ārste
Vārds, Uzvārds Silva Kairiša
Tālrunis 27885060
Kabineta nr. “Kastaņi”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615 - ģimenes ārsta prakse (2. prakses vieta),

Stružānu pagasta mājaslapa

Par Stružānu pagastu

Adrese: Miera 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4643
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@struzani.lv 
Rekvizīti:
 AS “SEB banka”
Norēķinu konts: LV53UNLA0055000968854
Kods UNLALV2X
Reģistrācijas numurs: 40900027407
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Maksas pakalpojumu cenrādis

Pārvaldes vadītāja
Vārds, Uzvārds Anita Igaune
Tālrunis 29113368
Vecākā grāmatvede
Vārds, Uzvārds Iveta Misjūne
Tālrunis 64667552
Lietvede
Vārds, Uzvārds Silvija Igaune
Tālrunis 64667552
E-pasts silvija.igaune@struzani.lv
Pieņemšanas laiks Pieņemšanas laiks: darba dienās 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
Zemes lietu speciālists
Vārds, Uzvārds Ilze Vabale
Tālrunis 64644069
E-pasts ilze.vabale@rezeknesnovads.lv
Lauku attīstības konsultante
Vārds, Uzvārds Anastasija Saleniece
Tālrunis 64667552, 25645875
Pieņemšanas laiks Pieņemšanas laiks: katra mēneša 1. trešdienā plkst. 8.00 – 12.00
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore Stružānu pagastā
Vārds, Uzvārds Kristīne Pukinska
Tālrunis 64603590
Ģimenes ārsta prakse
Vārds, Uzvārds Silva Kairiša
Tālrunis 64658272
Kabineta nr. Slimnīcas 2, Strūžāni, Rēzeknes nov., LV-4643

Par Gaigalavas pagastu

Adrese: Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV – 4618
Darba laiks: 8.00 – 12.30, 13.00 – 16.30
E-pasts: info@gaigalava.lv; t. 64644537
Rekvizīti: AS “SEB banka”
Norēķinu konts: LV53UNLA0055000968757
Kods: UNLALV2X
Reģistrācijas numurs: 40900027407
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Pārvaldes vadītāja
Vārds, Uzvārds Valentīna Puste
Tālrunis 64644537, 26334750
Lietvede
Vārds, Uzvārds Laura Sarnoviča
Tālrunis 64644537
E-pasts laura.sarnovica@gaigalava.lv
Vecākā grāmatvede
Vārds, Uzvārds Lilita Tāraude
Tālrunis 64644537
Zemes lietu speciālists
Vārds, Uzvārds Jānis Zeļčs
Tālrunis 26678123
Pieņemšanas laiks (Pieņemšanas laiks: ceturtdienās no 8.00 līdz 16.00)
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektore
Vārds, Uzvārds Jolanta Driksna
Tālrunis 64603580
Ģimenes ārsta prakse
Vārds, Uzvārds Antoņina Fedotova
Tālrunis 64644525
Kabineta nr. Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV-4618

Par Nagļu pagastu

Adrese:  ”Pagastmāja”, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4631
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@nagli.lv
Rekvizīti: AS “SEB banka”
Norēķinu konts: LV13UNLA0055000971126
Kods: UNLALV2X
Reģistrācijas numurs: 40900027407
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Pārvaldes vadītāja
Vārds, Uzvārds Valentīna Puste
Tālrunis 26334750
Pieņemšanas laiks iedzīvotāju pieņemšana trešdienās no plkst.9.00 – 14.00
Lietvede
Vārds, Uzvārds Lilija Čeire
Tālrunis 64644360
E-pasts Lilija.Ceire@rezeknesnovads.lv
Pieņemšanas laiks darbdienās no 8.00 – 14.30 ; pusdienu pārtraukums 12.00 – 12.30
Zemes lietu speciālists
Vārds, Uzvārds Jānis Zelčs
Tālrunis 26678123
Pieņemšanas laiks pieņemšanas laiks: trešdien: 8.00 – 10.00
Nagļu Feldšeru Vecmāšu Punkts (FVP)
Tālrunis 64644338
Kabineta nr. “Pagastmāja”, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4632

Par Ozolmuižas pagastu

Adrese: “Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pag., Rēzeknes nov., LV-4633
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@ozolmuiza.lv
Rekvizīti: AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Norēķinu konts: LV41UNLA0055000969167
Reģistrācijas numurs: 40900027407
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Pārvaldes vadītāja
Vārds, Uzvārds Velta Runča
Tālrunis 64640224, 26197458
E-pasts velta.runca@ozolmuiza.lv
Lietvede
Vārds, Uzvārds Dzidra Troška
Tālrunis 64640224
E-pasts dzidra.troska@ozolmuiza.lv
Lauku attīstības konsultante
Vārds, Uzvārds Anastasija Saleniece
Tālrunis 25645875
E-pasts anastasja.saleniece@lkc.lv
Kabineta nr. Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, 303.kabinetā
Pieņemšanas laiks Katra mēneša 3. ceturtdienā plkst. 8.00 – 12.00 pieņem Ozolmuižas pagasta iedzīvotājus
Zemes lietu speciālists
Vārds, Uzvārds Jānis Zelčs
Tālrunis 26678123
Pieņemšanas laiks Pieņemšanas laiks: pirmdienās no 8.00 līdz 16.00, otrdienās no 8.00 līdz 12.00
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors
Vārds, Uzvārds Edgars Mitrevičs
Tālrunis 64603580
Pieņemšanas laiks Pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā trešdiena, no plkst. 10:30 līdz 11:30.
Ģimenes ārsts
Vārds, Uzvārds Jānis Visockis
Tālrunis 64640233
Kabineta nr. Ģimenes ārsta prakse (2. prakses vieta)
Pieņemšanas laiks Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

