2021

Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 103. gadadienu, Rēzeknes novada pašvaldības augstākais apbalvojums - Atzinības raksts kopā ar dāvanu – Latvijas Bankas izdoto kolekcijas monētu “Personiskā brīvība” – tika pasniegti svinīgā pasākumā 17. novembrī Viļānu kultūras namā. Apbalvojums tika piešķirts 15 iedzīvotājiem – skolotājiem, kultūras un sociālajiem darbiniekiem, uzņēmējiem, pagastu pārvalžu darbiniekiem un citiem pašaizliedzīgiem cilvēkiem, kuri ar savu darbu snieguši nozīmīgu ieguldījumu Rēzeknes novada un visas Latvijas attīstībā. Šogad pirmoreiz tika pasniegtas divas īpašas balvas kolektīviem: Ināras Oļševskas ģimenes ārsta praksei Nautrēnu pagastā par iedzīvotāju izglītošanu veselības jautājumos un aktīvu līdzdalību vakcinācijas procesa veicināšanā, kā arī Lūznavas muižas kolektīvam par pašaizliedzīgu darbu Lūznavas muižas kā tūrisma objekta un kultūrvietas atpazīstamības veicināšanā, kā arī sagaidot 5 darbības gadu jubileju.

Atzinības rakstu saņēmēji (pa nominācijām)

Veselības aprūpe un sociālais darbs:

 • Tatjana Orlova, Dekšāres feldšeru punkta vadītāja, Dekšāru pamatskolas medmāsa (Viļānu apvienība, Dekšāres pagasts);
 • Ilona Vugula, Rēzeknes novada sociālās aprūpes centra sociālā darbiniece (Dricānu apvienība, Stružānu pagasts);

Ekonomika un tautsaimniecība:

 • Inta Silauniece, SIA «Sprūževa M» priekšsēdētāja vietniece (Kaunatas apvienība, Griškānu pagasts);
 • Līga Zvejsalniece, LPKS “Viļāni” galvenā grāmatvede (Dricānu apvienība, Nagļu pagasts);
 • Gunta Silagaile, Strūžānu pasta nodaļas vadītāja (Dricānu apvienība, Stružānu pagasts);

Izglītība, zinātne, sports:

 • Tatjana Pujate, Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” vadītāja (Nautrēnu apvienība, Nautrēnu pagasts);
 • Ārija Strupiša, Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” vadītāja (Viļānu apvienība, Viļānu pagasts);
 • Arnis Romans, šaušanas instruktors (Kaunatas apvienība, Griškānu pagasts);

Sabiedriskā aktivitāte:

 • Sandra Ūdre, portāla Lakuga.lv redaktore, pašnodarbinātā (Maltas apvienība, Ozolaines pagasts);
 • Haralds Broks, prāvests (Kaunatas apvienība, Kaunatas pagasts);

Kultūra:

 • Anfiza Orlova, Sokolku pagasta bibliotēkas vadītāja (Viļānu apvienība, Sokolku pagasts);
 • Madara Broliša, Folkloras kopas “Kolnasāta” vadītāja (Dricānu apvienība, Sakstagala pagasts);

Darbs pašvaldībā:

 • Valērijs Ārmanis, elektriķis, remontstrādnieks (Dricānu apvienība, Gaigalavas pagasts);
 • Pjotrs Kurmeļovs, attīrīšanas iekārtu operators (Maltas apvienība, Silmalas pagasts);
 • Janīna Kairiša, Kaunatas apvienības vecākā lietvede (Kaunatas apvienība, Kaunatas pagasts).

Foto: Eduards Medvedevs

Click to listen highlighted text!