2009

Latvijas Republikas proklamēšanas 92.gadadienā par profesionālu, godprātīgu un radošu darbu Rēzeknes novada un valsts labā, ar Atzinības rakstu un piemiņas velti – Latvijas Valsts 1 lata Jubilejas monētu – tiek apbalvoti 44 Rēzeknes novada iedzīvotāji:

 • Audriņu pagasta bibliotēkas vadītāja Valentīna Viša
 • Bērzgales pagasta zemnieku saimniecības “Sējējs” un piemājas saimniecības “Baravikas” vadītāji Everita un Ivars Bernāni
 • Čornajas pagasta pārvaldes sociālās palīdzības organizatore Inta Vegileja
 • Dricānu pagasta iedzīvotāja Irēna Kuhaļska
 • Dricānu pagasta un Pilcenes feldšeru un vecmāšu punkta ārsta palīdze Lidija Vorkale
 • Feimaņu pagasta pamatskolas skolotāja Zinaīda Persa
 • VAS Latvijas Pasts Rēzeknes klientu apkalpošanas daļas Gaigalavas pasta nodaļas priekšniece Olīvija Drele
 • Griškānu pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede Lidija Viļuma
 • Griškānu pagasta SIA “Sprūževa M” valdes priekšsēdētājs Pāvels Melnis
 • Ilzeskalna pagasta pirmsskolas izglītības iestādes skolotājas palīdze Gaļina Kravale
 • Kantinieku pagasta bibliotēkas vadītāja Regīna Joniškāne
 • Kaunatas pagasta vidusskolas skolotāja Staņislava Inkina
 • Lendžu pagasta Kalnezera Katoļu pamatskolas pensionētā direktore Anna Medne
 • Lūznavas pagasta Lauku atbalsta dienesta konsultante Irina Romančuka
 • Mākoņkalna pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede Vilhelmīna Trūle
 • Maltas pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede Silvija Ančikovska
 • Maltas pagasta pārvaldes projektu speciāliste Inese Siliniece
 • Maltas pagasta dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmuma vadītāja Anna Pinka
 • Maltas pagasta kultūras nama direktore Elīna Prusaka
 • Nagļu pagasta pārvaldes kancelejas vadītāja Genovefa Jureviča
 • Nautrēnu Romas katoļu draudzes priesteris Juris Kravalis
 • Ozolaines pagasta pensionētā skolotāja Tatjana Arsejčenkova
 • Ozolmuižas pagasta zemnieku saimniecības “Silvija” vadītājs Gunārs Omuls
 • Pušas pagasta zemnieku saimniecības “Bajāri” vadītāja Aleksandra Markova
 • Sakstagala pagasta pārvaldes grāmatvede Ināra Kudrjavceva
 • Sakstagala pagasta pārvaldes kancelejas vadītāja Marija Raudule
 • Silmalas pagasta pārvaldes lauku attīstības speciāliste Aleksandra Ostrovska
 • Silmalas pagasta Kruķu bibliotēkas vadītāja Anita Laizāne
 • Silmalas pagasta piemājas saimniecības “Upīši” vadītājs Stanislavs Maļavko
 • Stoļerovas pagasta pensionāru kopienas “Atvasara” vadītāja Helēna Gribuste
 • Strūžānu pagasta uzņēmuma SIA “Strūžānu siltums” sanitārtehniķis Igors Balabins
 • Strūžānu pagasta Veco ļaužu pansionāta galvenā grāmatvede Jadviga Zajakovska
 • Vērēmu pagasta pārvaldes projektu vadītāja – konsultante zemes jautājumos Laimdota Melne
 • Vērēmu pagasta pārvaldes komunālās saimniecības vadītājs Pēteris Grigorjevs
 • Lendžu pagasta pārvaldes vadītājs Voldemārs Deksnis, sakarā ar dzīves 50 gadu jubileju
 • Rēzeknes novada pašvaldības izglītības pārvaldes ekonomiste Janīna Lazovska
 • Rēzeknes novada pašvaldības finanšu, ekonomikas un grāmatvedības nodaļas galvenā speciāliste Anastasija Pavlova, sakarā ar dzīves 60 gadu jubileju
Click to listen highlighted text!