Par Sakstagala pagastu

Adrese: Kalna iela, 2, Sakstagals, Sakstagala pag., Rēzeknes novads, LV – 4638
Darba laiks: 8.00-12.00; 12:30-16.30
E-pasts: info@sakstagals.lv
Rekvizīti: AS “SEB banka”
Norēķinu konts: LV71UNLA0055000969112
Kods: UNLALV2X
Reģistrācijas kods: numurs: 40900027407
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Pārvaldes vadītāja
Vārds, Uzvārds Tamāra Tutina
Tālrunis 64640550, 27508050
Lietvede
Vārds, Uzvārds Marija Vasiļjeva
Tālrunis 64640550, 26480724
Vecākā grāmatvede
Vārds, Uzvārds Vilhelmīne Kirilova
Tālrunis 64640551
Zemes lietu speciālists
Vārds, Uzvārds Andris Laizāns
Tālrunis 28305701
Pieņemšanas laiks Pieņemšanas laiks: Pirmd., Ceturtd. 8.00 – 12.00
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors
Vārds, Uzvārds Aleksandrs Cvetkovs
Tālrunis 64662391
Pieņemšanas laiks Pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā otrdiena, no plkst. 9:30 līdz 10:30

Par Kantinieku pagastu

Adrese: „Administratīvais centrs” c.Liuža, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@kantinieki.lv;
Rekvizīti:  AS “SEB banka”
Norēķinu konts: LV64UNLA0055000969141
Kods: UNLALV2X
Reģistrācijas numurs: 40900027407

Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis

Pārvaldes vadītāja
Vārds, Uzvārds Tamāra Tutina
Tālrunis 64640550, 27508050
Lietvede
Vārds, Uzvārds Marija Vasiļjeva
Tālrunis 64640550, 26480724
Zemes lietu speciālists
Vārds, Uzvārds Andris Laizāns
Tālrunis 28305701
Pieņemšanas laiks Pieņemšanas laiks: Pirmd., Ceturtd. 13.30 – 16.00
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektors
Vārds, Uzvārds Aleksandrs Cvetkovs
Tālrunis 64662391
Pieņemšanas laiks Pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā trešdiena no plkst. 10:45 līdz 11:45
Kantinieku feldšeru-vecmāšu punkts (FVP)
Tālrunis 64640643
Kabineta nr. “Administratīvais centrs”, c. Liuža, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads, LV-4621

Par Kaunatas apvienības pārvaldi

 • Juridiskā adrese un rekvizīti: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622, Reģistrācijas Nr. 40900027411, Banka: Valsts kase, Norēķinu konts: LV78TREL981476500300B (Transferta, Vides fonda, APSD maksājumi)
  LV03HABA0551046070598 (Mērķdotācijai pašvaldību ceļiem)
  LV56HABA0551046661635 (Citi budžeta līdzekļi (drošības naudas))
  E-pasts
  : kaunatasapvieniba@rezeknesnovads.lv
  Kaunatas pagastu apvienības nolikums
  Kaunatas pagastu apvienības budžets 2020.
Kaunatas apvienības pārvaldes vadītājs
Vārds, Uzvārds Jānis Aleksāns
Tālrunis 64640431, 26451063
E-pasts kaunatasapvieniba@rezeknesnovads.lv
Galvenā grāmatvede
Vārds, Uzvārds Ināra Graudumniece – Viļuma
Tālrunis 64667002
Galvenās grāmatvedes vietniece
Vārds, Uzvārds Iveta Broliša
Tālrunis 64667002, 64637558
Vecākā lietvede
Vārds, Uzvārds Janīna Kairiša
Tālrunis 64667000

Griškānu pagasta mājaslapa

Par Griškānu pagastu

Adrese: Centrālā iela 27, c. Sprūževa, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV – 4641
Pagasta pārvaldes darba laiks: 8.00 :12.00,12.30: 16.30
E-pasts: Zoja.Lipska@griskani.lv;
Rekvizīti: Banka AS “Swedbank”
Norēķinu konts LV84HABA0551046070789
Kods: HABALV22
Reģistrācijas kods: 90011995140

Pagasta pārvaldes kases darba laiks: otrdiena, ceturtdiena 8.00 :12.00, 12.30-16.30; trešdiena 8.00:12.00;
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis

Pārvaldes vadītājs
Vārds, Uzvārds Jānis Aleksāns
Tālrunis 64640431, 26451063
Lietvede
Vārds, Uzvārds Zoja Lipska
Tālrunis 64640431
Vecākā grāmatvede
Vārds, Uzvārds Iveta Rutkovska
Tālrunis 64640462
Zemes lietu speciālists
Vārds, Uzvārds Edgars Paškovs
Tālrunis 28786267
Pieņemšanas laiks ceturtdiena, piektdiena plkst. 8.00-12.00, 12.30-15.00;
Lauku attīstības konsultante
Vārds, Uzvārds Ilona Melne
Tālrunis 28625588
E-pasts ilona.melne@llkc.lv
Kabineta nr. Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, 306. kabinetā
Pieņemšanas laiks katra mēneša 1.trešdienā plkst. 8:30 – 17:00 pieņem Griškānu pagasta iedzīvotājus
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors
Vārds, Uzvārds Kristīne Černova
Tālrunis 64603572
Pieņemšanas laiks pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā otrdiena no plkst. 09:15 līdz 10:15.
Griškānu feldšeru-vecmāšu punkts (FVP)
Tālrunis 64640490
Pieņemšanas laiks Parka 3, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4616

