2014

Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienā par profesionālu, godprātīgu un radošu darbu Rēzeknes novada un valsts labā, pasniegti Atzinības raksti un piemiņas velte – „Baltijas ceļa” 25. gadskārtai veltīta kolekcijas monēta – 44 personām septiņās nominācijās:

Nominācijā “Sabiedriskā aktivitāte”

 • Brīvdienu mājas „Žubītes” īpašnieks un vairāku Bērzgales pagasta sporta pasākumu sponsors Dainis Svece (Bērzgales pagasts)
 • Kantinieku pagasta kultūras pasākumu organizētāja un vadītāja Valda Tutina
 • Nautrēnu pagasta vēstures pētniece un grāmatas „Nautrānu Romas katoļu draudze” autore Andra Zubko-Melne
 • Feimaņu baznīcas restaurācijas fonda dibinātāja un novadpētniecības entuziaste Silvija Assare
 • Producentu grupas „Lietišķā Latgale” vadītāja Renāte Lazdiņa
 • Maltas pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste un biedrības „Māmiņu klubs Maltā” valdes priekšsēdētāja Ineta Skudra
 • Zemnieku saimniecības „Jasmīni” īpašnieks un Gaigalavas pamatskolas padomes priekšsēdētājs Valdis Stanka

Nominācijā “Izglītība, zinātne, sports”

 • Feimaņu pamatskolas direktore Aina Drikšņa
 • Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā Anita Cercene
 • Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas direktore Gundega Rancāne
 • Adamovas speciālās internātpamatskolas direktors Jānis Puriņš
 • Pensionētā Rikavas pamatskolas skolotāja Marija Rušmane
 • Jaunstrūžānu pamatskolas sākumskolas klašu skolotāja Margarita Bondarenko
 • Čornajas pirmsskolas izglītības iestādes „Brīnumzeme” skolotāja Ināra Broliša
 • Maltas speciālās internātpamatskolas direktors Ivans Bebrišs
 • Strūžānu pagasts pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vadītāja Ilze Treikule

Nominācijā “Darbs pašvaldībā”

 • Sakstagala pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede Lilija Smirnova
 • Rēzeknes novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju pašvaldības kompetences centra Datorsistēmu un datortīklu administrators Juris Zvīdriņš
 • Kaunatas pagasts pārvaldes galvenā grāmatvede Ināra Graudumniece
 • Mākoņkalna pagasta pārvaldes lietvede Ināra Samuša
 • Rēzeknes novada pašvaldības autovadītājs Jānis Dauguļs
 • Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs Vasīlijs Bašmakovs
 • Vērēmu pagasta pārvaldes vecākā grāmatvede Irēna Šepovalova
 • Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes pavāre Domnida Volkova
 • Dricānu pagasta pārvaldes komunālās saimniecības pārzinis Antons Troška
 • Nagļu pirmsskolas izglītības iestādes pavāre Ilga Juste
 • Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vecākā zemes lietu speciāliste Marta Vizule
 • Silmalas pagasta pārvaldes grāmatvede Ērika Greidāne
 • Maltas pagasta pārvaldes uzkopšanas darbu vadītājs Aldis Barovskis
 • Ilzeskalna pagasta pārvaldes grāmatvede – kasiere Alita Ničiporčika
 • Audriņu pagasta pārvaldes komunālās saimniecības remontstrādnieks Staņislavs Gražuļs
 • Rikavas pagasta pārvaldes vadītājs Andrejs Tārauds

Nominācijā “Darbs valsts pārvaldē”

 • Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļlatgales pārvaldes vadītāja Mārīte Ņukša

Nominācijā “Ekonomika, tautsaimniecība”

 • Zemnieku saimniecības „Pakalni” īpašnieks Gunārs Andersons (Ozolmuižas pagasts)
 • Zemnieku saimniecības „Pakalni” īpašnieks Artūrs Zujs (Pušas pagasts)
 • SIA „Sprūževa M” valdes priekšsēdētājs Pāvels Melnis (Griškānu pagasts)
 • Lauksaimniecības kooperatīvās sabiedrības „Grauds 2” vadītāja Klarija Štekele (Stoļerovas pagasts)
 • Zemnieku saimniecības „Jāņmuiža” īpašniece Jevģenija Lazovska (Ozolaines pagasts)

Nominācijā “Veselības aprūpe, sociālais darbs”

 • Lūznavas pagasta ģimenes ārste Jeļena Daņilova
 • Silmalas pagasta feldšeru un vecmāšu punkta ārsta palīdze Marija Surikova
 • Kaunatas pagasta sociālā darbiniece Anita Ikauniece
 • Strūžānu pagasta sociālā aprūpētāja Daina Duļbinska

Nominācijā “Kultūra”

 • Vērēmu pagasta tautas nama vadītāja Sarmīte Strupoviča
 • Lendžu pagasta kultūras nama vadītāja Ligita Meļko
Click to listen highlighted text!