2010

Latvijas Republikas proklamēšanas 92.gadadienā par profesionālu, godprātīgu un radošu darbu Rēzeknes novada un valsts labā, ar Atzinības rakstu un piemiņas velti – Latvijas Valsts 1 lata Jubilejas monētu – tiek apbalvoti 44 Rēzeknes novada iedzīvotāji:

 • Audriņu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Lilija Paula
 • Z/S “Annas” un SIA “Annas K” īpašnieki Veneranda un Aivars Kuzmini
 • Čornajas pagasta pārvaldes elektriķis Vitālijs Kukuļs
 • Z/S “Lejieši” īpašnieks Roberts Apšenieks
 • Gaigalavas pagasta uzņēmējs SIA “BaltHarmonia” vadītājs Gunārs Igaunis
 • Sociālā darbiniece Griškānu pagastā Svetlana Sprukte
 • Ilggadējs Ilzeskalna pagasta darbinieks Juris Gailums
 • Ģimenes ārsta palīdze Kantinieku pagastā Alīda Stirāne
 • Kaunatas pagasta pārvaldes sporta dzīves organizators Ēriks Silovs
 • Kalnezeru Katoļu pamatskolas skolotāja Valda Selicka
 • Lūznavas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” vadītāja Edīte Kroiče
 • Maltas 1. vidusskolas saimniecības pārzinis un skolotājs Stanislavs Valeniks
 • Maltas 2. vidusskolas saimniecības pārzinis Anatolijs Jasinskis
 • Mākoņkalna iedzīvotāju konsultatīvās padomes locekle un folkloras kopas dalībniece Vanda Zaremba
 • A/S “Nagļi” valdes priekšsēdētāja Ginta Kalvāne
 • Nautrēnu pagasta pārvaldes lietvede Elita Velikāne
 • Projektu vadītāja Ozolaines pagasta pārvaldē Sandra Kaša
 • Z/S “Aveņi” īpašniece Lilija Melne
 • SIA “LMKO” īpašnieki Andris un Marija Runtovski
 • Rikavas pagasta bibliotēkas vadītāja Vilma Poplavska
 • Vītolu ģimenes centra vadītāja, biedrības “Gorki” un Sakstagala iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Diāna Vasiļjeva
 • Silmalas pagasta pārvaldes ekonomiste Jevģēnija Grišuļonoka
 • Silmalas pagasta pārvaldes sekretāre Regīna Baranova
 • Stoļerovas pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede Irēna Skrauča
 • Televīzijas iekārtu montieris un SIA “Strūžānu siltums” komunālās saimniecības brigadieris Valērijs Šarikovs
 • Vērēmu pamatskolas direktore Jevģēnija Paura
 • Stoļerovas pirmsskolas izglītības iestādes audzinātājas palīdze Elza Iļjina
 • Audriņu pamatskolas fizikas un matemātikas skolotāja Tatjana Smirnova
 • Tiskādu speciālās internātpamatskolas skolotāja Natālija Mihailova
 • Maltas speciālās internātpamatskolas skolotāja Ināra Krotova
 • Speciālās izglītības atbalsta centra speciālais pedagogs Ilona Bruskovska
 • Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja Vija Terentjeva
 • Biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” valdes locekle – koordinatore Ineta Brizga
 • Z/S “Kalēji” īpašnieki Haide un Aivars Kjakstes
 • Sociālā darbiniece Vērēmu pagastā Alla Dervinika
 • Sociālās palīdzības organizatore Čornajas pagastā Inta Vegileja
 • Vērēmu pagasta pārvaldes lietvede Aina Kudure
 • Lendžu pagasta pārvaldes lietvede Silvija Kipļuka
 • Čornajas pagasta pārvaldes lietvede Anna Magazniece
 • Folkloras ansambļa “Bolta vīšņa” vadītājs Andris Eriņš
 • Folkloras kopu “Ūzuleņi” un “Vōrpa” dalībniece Ženija Čudare
 • Rēzeknes novada pašvaldības galvenā grāmatvede Veronika Jakovļeva
 • Nodarbinātības Valsts Aģentūras Rēzeknes filiāles koordinējošā eksperte Inga Šidlovska
 • Nodarbinātības Valsts Aģentūras Rēzeknes filiāles koordinējošā eksperte Inna Saliniece
Click to listen highlighted text!