Par Čornajas pagastu

Adrese: Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4617
Darba laiks: 8.00 – 16.30, kasiere: no pirmdienas līdz ceturtdienai (8:00-13:00), piektdiena – brīvdiena.
E-pasts: info@cornaja.lv
Rekvizīti:  AS “Swedbank”
Kods: HABALV22
Norēķinu konts: LV63HABA0551046070682 (pamatbudžets)
Norēķinu konts: LV03HABA0551046070695 (speciālais budžets (ceļu fonds))
Norēķinu konts: LV61HABA0551046070718 (speciālais budžets (vides fonds))
Reģistrācijas kods: 90011995047
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti

Čornajas pagasta komunālo un citu pakalpojumu cenrādis
Pārvaldes vadītājs
Vārds, Uzvārds Oļegs Kvitkovskis
Tālrunis 64637598, 26136507
Lietvede
Vārds, Uzvārds Jūlija Greivule
Tālrunis 64637598
Vecākā grāmatvede
Vārds, Uzvārds Natālija Kudrjavceva
Tālrunis 64637558
Zemes lietu speciālists
Vārds, Uzvārds Edgars Paškovs
Pieņemšanas laiks Pieņemšanas laiks - pirmdienās plkst. 8.30 - 15.00, otrdienās plkst. 8:30 - 15:00.
Lauku attīstības konsultante
Vārds, Uzvārds Valija Jekimova
Tālrunis 28373688
E-pasts valija.jekimova@llkc.lv
Kabineta nr. Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, 303.kabinetā
Pieņemšanas laiks katra mēneša 4. otrdienā plkst. 8.30 – 12.00 pieņem Čornajas pagasta iedzīvotājus
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors
Vārds, Uzvārds Jānis Graudumnieks
Tālrunis 64603569
Pieņemšanas laiks katra mēneša pirmā un trešā trešdiena, no plkst. 9:30 līdz 10:30
Ģimenes ārsts (2. prakses vieta)
Vārds, Uzvārds Kristīne Taukule
Tālrunis 64605486
Kabineta nr. Miera 7, Čornaja, Čornajas pag., Rēzeknes nov., LV-4617

Kaunatas pagasta mājaslapa

Par Kaunatas pagastu

Adrese: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov., LV-4622
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@kaunata.lv;
Rekvizīti: AS „Swedbank”
Norēķinu konts: LV26HABA0551046070572
Kods: HABALV22
Reģistrācijas kods: 90011995206
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis

Pārvaldes vadītājs
Vārds, Uzvārds Sergejs Bašmakovs
Tālrunis 64667000, 29224840
Vecākā grāmatvede
Vārds, Uzvārds Inese Batarevska
Tālrunis 64667002
Grāmatvede
Vārds, Uzvārds Antonija Gaveika
Tālrunis 64667002
Zemes lietu speciālists
Vārds, Uzvārds Viktors Grišunovs
Tālrunis 26415936
Pieņemšanas laiks pirmdien, trešdien no pl. 8:00 līdz pl. 15:00
Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultants
Vārds, Uzvārds Uldis Andrejevs
Tālrunis 27885686
E-pasts uldis.andrejevs@llkc.lv
Kabineta nr. Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, 326. kabinetā
Pieņemšanas laiks katra mēneša 1.ceturtdienā no plkst. 8:30 – 17.00 pieņem Kaunatas pagasta iedzīvotājus
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors
Vārds, Uzvārds Andris Marčuks
Tālrunis 64603574
Pieņemšanas laiks pieņemšanas laiks: katra mēneša trešdiena no plkst. 10:20 līdz 11:00
Ģimenes ārsts (2. prakses vieta)
Vārds, Uzvārds Oļegs Filimonovs
Tālrunis 26473347 (ārsta palīgs)
Kabineta nr. Rāznas iela 17, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622
Ģimenes ārste (2. prakses vieta)
Vārds, Uzvārds Mārīte Šļubure
Tālrunis 29557259
Kabineta nr. Rāznas iela 17, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622

Par Stoļerovas pagastu

Adrese: Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pag., Rēzeknes nov., LV – 4642
Darba laiks: 8.00 – 16.30, pusdienu pārtraukums – no 12.00 līdz 12.30.
E-pasts: info@stolerova.lv
Rekvizīti:  AS “Swedbank”
Norēķinu konts: LV77HABA0551046070721
Kods: HABALV22
Reģistrācijas kods: 90011995314
Pārvaldes vadītājs
Vārds, Uzvārds Aivars Lukša
Tālrunis 64644192, 29423522
Lietvede
Vārds, Uzvārds Dace Škrjaba
Tālrunis 64644192
Vecākā grāmatvede
Vārds, Uzvārds Nataļja Kovaļevska
Tālrunis 64644193
Zemes lietu speciālists
Vārds, Uzvārds Edgars Paškovs
Tālrunis 64644192
Pieņemšanas laiks trešdienās plkst. 8.00 -15.00
Lauku attīstības konsultante
Vārds, Uzvārds Valija Jekimova
Tālrunis 28373688
E-pasts valija.jekimova@llkc.lv
Pieņemšanas laiks katra mēneša 3.ceturtdienā plkst. 9.00– 13.00
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors
Vārds, Uzvārds Andris Marčuks
Tālrunis 64603590
Pieņemšanas laiks katra mēneša pirmā un trešā otrdiena plkst. 10:30 - 11:30
Stoļerovas feldšeru-vecmāšu punkts (FVP)
Tālrunis 64644133
Pieņemšanas laiks Skolas 4-15, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4642

