2015

Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienas svinībās 17. novembrī Gaigalavas kultūras namā Rēzeknes novada pašvaldības Atzinības raksti kopā ar dāvanu – Latvijas Bankas šoruden izdoto kolekcijas monētu „Rainis un Aspazija” – tika pasniegti 41 novada iedzīvotājam:

Par profesionāla, godprātīga un radoša darba devumu nominācijā “Sabiedriskā aktivitāte” Rēzeknes novada pašvaldības Atzinības rakstu saņem:

 • Rita Baltere, Kantinieku pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes vadītāja
 • Inese Benjava, Nagļu daudzfunkcionālā sabiedrisko resursu centra vadītāja un sporta spēļu organizatore Nagļu pagastā
 • Terēze Kūkoja, aktīva Nautrēnu pagasta iedzīvotāja
 • Jāzeps Selickis, pensionārs, aktīvs pagasta iedzīvotājs, līdz 1994. gadam strādāja par Stoļerovas pagasta izpildkomitejas priekšsēdētāju

Par profesionāla, godprātīga un radoša darba devumu nominācijā “Izglītība, zinātne un sports” Rēzeknes novada pašvaldības Atzinības rakstu saņem:

 • Vinera Dimpere, Maltas vidusskolas direktore
 • Ingrīda Mežajeva, vispārējās izglītības skolotāja Feimaņu pamatskolā
 • Ženija Reidzāne, Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādes aukle
 • Sarmīte Skudra, Kaunatas pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja
 • Helēna Vaišļa, skolotāja Maltas speciālajā internātpamatskolā
 • Lilija Žukovska, Izglītības pārvaldes vadītāja

Par profesionāla, godprātīga un radoša darba devumu nominācijā “Ekonomika, tautsaimniecība” Rēzeknes novada pašvaldības Atzinības rakstu saņem:

 • Valija Jekimova, lauku attīstības konsultante Rēzeknes novada Pušas pagastā
 • Arnis Petrovskis, Ozolmuižas pagasta bioloģiskās saimniecības “Senču mājas” īpašnieks

Par profesionāla, godprātīga un radoša darba devumu nominācijā “Kultūra” Rēzeknes novada pašvaldības Atzinības rakstu saņem:

 • Anna Adijāne, Bērzgales folkloras kopas vadītāja
 • Skaidrīte Beitāne, Mākoņkalna pagasta kultūras dzīves organizatore
 • Anastasija Belogubova, Rēzeknes novada bibliotēku informācijas speciāliste
 • Sintija Borise, Deju kolektīvu vadītāja Lendžu kultūras namā
 • Ērika Bozoviča, Gaigalavas kultūras nama amatierteātra „Bykovīši” režisore Gaigalavas pamatskolas skolotāja
 • Valentīna Bruzgule, ilggadējā Sakstagala pagasta muzeja “Kolnasāta” vadītāja
 • Aija Dundure, etnogrāfiskā ansambļa “Rikava” vadītāja
 • Vija Jeršova, Čornajas pagasta Ratnieku tautas nama vadītāja
 • Jevgeņija Pavārnieka, Dricānu bibliotēkas vadītāja

Par profesionāla, godprātīga un radoša darba devumu nominācijā “Veselības aprūpe, sociālais darbs” Rēzeknes novada pašvaldības Atzinības rakstu saņem:

 • Gaļina Suseja, aprūpētāja Rēzeknes novada Strūžānu pansionātā
 • Zinaīda Šilova, Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas priekšsēdētāja
 • Māra Taranda, Rēzeknes novada Feimaņu pagasta Sociālā darbiniece

Par profesionāla, godprātīga un radoša darba devumu nominācijā “Darbs valsts pārvaldē” Rēzeknes novada pašvaldības Atzinības rakstu saņem:

 • Inga Mileika, Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas kadastra procesa vadītāja
 • Ērika Ruskule, Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes direktore

Par profesionāla, godprātīga un radoša darba devumu nominācijā “Darbs pašvaldībā” Rēzeknes novada pašvaldības Atzinības rakstu saņem:

 • Vladimirs Bistrovs, Vērēmu pagasta pārvaldes vadītājs
 • Anatolijs Bodžs, Sakstagala pagasta pārvaldes apkures iekārtu operators, remontstrādnieks
 • Anita Bringule, Attīstības plānošanas nodaļas zemes lietu speciāliste un projektu vadītāja
 • Edgars Buļs, Ozolaines pagasta pārvaldes traktorists
 • Arvīds Dunskis, Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs
 • Jānis Gudeļs, Lūznavas pagasta pārvaldes autobusa vadītājs
 • Jevgeņijs Kušakovs, Rēzeknes novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju pašvaldības kompetences centra galvenais datortīklu administrators
 • Zoja Lipska, Griškānu pagasta pārvaldes lietvede
 • Skaidrīte Melne, Dricānu pagasta pārvaldes vadītāja
 • Marija Nizina, Silmalas pagasta zemes lietu speciāliste
 • Valērijs Osipovs, “Stružānu Siltums” elektriķis
 • Tatjana Pavlova, Audriņu pagasta pārvaldes lietvede
 • Rima Semjonova, Stružānu pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede
 • Voldemārs Vabals, Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītājs
 • Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs

 FOTOGALERIJA

Click to listen highlighted text!