2012

Latvijas Republikas proklamēšanas 94.gadadienā par profesionālu, godprātīgu un radošu darbu Rēzeknes novada un valsts labā, ar Atzinības rakstu un piemiņas velti – Laika monētu – tiek apbalvoti 40 Rēzeknes novada iedzīvotāji:

 • Janīna Čakša - Audriņu pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja (Audriņu pagasts)
 • Jānis Bojārs - SIA „Saho” valdes loceklis (Bērzgales pagasts)
 • Irēna Pudāne - Ģimenes ārsta palīdze Kristīnes Taukules ģimenes ārsta praksē (Čornajas pagasts)
 • Ilona Vilcāne - Dricānu vidusskolas direktora vietniece audzināšanas jomā, dabaszinību skolotāja, logopēde (Dricānu pagasts)
 • Inita Otikova - Feimaņu pamatskolas skolotāja (Feimaņu pagasts)
 • Zinaīda Leščinska - Pirmsskolas izglītības iestādes māsa un ģimenes ārsta palīdze (Feimaņu pagasts)
 • Antoņina Fedotova - Ģimenes ārste (Gaigalavas pagasts)
 • Regīna Lauska - Griškānu feldšeru medpunkta vadītāja (Griškānu pagasts)
 • Ineta Lipska - Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja (Griškānu pagasts)
 • Marija Lustika - Sociālā aprūpētāja (Ilzeskalna pagasts)
 • Nikolajs Kurašovs - Z/S “Jaunupju” īpašnieks (Kantinieku pagasts)
 • Eļa Astiča - Kaunatas vidusskolas skolotāja (Kaunatas pagasts)
 • Kornelija Šarkovska - Lendžu pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede (Lendžu pagasts)
 • Ina Kaļiņina - Lūznavas pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede (Lūznavas pagasts)
 • Inese Bundere - Maltas 1. vidusskolas skolotāja (Maltas pagasts)
 • Valdis Sniķeris - Maltas 1. vidusskolas skolotājs (Maltas pagasts)
 • Iveta Novika - Vecākā sociālā darbiniece (Maltas pagasts)
 • Alina Nemcova - Lipušku feldšeru – vecmāšu punkta ģimenes ārsta palīgs (Mākoņkalna pagasts)
 • Dace Stikāne - Z/S “Krāces” grāmatvede, SIA “Lejkrāces” valdes locekle (Nagļu pagasts)
 • Ināra un Antons Oļševski - “Sārņu” kapsētas saimnieki (Nautrēnu pagasts)
 • Ināra Blinova - Liepu pamatskolas skolotāja (Ozolaines pagasts)
 • Anatolijs Agafonovs - Z/S “Druva” īpašnieks (Ozolmuižas pagasts)
 • Silvija Pīgožne - Pušas tautas nama vadītāja (Pušas pagasts)
 • Osvalds Salmans - Z/S “Salmaņi” īpašnieks (Rikavas pagasts)
 • Evita Kubecka - Kultūras darba organizatore, sākumskolas skolotāja, direktora vietniece audzināšanas darbā (Sakstagala pagasts)
 • Larisa Moroza - Ozolaines bāriņtiesas locekle (Sakstagala pagasts)
 • Ināra Poļakova - Sociālā darbiniece (Silmalas pagasts)
 • Viktors Kovaļovs - Tiskādu vidusskolas direktors (Silmalas pagasts)
 • Edgars Ančs - Rēznas pamatskolas sporta skolotājs (Stoļerovas pagasts)
 • Aļa Žverelo - Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta grāmatvede – lietvede
 • Jevģēnija Bikovska - Strūžānu pagasta pārvaldes lietvede (Strūžānu pagasts)
 • Viktors Pankovs - Keramiķis (Vērēmu pagasts)
 • Jānis Inkins - Vērēmu pagasta pārvaldes galvenais grāmatvedis (Vērēmu pagasts)
 • Jānis Vilciņš - Vērēmu pagasta pārvaldes darba aizsardzības speciālists (Vērēmu pagasts)
 • Ligita Azovska - Latgales skolu atbalsta fonda “Veronika” valdes priekšsēdētāja
 • Elvīra Pizāne - Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece
 • Jevģēnija Gruzinska - Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja
 • Inta Rimšāne - Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas ārējo sakaru organizatore
 • Pāvels Beļisovs - Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiāles koordinējošais eksperts
 • Pēteris Stanka - Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedība “LATRAPS”, Z/S “Līdumi”

FOTO no Atzinības rakstu pasniegšanas

Click to listen highlighted text!