Mākoņkalna pagasta mājaslapa

Par Mākoņkalna pagastu

Adrese: Skolas iela 3, c. Lipuški, Mākoņkalna pag., Rēzeknes nov., LV – 4626
Juridiskā adrese: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@makonkalns.lv
Rekvizīti: AS „Swedbank”
Norēķinu konts: LV33HABA0551046070640
Kods: HABALV22
Reģistrācijas kods: 90011995263
Pārvaldes vadītājs
Vārds, Uzvārds Sergejs Bašmakovs
Tālrunis 29224840
Pagasta saimniecības vadītājs
Vārds, Uzvārds Rolands Kalvis
Tālrunis 64646741, 29299487
Lietvede – kasiere
Vārds, Uzvārds Vilhelmīna Trūle
Tālrunis 64646741, 22045360
Zemes lietu speciālists
Vārds, Uzvārds Viktors Grišunovs
Tālrunis 26415936
Pieņemšanas laiks ceturtdien no pl. 8:00 līdz pl. 15:00
Lauku attīstības konsultante
Vārds, Uzvārds Valija Jekimova
Tālrunis 28373688
E-pasts valija.jekimova@llkc.lv
Pieņemšanas laiks katra mēneša 3. otrdienā plkst. 8.30 – 12.00.
Brīvā laika pavadīšanas centrs „Strops”, vadītāja
Vārds, Uzvārds Jekaterina Itkača
E-pasts strops@makonkalns.lv
Pieņemšanas laiks pirmdien, trešdien un ceturtdien no plkst.12.00 līdz 19.00, otrdien no plkst.10.00 līdz 18.00, piektdien no 10.00 līdz 17.00, sestdien un svētdien – brīvdiena
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākais inspektors
Vārds, Uzvārds Raimonds Viškers
Tālrunis 64603569
Pieņemšanas laiks katra mēneša otrā trešdiena no plkst. 09:00 līdz 10:00
Ģimenes ārste (2. prakses vieta)
Vārds, Uzvārds Mārīte Šļubure
Tālrunis 64646735
Pieņemšanas laiks Līgo 7-1, Lipušku c., Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4626

Par Maltas apvienības pārvaldi

Juridiskā adrese un rekvizīti: Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde”, Reģistrācijas Nr. 40900027426 Juridiskā adrese: Brīvības iela 6, Malta, Rēzeknes novads, LV-4630, Banka: AS “Swedbank” SWIFT kods: HABALV22, Konta Nr.: LV08HABA0551046064203 Reģistrācijas Nr. 40900027426
E-pasts: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv
Maltas pagastu apvienības nolikums
Maltas pagastu apvienības budžets 2019
Maltas pagastu apvienības budžets 2020

Maltas apvienības pārvaldes vadītājs
Vārds, Uzvārds Edgars Blinovs
Tālrunis 64640171
E-pasts edgars.blinovs@ozolaine.lv
Galvenā grāmatvede
Vārds, Uzvārds Janīna Otikova
Tālrunis 64634368
E-pasts janina.otikova@malta.lv
Galvenās grāmatvedes vietniece
Vārds, Uzvārds Jevģēnija Grišuļonoka
Tālrunis 62303370
E-pasts jevgenija.grisulonoka@rezeknesnovads.lv
Vecākā lietvede
Vārds, Uzvārds Ineta Skudra
Tālrunis 64621401
E-pasts ineta.skudra@malta.lv

Ozolaines pagasta mājaslapa

Par Ozolaines pagastu

Adrese: “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4633
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@ozolaine.lv
Sociālie tīkli: draugiem.lv/ozolainefacebook.com/ozolainespagasts,
twitter.com/ozolainehttps://www.instagram.com/ozolaine.lv/Youtube/Rēzeknes novada Ozolaines pagasta pārvalde
Rekvizīti: AS “Swedbank”
SWIFT kods: HABALV22
Konta Nr.: LV68HABA0551046064481
Reģistrācijas Nr. 40900027426
Pārvaldes vadītājs
Vārds, Uzvārds Edgars Blinovs
Tālrunis 64640170
E-pasts edgars.blinovs@ozolaine.lv
Lietvede
Vārds, Uzvārds Liene Peļņa
Tālrunis 64640171
E-pasts liene.pelna@ozolaine.lv, ilga.smane@ozolaine.lv
Vecākā grāmatvede
Vārds, Uzvārds Diāna Mihailova
Tālrunis 64640170
E-pasts diana.mihailova@ozolaine.lv
Kasiere
Vārds, Uzvārds Lidija Vinogradova
Tālrunis 64640172
E-pasts lidija.vinogradova@ozolaine.lv
Pieņemšanas laiks Darba dienās plkst. 8.00 – 12.00
Zemes lietu speciāliste
Vārds, Uzvārds Marina Borisova
Tālrunis 64644844, 28223706
E-pasts marina.borisova@rezeknesnovads.lv
Lauku attīstības konsultante
Vārds, Uzvārds Valija Jekimova
Tālrunis 28373688
E-pasts valija.jekimova@llkc.lv
Kabineta nr. Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, 303.kabinetā
Pieņemšanas laiks Katra mēneša 4. otrdienā plkst. 8.30 – 12.00 tiek pieņemti Ozolaines pagasta iedzīvotāji
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors
Vārds, Uzvārds Andris Krompāns
Tālrunis 27753315, 110, 112
E-pasts andris.krompans@latgale.vp.gov.lv
Kabineta nr. Ozolaines pagasta pārvaldes 205. telpā
Pieņemšanas laiks Ceturtdienās plkst. 09.00 - 10.00

