2020

Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienu, Rēzeknes novada augstākais apbalvojums – Atzinības raksts par īpašiem nopelniem Rēzeknes novada attīstībā saņēma 15 iedzīvotāji, kuru profesionalitāte, godprātība, radošums un aktivitāte ir balsts Latvijas valsts izaugsmei un labklājībai. Covid-19 pandēmijas noteikto epidemioloģisko ierobežojumu dēļ svinīgais pasākums netika rīkots, Atzinības rakstu katrs saņēma individuāli.

Atzinības rakstu un Latvijas Bankas kolekcijas sudraba monētu nominācijā "Sabiedriskā aktivitāte" saņēma:

Māris Laureckis, Dricānu un Pilcenes Romas katoļu draudzes prāvests

Maija Hartmane, Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības - uzņēmējdarbības kontaktpunktu komercdarbības speciāliste

Daina Zvejsalniece, z/s “Gunda Z” īpašniece

Inta Gribuste, Mākoņkalna pagasta līnijdeju pulciņa vadītāja

Nominācijā "Kultūra":

Anna Višķere, Ilzeskalna pagasta kultūras nama vadītāja

Vasīlijs Kozlovs, pūšamo instrumentu orķestra “Vikords” mākslinieciskais vadītājs

Nominācijā "Darbs pašvaldībā"

Larisa Vinogradova, Rēzeknes novada pašvaldības vecākā juriste

Marija Vasiļjeva, Kantinieku un Sakstagala pagasta pārvaldes lietvede

Regīna Baranova, Silmalas pagasta pārvaldes lietvede

Nominācijā "Veselība un sociālais darbs"

Inta Greivule-Loca, Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas vietniece

Maruta Pavļuka, sociālā rehabilitētāja Rēzeknes novada veco ļaužu pansionātā

Nominācijā "Ekonomika un tautsaimniecība":

Oskars Maculevičs, uzņēmuma “KUUP COFFEE” īpašnieks

Velga Krukovska,  ekomodes  zīmola “VelgaCode” radītāja

Nominācija "Darbs ar jaunatni":

Tamāra Kablanova, Kaunatas pagasta jauniešu centra vadītāja

Nominācija "Izglītība, zinātne un sports"

Svetlana Klīdzēja, Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vadītāja

Click to listen highlighted text!