2016

Rēzeknes novada pašvaldības augstākais apbalvojums – Atzinības raksts tika piešķirts 43 novada iedzīvotājiem – skolotājiem, kultūras un sociālajiem darbiniekiem, uzņēmējiem, pagastu pārvalžu un pašvaldības administrācijas darbiniekiem, kā arī citiem pašaizliedzīgiem cilvēkiem, kuri ar savu darbu snieguši nozīmīgu ieguldījumu sava pagasta, Rēzeknes novada un visas Latvijas attīstībā.  Atzinības raksti kopā ar dāvanu – Latvijas Bankas izdoto “Gadskārtu monētu” – tika pasniegti svinīgajā pasākumā 17. novembrī Maltas vidusskolas koncertzālē.

Nominācijā “Sabiedriskā aktivitāte”

 • Olga Dombrovska (Čornajas pagasts)
 • Ilga Marejeva (Feimaņu pagasta deju grupu mākslinieciskā vadītāja)
 • Daina Leščinska (Lendžu pagasts)

Nominācijā “Izglītība, zinātne, sports” 

 • Jeļena Dzene, Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja
 • Zaiga Ivanova, Vērēmu pagasta sporta organizatore
 • Olga Jurčenko, Bērzgales pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja
 • Velga Lāce, Ilzeskalna pagasta jauniešu centra vadītāja
 • Valentīna Mališeva, Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādes “Jāņtārpiņš” vadītāja
 • Ziedonis Puzulis, Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu-jaunatnes sporta skolas sporta treneris

Nominācijā “Darbs pašvaldībā”

 • Juris Baranovskis, Čornajas pagasta pārvaldes autotransporta vadītājs
 • Vitolds Bautris, Jaunstrūžānu pamatskolas saimniecības pārzinis
 • Vadims Čuhnovs, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas jurists
 • Ilona Delvere, Gaigalavas bāriņtiesas priekšsēdētāja
 • Genovefa Gailuma, Ilzeskalna pagasta pārvaldes vadītāja
 • Anna Jaudzema, Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
 • Genovefa Jureviča, Nagļu pagasta pārvaldes lietvede
 • Anita Karačkova, Vērēmu pagasta pārvaldes grāmatvede – kasiere
 • Aleksandrs Keziks, Silmalas pagasta pārvaldes autotransporta vadītājs
 • Vilhelmīne Kirilova, Sakstagala pagasta pārvaldes grāmatvede
 • Andris Koļčs, Rēzeknes novada pašvaldības Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs
 • Indra Kroiče, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta nodokļu administratore
 • Antons Kukuļs, Kaunatas pagasta pārvaldes autotransporta vadītājs
 • Jautrīte Mežule, Lūznavas pagasta pārvaldes lietvede
 • Ludmila Miņina, Stoļerovas pagasta pārvaldes lietvede
 • Natālija Nazarova, Griškānu pagasta pārvaldes kasiere
 • Ivans Orlovs, Ozolmuižas pagasta pārvaldes autotransporta vadītājs
 • Lana Petrova, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas personāllietu speciāliste
 • Valentīna Puste, Gaigalavas pagasta pārvaldes lietvede
 • Elija Sinija, ilggadēja Maltas pagasta pārvaldes lietvede
 • Velta Šaraka, Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vecākā  grāmatvede
 • Nikolajs Šilovs, autotransporta vadītājs Kantinieku pagastā
 • Nikolajs Volnuhins, Audriņu pagasta pārvaldes santehniķis
 • Marija Zahare, Dricānu pagasta pārvaldes lietvede

Nominācijā “Darbs valsts pārvaldē”

Ilmārs Vaičuļs, VUGD Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļas Maltas posteņa komandieris

Nominācijā “Ekonomika, tautsaimniecība” 

 • Ivans Koņuhovs, SIA “Kruki” valdes priekšsēdētājs (Silmalas pagasts)
 • Viktors Rezuns, SIA “NOMIS” valdes loceklis (Maltas pagasts)

Nominācijā “Veselības aprūpe, sociālais darbs” 

 • Helēna Kauliņa, Strūžānu pansionāta pavāre
 • Inese Zdanovska, sociālā darbiniece (Sakstagala pagasts)

 Nominācijā “Kultūra”

 • Iveta Balčūne, Lūznavas muižas pārvaldniece
 • Mārīte Krasnobaja, Pušas tautas nama vadītāja
 • Lilita Kudrjavceva, Mākoņkalna pagasta bibliotēkas vadītāja
 • Inguna Ludborža, Nautrēnu vsk. deju kolektīvu vadītāja un Nautrēnu pagasta jauniešu deju kolektīva “Troks voi” vadītāja
 • Leokādija Spale, folkloras ansambļa „Rikava” dalībniece
Click to listen highlighted text!