Lūznavas pagasta mājaslapa

Par Lūznavas pagastu

Adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pag., Rēzeknes novads, LV – 4627
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@luznava.lv
Rekvizīti: AS “Swedbank”
Norēķinu konts: LV45HABA0551046064410 (pamatbudžets)
Reģistrācijas Nr. 40900027426
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Lūznavas pagasta maksas pakalpojumu cenrādis
Lūznavas pagasta Twitter konts
Pagasta pārvaldes vadītājs
Vārds, Uzvārds Gatis Pučka
Tālrunis 64607420
E-pasts gatis.pucka@luznava.lv
Lietvede
Vārds, Uzvārds Jautrīte Mežule
Tālrunis 64607421
Vecākā grāmatvede
Vārds, Uzvārds Ina Kaļiņina
Tālrunis 64607422
Zemes lietu speciālists
Vārds, Uzvārds Arnolds Taranda
E-pasts arnolds.taranda@rezeknesnovads.lv
Pieņemšanas laiks pieņemšanas laiks trešdienās no 8.00-16.30
Lauku attīstības konsultante
Vārds, Uzvārds Vija Isajeva
Tālrunis 26157521
E-pasts vija.isajeva@llkc.lv
Pieņemšanas laiks Katra mēneša 2. ceturtdienā plkst. 8.30 – 12.00
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors
Vārds, Uzvārds Jānis Graudumnieks
Tālrunis 64603569
Pieņemšanas laiks Katra mēneša pirmā un trešā otrdiena plkst. 10:50 - 11.50
Ģimenes ārste
Vārds, Uzvārds Jeļena Daņilova
Tālrunis 26595092
Kabineta nr. Pils iela1/2, Lūznava, Rēzeknes novads, LV-4627

Par Feimaņu pagastu

Adrese: “Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4623
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@feimani.lv,  Anita.Vercinska@feimani.lv
Rekvizīti:
 AS “Swedbank”
Konta Nr. LV38HABA0551046064342
Reģistrācijas numurs: 40900027426
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Pārvaldes vadītāja
Vārds, Uzvārds Anita Verčinska
Tālrunis 20223650
E-pasts Anita.Vercinska@feimani.lv
Lietvede
Vārds, Uzvārds Laura Kancāne
Tālrunis 64644892
E-pasts Laura.Kancane@feimani.lv
Vecākā grāmatvede
Vārds, Uzvārds Aksana Baboviča
Tālrunis 64644894
Zemes lietu speciālists
Vārds, Uzvārds Arnolds Taranda
Tālrunis 29880705
Pieņemšanas laiks Pirmdienās no plkst. 08:00-12:00; 12:30-16:30
Lauku attīstības konsultante
Vārds, Uzvārds Vija Isajeva
Tālrunis 26157521
E-pasts vija.isajeva@llkc.lv
Kabineta nr. Brīvības iela 6, Malta, Rēzeknes novads
Pieņemšanas laiks katru trešdienu plkst. 8.00 – 17.00
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektors
Vārds, Uzvārds Raimonds Viškers
Tālrunis 64603559, 27077436
Pieņemšanas laiks katra mēneša pirmā un trešā trešdiena plkst. 09:30 - 10:30

Maltas pagasta mājaslapa

Par Maltas pagastu

Adrese: Brīvības ielā 6,  Malta, LV – 4630
Darba laiks: 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30
E-pasts: info@malta.lv
Rekvizīti: AS “Swedbank”
Norēķinu konts: LV45HABA0551046064216
Reģistrācijas numurs: 40900027426
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Maksas pakalpojumu cenrādis
Pārvaldes vadītājs
Vārds, Uzvārds Vitālijs Skudra
Tālrunis 64621401, 29461863
E-pasts vitalijs.skudra@malta.lv
Vecākā lietvede
Vārds, Uzvārds Ineta Skudra
Tālrunis 64621401
E-pasts ineta.skudra@malta.lv
Vecākā grāmatvede
Vārds, Uzvārds Jeļena Šņukute
E-pasts jelena.snukute@malta.lv
Grāmatvede
Vārds, Uzvārds Anna Dzene
E-pasts anna.dzene@malta.lv
Zemes lietu speciāliste
Vārds, Uzvārds Ingrīda Černiševa
Tālrunis 64631031
E-pasts ingrida.cerniseva@rezeknesnovads.lv
Pieņemšanas laiks pirmdiena, otrdiena, trešdiena plkst. 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
Lauku attīstības konsultante
Vārds, Uzvārds Vija Isajeva
Tālrunis 64631031, 26157521
Pieņemšanas laiks katru trešdienu plkst. 8.00 – 16.30
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors
Vārds, Uzvārds Aldis Jurčenko
Tālrunis 64603548
Pieņemšanas laiks katra trešdiena no plkst. 10:00 - 11:00
Ģimenes ārste
Vārds, Uzvārds Silvija Paraščiņaka
Tālrunis 64633337
Kabineta nr. Andrupenes 28, Malta, Rēzeknes novads, LV-4630
Ģimenes ārste
Vārds, Uzvārds Mārīte Šļubure
Tālrunis 64633137
Kabineta nr. Andrupenes 28, Malta, Rēzeknes novads, LV-4630
Ģimenes ārste
Vārds, Uzvārds Aina Tjarve
Tālrunis 64633137
Pieņemšanas laiks Andrupenes 28, Malta, Rēzeknes novads, LV-4630

