2017

Rēzeknes novada augstākais apbalvojums – Atzinības raksts – svinīgajā pasākumā Bērzgales kultūras namā tika pasniegts 45 Rēzeknes novada iedzīvotājiem sešās nominācijās – Sabiedriskā aktivitāte, Izglītība, zinātne, sports, Darbs pašvaldībā, Ekonomika un tautsaimniecība, Veselības aprūpe, sociālais darbs un Kultūra. Šo apbalvojumu kopā ar Latvijas Bankas kolekcijas monētu “Gadskārtu raksti” saņēma skolotāji, ārsti, pašvaldību darbinieki, kultūras darbinieki, uzņēmēji.

Nominācijā “Sabiedriskā aktivitāte”

 • Ināra Groce, biedrības “Mediju radošās studijas” valdes locekle, SIA “5 labas ziņas” sabiedriski populāra žurnāla “A12” izdevēja, redaktore (Griškānu pagasts);
 • Māra un Edgars Kļaviņi, sporta pasākumu organizatori (Ilzeskalna pagasts);
 • Jāzeps Sutris, mednieku biedrības “Āpši” valdes priekšsēdētājs, (Lendžu pagasts);
 • Sandra Kļaviņa, Lūznavas pagasta konsultatīvās padomes priekšsēdētāja, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas pedagoģe, (Lūznavas pagasts);
 • Elga Pokule, PII “Zvaniņš” skolotāja Mākoņkalnā, (Mākoņkalna pagasts);
 • Rasma Afanasjeva, Maltas vidusskolas sākumskolas skolotāja, (Pušas pagasts);
 • Eleonora Petuhova, pensionēta skolotāja, (Stoļerovas pagasts).

Nominācijā “Izglītība, zinātne, sports”

 • Biruta Rīvāne, Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes pirmsskolas speciāliste
 • Inta Bule, Maltas Bērnu un jauniešu centrā par interešu izglītības metodiķe
 • Klavdija Marcinkeviča, Tiskādu vidusskolas skolotāja

Nominācijā “Darbs pašvaldībā”

 • Larisa Laškova, Audriņu pamatskolas apkopēja ,
 • Sandra Lankovska, Nautrēnu vidusskolas struktūrvienības Bērzgales pamatskolas saimniecības pārzine,
 • Janīna Adijāne, Bērzgales pagasta pārvaldes lietvede
 • Anita Verčinska, Feimaņu pagasta pārvaldes vadītāja
 • Viktors Smirnovs, Feimaņu pagasta pārvaldē automobiļa vadītājs
 • Veronika Taukača, Kaunatas vidusskolas saimniecības pārzine
 • Vitālijs Skudra, Maltas pagasta pārvaldes vadītājs
 • Anatolijs Pavļukevičs, Maltas pagasta pārvaldes saimniecības pārzinis
 • Svetlana Petrova, Ozolaines pagasta galvenā grāmatvede
 • Arsenijs Aksjonovs, Rikavas pagasta pārvaldes autobusa vadītājs
 • Valentīna Kopilova, Tiskādu vidusskolas saimniecības pārzine
 • Edgars Paškovs, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists Čornajas un Stoļerovas pagastā
 • Klinta Jeršova, SIA “Strūžānu siltums” grāmatvede
 • Ausma Bicāne, Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu bāriņtiesas priekšsēdētāja, Verēmu pamatskolas skolotāja
 • Laimdota Melne, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste Vērēmu pagastā
 • Veronika Jakovļeva, Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenā grāmatvede
 • Laura Ieviņa, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas lietvedības sekretāre
 • Inārs Zonne, Informācijas tehnoloģiju nodaļas Datorsistēmu un datortīklu administrators
 • Juris Dombrovskis, Rēzeknes novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs
 • Tatjana Kārkliniece, Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja

Nominācijā “Ekonomika, tautsaimniecība”

 • Jevģēnijs Križanovskis, SIA “Maltas celtnieks” valdes loceklis
 • Edvīns Žogota, uzņēmējs (Nautrēnu pagasts)
 • Gunārs Omuls, z/s “Silvija” īpašnieks (Ozolmuižas pagasts)
 • Ineta Lontone, SIA VLAKON struktūrvienības “Pērtnieku gardumi” vadītāja (Sakstagala pagasts)

Nominācijā “Veselības aprūpe, sociālais darbs”

 • Kristīne Taukule, ģimenes ārste (Čornajas pagasts)
 • Lidija Vorkale, ārsta palīdze (Dricānu pagasts)
 • Alīda Stirāne, ģimenes ārsta palīdze
 • Marts Hahelis, Rēzeknes novada pašvaldības veselības un sociālās aprūpes centra “Malta” vadītājs
 • Silvija Paraščiņaka, ģimenes ārste (Maltas pagasts)
 • Valentīna Reidzāne, ārsta palīdze (Nagļu pagasts)
 • Vera Laškova, RNP sociālā dienesta sociālais darbinieks Silmalas pagasta pārvaldē
 • Silva Kairiša, ģimenes ārste (Stružānu pagasts)

Nominācijā “Kultūra”

 • Valentīna Deksne, Gaigalavas pagasta kultūras nama vadītāja
 • Staņislavs Viļums, Tautas daiļamata meistars
 • Natālija Stafecka, Silmalas kultūras nama vadītāja
Click to listen highlighted text!