2013

Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienā par profesionālu, godprātīgu un radošu darbu Rēzeknes novada un valsts labā, ar Atzinības rakstu un piemiņas velti – Laika monētu – tiek apbalvoti 49 Rēzeknes  novada iedzīvotāji:

Nominācijā „Sabiedrisko procesu aktivitātes veicināšana”:

 • Bērzgales Sv.Annas Romas katoļu draudzes priesteris Andris Jonāns
 • Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas sekretāre, dzejas almanaha „Rēzekne” idejas autore un sakārtotāja Olga Afanasjeva
 • Biedrības „Rupaiņa sēta” locekle Genovefa Rupaine
 • Ģimenes lauku sētas „Mežmala” saimnieki Helēna un Boļeslavs Mundas
 • Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiāles vadītāja Ināra Šindarjova

Nominācijā „Uzņēmējdarbība”:

 • Z/S „Edgari” īpašnieks Oskars Otikovs
 • SIA „Pie Rāznas” līdzīpašniece Rita Tērauda
 • Z/S „Dreimaņi” īpašnieks Voldemārs Dreimanis
 • LLKC Rēzeknes nodaļas Lauku attīstības konsultante Anastasija Saleniece
 • IK „Gunārs Krukovskis” Gunārs Krukovskis
 • Z/s „Kalnāji” īpašnieks Jānis Ančupāns

Nominācijā „Izglītības joma”:

 • Audriņu pamatskolas skolotāja Tatjana Leonova
 • Dricānu vidusskolas fizikas, mājturības un tehnoloģiju skolotājs Juris Pivars
 • Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Svetlana Klīdzēja
 • Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādes skolotājas palīdze Anna Uļjanova
 • Nautrēnu vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Ruta Krišāne
 • Maltas 2.vidusskolas sporta skolotājs Zigfrīds Lukaševičs
 • Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolotāja Anita Doroščonoka

Nominācijā „Kultūras joma”:

 • Gaigalavas amatierteātra „Optimisti” režisore Ilze Vugule
 • Rēzeknes novada kordiriģents Ēriks Čudars
 • Rēzeknes novada koru virsdiriģente Anda Lipska
 • Rēzeknes novada deju kolektīvu virsvadītājs Ilmārs Dreļs
 • Rēzeknes novada un Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas skolas pūtēju orķestra diriģents Romāns Ivanovs
 • Sakstagala pagasta 1. bibliotēkas vadītāja Ingrīda Mažāne
 • Silmalas pagasta Štikānu bibliotēkas vadītāja Nadežda Boļšakova

Nominācijā „Sociālā joma”:

 • Rēzeknes novada veco ļaužu pansionātā sociālā darbiniece, filiāles „Pilcene” vadītāja Olga Piļka
 • Ilzeskalna pagasta sociālā darbiniece Nellija Pujate
 • Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas bāriņtiesa sekretāre Elfrīda Ņemcova
 • Rēzeknes novada Gaigalavas bāriņtiesas locekle Marija Degle
 • Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta aprūpētāja Anna Belugina

Nominācijā „Pašvaldības funkciju nodrošināšana”:

 • Čornajas pagasta pārvaldnieks Oļegs Kvitkovkis
 • Feimaņu pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede Aksana Baboviča
 • Griškānu pagasta vadītāja Irēna Gžibovska
 • Kantinieku pagasta pārvaldes lietvede Marija Vasiļjeva
 • Kantinieku pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Pīgoznis
 • Mākoņkalna pagasta pārvaldes zemes lietu speciāliste Aija Gribuste
 • Silmalas pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede Lolita Ļoļāne
 • Strūžānu pagasta pārvaldes grāmatvede Silvija Igaune

Nominācijā „Pagasta pārvaldes darbinieki”:

 • Tiskādu speciālās internātpamatskolas galvenā grāmatvede Natālija Semjonova
 • Tiskādu speciālās internātpamatskolas remontstrādnieks Grigorijs Semjonovs
 • Sakstagala pagasta darba aizsardzības inženiere Skaidra Keidāne
 • Strūžānu pagasta pārvaldes autobusa vadītājs Anatolijs Kamkovskis
 • Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas saimniecības daļas pārzine Ineta Apšinika
 • Verēmu pamatskolas saimniecības daļas pārzine Tatjana Krocāne

Nominācijā „Novada pašvaldība”:

 • Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu, ekonomikas un grāmatvedības nodaļas vadītāja Ingrīda Zelča
 • Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne
 • Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona Turka
 • Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālists Guntis Rasims
 • Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes sporta speciālists Igors Derjagins

FOTO no Atzinības rakstu pasniegšanas

Click to listen highlighted text!