Par Pušas pagastu

Adrese: Parka iela 1, c. Puša, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV – 4635
Darba laiks: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
E-pasts: info@pusa.lv
Rekvizīti: AS „Swedbank”
Norēķinu konts: LV68HABA0551046064287
Kods: HABALV22
Reģistrācijas Nr. 40900027426Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Pārvaldes vadītājs
Vārds, Uzvārds Vitālijs Skudra
Tālrunis 64621401, 29461863
Pagasta saimniecības vadītājs
Vārds, Uzvārds Viktors Afanasjevs
Tālrunis 64646045, 25444094
Lietvede – kasiere
Vārds, Uzvārds Veronika Paplavska
Tālrunis 64646045, 29398491
E-pasts veronika.paplavska@pusa.lv
Zemes lietu speciālists
Vārds, Uzvārds Arnolds Taranda
Tālrunis 29880705
E-pasts arnolds.taranda@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Pušas pagasta pārvaldes telpās
Pieņemšanas laiks Katru trešdienu no plkst. 8:00-12:00
Lauku attīstības konsultante
Vārds, Uzvārds Vija Isajeva
Tālrunis 64631031, 26157521
Kabineta nr. Maltas pagasta pārvaldes telpās
Pieņemšanas laiks katru trešdienu plkst. 8.00 – 17.00
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektors
Vārds, Uzvārds Raimonds Viškers
Tālrunis 64603548
Pieņemšanas laiks katra mēneša pirmā un trešā trešdienā plkst. 09:30 - 10:30

Silmalas pagasta mājaslapa

Par Silmalas pagastu

Adrese: Gornica, Saules iela 4, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV – 4630
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@silmala.lv
Rekvizīti: AS “Swedbank”
Norēķinu konts: LV31HABA0551046064371
Kods: HABALV22
Reģistrācijas Nr.40900027426
Reģistrācijas kods: 90012000280
Pārvaldes vadītājs
Vārds, Uzvārds Jānis Laizāns
Tālrunis 64644683, m.t.26568623
E-pasts janis.laizans@rezeknesnovads.lv
Lietvede
Vārds, Uzvārds Regīna Baranova
Tālrunis 64644830
E-pasts regina.baranova@rezeknesnovads.lv
Vecākā grāmatvede
Vārds, Uzvārds Lolita Ļoļāne
Tālrunis 64644682
E-pasts lolita.lolane@rezeknesnovads.lv
Zemes lietu speciāliste
Vārds, Uzvārds Marina Borisova
Tālrunis 64644844
E-pasts marina.borisova@rezeknesnovads.lv
Lauku attīstības konsultante
Vārds, Uzvārds Vija Isajeva
Tālrunis 26157521
E-pasts vija.isajeva@llkc.lv
Pieņemšanas laiks Gorņicā katra mēneša 2. pirmdienā un katra mēneša 2. otrdienā plkst. 8.30 – 9.45
Kruķos katra mēneša 2. pirmdienā plkst. 10.00 – 12.00
Vecružinā katra mēneša 2. otrdienā plkst. 10.00 – 12.00
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektors
Vārds, Uzvārds Juris Līpurs
Tālrunis 64603569
Pieņemšanas laiks Katru trešdienu plkst. 11:00 - 12:00
Silmalas feldšeru-vecmāšu punkts (FVP)
Tālrunis 64644834
Kabineta nr. Skolas 2, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630
SIA “Ružinas doktorāts”, ģimenes ārste
Vārds, Uzvārds Svetlana Sorokina
Tālrunis 64646122
Kabineta nr. Ezera 30, Vecružina, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636
Pieņemšanas laiks 2. prakses vieta – Kruķi, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4621, t.:64644914
Štikānu feldšeru-vecmāšu punkts (FVP)
Kabineta nr. Preiļu 9, Štikāni, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636

Par Nautrēnu apvienības pārvaldi

Juridiskā adrese un rekvizīti:
Reģistrācijas Nr.40900027430, Adrese: “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pag. Rēzeknes novads, LV-4652, Banka A/S Swedbanka  Norēķinu konts LV53HABA0551046048067 
E-pasts:
 nautrenuapvieniba@rezeknesnovads.lv
Nautrēnu pagastu apvienības nolikums
Nautrēnu pagastu apvienības budžets 2020

Nautrēnu apvienības pārvaldes vadītāja
Vārds, Uzvārds Līvija Plavinska
Tālrunis 64628805, 29468107
Galvenais grāmatvedis
Vārds, Uzvārds Jānis Inkins
Tālrunis 64628836
Galvenā grāmatveža vietniece
Vārds, Uzvārds Sarmīte Boļše
Tālrunis 64628807, 29439272
Vecākā lietvede
Vārds, Uzvārds Elita Velikāne
Tālrunis 64628805

Par Nautrēnu pagastu

Adrese: „Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., LV – 4652
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: nautreni.pag@e-apollo.lv
Rekvizīti: AS “Swedbank”
Norēķinu konts LV44HABA0551046048229
Kods HABALV22
Reģistrācijas numurs: 40900027430
Pārvaldes vadītāja
Vārds, Uzvārds Līvija Plavinska
Tālrunis 64628805, 29468107
Grāmatvede
Vārds, Uzvārds Lilija Migliniece
Zemes lietu speciāliste
Vārds, Uzvārds Anna Kūkoja
Tālrunis 29203135
Pieņemšanas laiks pirmdienās, otrdienās plkst. 8.00 – 16.30
Lauku attīstības konsultante
Vārds, Uzvārds Anastasija Saleniece
Tālrunis 64628806, 25645875
E-pasts anastasja.saleniece@lkc.lv
Pieņemšanas laiks pirmdienās plkst. 8.00 – 16.30, otrdienās plkst. 8.00 – 12.00.
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektore
Vārds, Uzvārds Kristīne Pukinska
Tālrunis 64603580
Pieņemšanas laiks katra mēneša pirmā un trešā otrdiena, plkst. 9:30 - 10:30
Ģimenes ārsta un zobārsta prakse
Vārds, Uzvārds Ināra Oļševska
Tālrunis 64640992
Pieņemšanas laiks Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652

Audriņu pagasta mājaslapa

Par Audriņu pagastu

Adrese: Lidicas ielā 17, Audriņu ciems, Rēzeknes novads, LV – 4611;
E-pasts: info@audrini.lv
Darba laiks:
Pirmdiena 8:00 – 16:30
Otrdiena 8:00 – 18:00
Trešdiena 8:00 – 16:30
Ceturtdiena 8:00 – 16:30
Piektdiena 8:00 – 15:00
Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30

