2022

Valsts svētku priekšvakarā tika pasniegti Rēzeknes novada Atzinības raksti

Rēzeknes novada pašvaldībā jau par tradīciju kļuvis Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā ar novada augstāko apbalvojumu – Atzinības rakstu – sveikt aktīvākos, profesionālākos, radošākos un godprātīgākos novada cilvēkus. Atzinības raksti kopā ar dāvanu – Latvijas Bankas izdoto kolekcijas monētu – tika pasniegti svinīgā pasākumā 17. novembrī Bērzgales pagasta kultūras namā.

Atzinības rakstu saņēmēji (pa nominācijām):

Veselības aprūpe un sociālais darbs:

 • Natālija Platpīre, Rēzeknes novada sociālā dienestasociālā darbiniece, darbā ģimenēm ar bērniem (Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests).
 • Jeļena Daņilova,  ģimenes ārsts Rēzeknes novada Lūznavas pagastā (Maltas apvienība, Lūznavas pagasts).

Ekonomika un tautsaimniecība:

 • Zigrīda Gailume, veterinārārsts (Dricānu apvienība, Dricānu pagasts).

Izglītība, zinātne, sports:

 • Pēteris Tretjuks, Viļānu vidusskolas direktors  (Viļānu apvienība, Viļānu pilsēta).
 • Vita Martinova, Maltas vidusskolas sākumskolas, latviešu valodas skolotāja un logopēde (Maltas apvienība, Maltas pagasts).
 • Svetlana Mikanova, Izglītības metodiķe, pedagogs Rēzeknes tehnikumā, sporta pasākumu organizatore un jauniešu lietu speciāliste Lūznavā (Maltas apvienība, Lūznavas pagasts).
 • Ilze Valeniece, Dekšāru pamatskolas direktores p.i. (Viļānu apvienība, Dekšāres pagasts).

Sabiedriskā aktivitāte:

 • Jekaterina Itkača, Brīvā laika pavadīšanas centra "Strops" vadītāja (Kaunatas apvienība, Mākoņkalna pagasts).
 • Rinalds Broks,  Prāvests, Zemessardzes 3.Latgales brigades kapelāns (Maltas apvienība, Maltas pagasts).
 • Gunārs Andersons, Z/S “Pakalni” īpašnieks (Dricānu apvienība, Ozolmuižas pagasts).
 • Daina Dreimane-Ķezbere un Gints Ķezbers, Z/S “Dreimaņi”, veikala “SALA” īpašnieki (Dricānu apvienība, Nagļu pagasts).
 • Dzidra Bruzgule, pensionāre, pašdarbniece (Viļānu apvienība, Dekšāres pagasts).
 • Rinalds Stankevičs, prāvests (Viļānu apvienība, Viļānu pilsēta).

Kultūra:

 • Dekšāru dziedošie jaunieši. Dalībnieki: Edijs Strušels, Ainārs Kiserovskis, Mārtiņš Bondars, Raimonds Ubagovskis. Vadītāja Agnija Romanovska ( Viļānu apvienība, Dekšāres pagasts)

Darbs pašvaldībā:

 • Juris Skruļs, Bērzgales pamatskolas Nautrēnu vidusskolas struktūrvienības sētnieks (Nautrēnu apvienība, Bērzgales pagasts).
Click to listen highlighted text!