2011

Latvijas Republikas proklamēšanas 93.gadadienā par profesionāla, godprātīga un radoša darba devumu sava novada un valsts labā, ar Atzinības rakstu un balvu – Laika monētu III – tiek apbalvoti 40 Rēzeknes novada iedzīvotāji:

Nominācijā “Uzņēmējdarbība un vides kvalitātes uzlabošana”:

 • Z/S “Vagaļi” īpašnieks Pēteris Buļs
 • Z/S “Skārni” īpašniece Jeļena Kivriņa
 • Z/S “Dīķīši” īpašniece Inese Koroševska
 • Z/S “Jūlija” īpašnieki Aleksandrs un Zinaīda Korziņini
 • Z/S “Pakalni” īpašnieki Ņina un Aivars Kupri
 • Z/S “Ķirši” īpašnieks Dmitrijs Pavlovs
 • Z/S “Kalvīši” īpašnieki Inese un Uldis Pekši
 • Z/S “Ratiņi” īpašnieks Andris Teilāns
 • IK “Izidori” īpašnieks Valdis Zujs

Nominācijā “Sabiedrisko procesu aktivitātes veicināšana”:

 • Nodibinājuma futbola klubs “Saules puikas” valdes loceklis un treneris Aleksandrs Boroduļins
 • Piemājas saimniecības īpašnieks Gunārs Krancāns
 • Vokālā ansambļa “Knifs” vadītāja Guntra Kuzmina
 • Ārsta palīdze dakteres Ināras Oļševskas privātpraksē un Nautrēnu pagasta Rogovkas dramatiskā kolektīva vadītāja Maruta Miščenko
 • Biedrības “Šodiena – Rītdienai” valdes priekšsēdētājs Edgars Paškovs
 • RSEZ SIA “Verems” valdes priekšsēdētājs Jānis Staris
 • Silmalas pagasta komunālās saimniecības pārzinis Juris Zeimuļs

 Nominācijā “Pašvaldības funkciju nodrošināšana”:

 • Silmalas pagasta pārvaldes vadītājs Eduards Grišuļonoks
 • Lūznavas pagasta pārvaldes vadītājs Vladimirs Špeļs
 • Ozolaines pagasta pārvaldes grāmatvede Svetlana Počkajeva
 • Audriņu pagasta pārvaldes autobusa vadītājs Viktors Pontags
 • Feldšeru akušieru punkta “Pilskalns” feldšere Lucija Seņkova
 • Stoļerovas feldšeru vecmāšu punkta feldšere Antoņina Sprukte
 • Feimaņu kultūras nama vadītāja Ingrīda Tjarve
 • Franča Trasuna muzeja “Kolnasāta” galvenā krājumu glabātāja Tamāra Tutina
 • Feimaņu pagasta bibliotēkas vadītāja Erna Ulase
 • Nagļu pagasta bibliotēkas vadītāja Veronika Volka
 • Vērēmu pagasta pārvaldes automašīnas – autobusa vadītājs Sergejs Volkovs
 • Vērēmu pagasta bibliotēkas vadītāja Regīna Volkova
 • SIA “Strūžānu siltums” sanitārtehniķis Andrejs Kalnejs
 • Kaunatas vidusskolas direktore Sandra Brokāne
 • Maltas speciālās internātpamatskolas struktūrvienības vadītāja Olga Čapkeviča
 • Mākoņkalna pirmskolas izglītības iestādes vadītāja un Kaunatas bāriņtiesas locekle Veniranda Laizāne
 • Maltas 1. vidusskolas direktore Marija Podnieka
 • Nautrēnu vidusskolas lietvede Skaidrīte Sutra
 • Gaigalavas pamatskolas direktore Ināra Ūsīte
 • Projekta “Darba praktizēšanas pasākuma nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” koordinējošā eksperte Rasma  Šmaukstele
 • Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Brigita Arbidāne
 • Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste Larisa Vinogradova
 • Sociālā dienesta sociālais darbinieks Lendžu pagastā Andrejs Kasparāns
 • Sociālā dienesta sociālā darbiniece Griškānu pagastā Rita Žurzdina

FOTO no Atzinības rakstu pasniegšanas

Click to listen highlighted text!