Rekvizīti: AS “Swedbank”
LV67HABA0551046048397
Kods: HABALV22
Reģ. Nr. 40900027430
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis

Pārvaldes vadītājs
Vārds, Uzvārds Aleksandrs Bindemanis
Tālrunis 64628222, 20240381
Lietvede
Vārds, Uzvārds Tatjana Pavlova
Tālrunis 64628241
Vecākā grāmatvede
Vārds, Uzvārds Elvīra Belisova
Tālrunis 64628242
Zemes lietu speciāliste
Vārds, Uzvārds Inese Prīdāne
Tālrunis 64605901, 29522980
Kabineta nr. Pieņemšana notiek Vērēmu pagasta pārvaldē, adrese – J.Zvīdra iela 1, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads (iepriekš piesakoties)
Pieņemšanas laiks Pirmdienās, ceturtdienās plkst. 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas inspektore
Vārds, Uzvārds Jolanta Driksna
Tālrunis 64603590
Pieņemšanas laiks Katra mēneša pirmā un otrā trešdiena plkst. 10:00 – 11:00
Ģimenes ārste
Vārds, Uzvārds Ingrīda Doroško
Tālrunis 64640353
Kabineta nr. Krasuhas 3, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611
Pieņemšanas laiks Ambulance un aptieka strādā visās darba dienās.

Bērzgales pagasta mājaslapa

Par Bērzgales pagastu

Adrese: Rītupes iela 34, Bērzgales ciems, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV-4612; Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@berzgale.lv
Rekvizīti: AS “Swedbank”
Norēķinu konts LV53HABA0551046048261
Kods HABALV22
Reģistrācijas Nr.40900027430
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis

Pārvaldes vadītājs
Vārds, Uzvārds Arvīds Dunskis
Tālrunis 64644633, 28378899
Lietvede
Vārds, Uzvārds Janīna Adijāne
Tālrunis 64644633
Vecākā grāmatvede
Vārds, Uzvārds Inese Adijāne
Tālrunis 64644644
Zemes lietu speciāliste
Vārds, Uzvārds Anna Kūkoja
Tālrunis 29203135
Pieņemšanas laiks katru ceturtdienu plkst. 8:00 – 12:00
Lauku attīstības konsultante
Vārds, Uzvārds Anita Dzene
Tālrunis 26571714
E-pasts anita.dzene@llkc.lv
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektore
Vārds, Uzvārds Kristīne Pukinska
Tālrunis 64603580
Ģimenes ārste (2. prakses vieta)
Vārds, Uzvārds Emīlija Zīmele
Tālrunis 29105398
Kabineta nr. Rītupes 21-16, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV-4634

Par Ilzeskalna pagastu

Adrese: Centra iela 1, Ilzeskalns, Rēzeknes novads, LV – 4619
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@ilzeskalns.lv
Rekvizīti: AS “Swedbank”
Norēķinu konts: LV97HABA0551046048342
Kods: HABALV22
Reģistrācijas numurs: 40900027430
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītāja
Vārds, Uzvārds Genovefa Gailuma
Tālrunis 29390724
Lietvede
Vārds, Uzvārds Elvita Kotāne
Tālrunis 64644580
Vecākā grāmatvede
Vārds, Uzvārds Genovefa Gailuma
Tālrunis 64644580
Zemes lietu speciāliste
Vārds, Uzvārds Anna Kūkoja
Tālrunis 64644580, 29203135
Pieņemšanas laiks Otrdienās, ceturtdienās plkst. 8.00 – 16.30
Lauku attīstības konsultante
Vārds, Uzvārds Anastasija Saleniece
Tālrunis 64644580, 25645875
E-pasts anastasja.saleniece@lkc.lv
Pieņemšanas laiks Katra mēneša 1. trešdienā plkst. 9.00 – 12.00
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektore
Vārds, Uzvārds Kristīne Pukinska
Tālrunis 64603580
Pieņemšanas laiks Katrā trešdienā plkst. 11.10 - 12.00
Ģimenes ārsta un zobārsta prakse (2. prakses vieta)
Vārds, Uzvārds Ināra Oļševska
Tālrunis 29183926
Kabineta nr. lzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619

Lendžu pagasta mājaslapa

Par Lendžu pagastu

Adrese: Viraudas iela 3, Lendži, Lendžu pag., Rēzeknes novads, LV – 4625
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
E-pasts: info@lendzi.lv
Rekvizīti: AS “Swedbank”
Kods HABALV22
Norēķinu konts: LV44HABA0551046048423
Reģistrācijas numurs: 40900027430
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Pārvaldes vadītājs
Vārds, Uzvārds Voldemārs Deksnis
Tālrunis 64644726, 28346149
Lietvede
Vārds, Uzvārds Ilga Gudrika
Tālrunis 64644726
Zemes lietu speciāliste
Vārds, Uzvārds Inese Prīdāne
Tālrunis 64605901
Lendžu feldšeru – akušieru punkts (FAP)
Tālrunis 64644712
Kabineta nr. Viraudas 3, Lendži, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4625

Vērēmu pagasta mājaslapa

Par Vērēmu pagastu

Adrese: J.Zvīdra iela 1, Sondori, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV – 4647
Darba laiks:
Pirmdiena 08.00-12.00; 12.30-16.30
Otrdiena 08.00-12.00; 12.30-16.30
Trešdiena 08.00-12.00; 12.30-18.00
Ceturtdiena 08.00-12.00; 12.30-16.30
Piektdiena 08.00-12.00; 12.30-15.00
E-pasts: info@veremi.lv
Rekvizīti: AS “Swedbank”
Kods HABALV22
Norēķinu konts: LV14HABA0551046048478
Reģistrācijas numurs: 40900027430
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Pārvaldes vadītāja p.i.
Vārds, Uzvārds Arvīds Dunskis
Tālrunis 64625933, 64605900, 28378899
Lietvede
Vārds, Uzvārds Aina Kudure
Tālrunis 64628833
Vecākā grāmatvede
Vārds, Uzvārds Kristina Fedorenkova
Tālrunis 64628836
Zemes lietu speciāliste
Vārds, Uzvārds Inese Prīdāne
Tālrunis 64605901
Pieņemšanas laiks Pirmdienās, Ceturtdienās plkst. 8:00 – 12:00, 12:30. – 16:30)
Lauku attīstības konsultante
Vārds, Uzvārds Sintija Šubrovska
Tālrunis 28311079
E-pasts sintija.subrovska@llkc.lv
Kabineta nr. Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, 304. kabinetā
Pieņemšanas laiks Katra mēneša 3. ceturtdienā plkst. 8:00 – 12:00
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektors
Vārds, Uzvārds Artūrs Gaisiņš
Tālrunis 64603561
Pieņemšanas laiks Katra mēneša 1. un 3. trešdiena plkst. 10:45 - 11:45

Par Viļānu apvienības pārvaldi

Juridiskā adrese un rekvizīti: Viļāni, Kultūras laukums, 1A, LV-4650

E-pasts: vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv

Viļānu apvienības nolikums

Viļānu apvienības pārvaldes vadītājs
Vārds, Uzvārds Ivars Ikaunieks
Tālrunis +371 64628031, Mob. +371 29285545
E-pasts ivars.ikaunieks@vilani.lv
Galvenā grāmatvede
Vārds, Uzvārds Irēna Stafecka
Tālrunis 64662026
Galvenā grāmatveža vietniece
Vārds, Uzvārds Inna Ruba
Tālrunis 64628032
Vecākā lietvede
Vārds, Uzvārds Anna Strode
Tālrunis 64628033

Par Viļānu pilsētu 

Adrese: Viļāni, Kultūras laukums, 1A, LV-4650
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv
Rekvizīti:

Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti

 

Pārvaldes vadītājs
Vārds, Uzvārds Ivars Ikaunieks
Tālrunis +371 64628031, Mob. +371 29285545
E-pasts ivars.ikaunieks@vilani.lv
Galvenā grāmatvede
Vārds, Uzvārds Irēna Stafecka
Tālrunis 64662026
Galvenā grāmatveža vietniece
Vārds, Uzvārds Inna Ruba
Tālrunis 64628032
Vecākā lietvede
Vārds, Uzvārds Anna Strode
Tālrunis 64628033
Zemes lietu speciāliste
Vārds, Uzvārds Lidija Kuzņecova
Tālrunis 646662424
Lauku attīstības konsultante
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas inspektors
Ģimenes ārsta un zobārsta prakse

Par Viļānu pagastu

Adrese:
E-pasts:
Darba laiks:
Pirmdiena 8:00 – 16:30
Otrdiena 8:00 – 18:00
Trešdiena 8:00 – 16:30
Ceturtdiena 8:00 – 16:30
Piektdiena 8:00 – 15:00
Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30

Rekvizīti:
Reģ. Nr.
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti

Pārvaldes vadītājs
Lietvede
Vecākā grāmatvede
Zemes lietu speciāliste
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas inspektors
Ģimenes ārste

Par Dekšāres pagastu

Adrese: Nākotnes 6, Dekšāres, Dekšāres pag.,
Rēzeknes novads, LV-4614

Darba laiks: Pirmdiena 8:00-12:00; 12:30-16:30
Otrdiena 8:00-12:00; 12:30-16:30
Trešdiena 8:00-12:00; 12:30-16:30
Ceturtdiena 8:00-12:00; 12:30-16:30
Piektdiena Brīva
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdien-Ceturdien no plkst. 10:00 līdz 14:00 (šajā laikā pieņem maksājumus)

E-pasts: deksares@inbox.lv

Rekvizīti:
Norēķinu konts
Kods
Reģistrācijas Nr.

Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti

Pārvaldes vadītāja
Vārds, Uzvārds Zoja Žugunova
Lietvede
Vārds, Uzvārds Nellija Strode
Tālrunis 64640133
Grāmatvede
Zemes lietu speciālists
Lauku attīstības konsultants
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektors
Ģimenes ārsta prakse

Par Sokolku pagastu

Adrese: Gaisma, Strupļi, Sokolku pag.,
Rēzeknes novads, LV-4640
 

Darba laiks:
Pirmdiena 8:00-12:00; 13:00-15:00
Otrdiena 8:00-12:00; 13:00-16:00
Trešdiena 8:00-12:00; 13:00-15:00
Ceturtdiena 8:00-12:00; 13:00-17:00
Piektdiena 8:00-12:00; 13:00-14:00
Sekretāres – lietvedes darba laiks:
Darba dienās noplkst.8:00 līdz 14:00
Bez pusdienu pārtraukuma
E-pasts: info@sokolki.lv
Rekvizīti:
Norēķinu konts:
Kods:
Reģistrācijas numurs:
Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un citi dokumenti
Pārvaldes vadītāja
Vārds, Uzvārds Zoja Žugunova
Lietvede
Vārds, Uzvārds Iveta Bondare
Tālrunis 64640376
Grāmatvede
Zemes lietu speciālists
Lauku attīstības konsultants
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas iecirkņa inspektors
Ģimenes ārsta prakse

Click to listen highlighted text!