2019

Latvijas Republikas 101. gadadienai veltītais svinīgais pasākums notika 15. novembrī Bērzgalē. Rēzeknes novada augstākais apbalvojums – Atzinības raksts – tika pasniegts 40 Rēzeknes novada iedzīvotājiem sešās nominācijās. Šo apbalvojumu kopā ar Latvijas Bankas kolekcijas “Gadskārtu monētu” saņēma skolotāji, ārsti, pašvaldību darbinieki, kultūras darbinieki, uzņēmēji.

Nominācijā “Sabiedriskā aktivitāte”: 

 • Kaspars Bačkurs, Kaunatas vidusskolas 8. klases skolēns;
 • Anita Šķestere, Nautrēnu mazpulka vadītāja;
 • Marija Jurkova, Ozolaines pagasta tautas nama senioru kluba UGUNTIŅA dalībniece;
 • Valērijs un Marija Jefremovi, muzikanti;
 • Kristīne Zuja, Pušas jauniešu biedrības NOVUS valdes priekšsēdētāja;
 • Silvija Pīgožne, Maltas pagasta vēstures muzeja vadītāja.

Nominācijā “Izglītība, zinātne, sports”: 

 • Silvija Freiberga, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas direktore;
 • Reņa Gailuma, Ilzeskalna pirmskolas izglītības iestādes vadītāja;
 • Ivars Kļaviņš, jaunsargu instruktors;
 • Arnita Poiša, Rēzeknes novada pašvaldības bērnu – jaunatnes sporta skolas speciāliste;
 • Natālija Melne, Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes psiholoģe.

Nominācijā “Ekonomika un tautsaimniecība”: 

 • Jānis Kravalis, pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” valdes loceklis;
 • Edgars Nizins, uzņēmējs, E. Nizina zemnieku saimniecības īpašnieks;
 • Renārs Vabals, pašvaldības SIA “Strūžānu siltums” valdes loceklis.

Nominācijā “Kultūra”:

 • Vineta Āboliņa, Vērēmu pagasta tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīva “Kūzuls” vadītāja;
 • Dzintra Gribuste, Stoļerovas pagasta saietu nama vadītāja;
 • Genovefa Jonāne, Dricānu pagasta kultūras nama vadītāja;
 • Anita Mičule, Nagļu pagasta tautas nama vokālo ansambļu vadītāja;
 • Ināra Smirnova, folkloras kopas “Mākoņkalns” vadītāja;
 • Guntis Tjarvja, Feimaņu kultūras nama jauniešu deju kolektīva ”Vīmyns” vadītājs;
 • Andris Ušpelis, Rēzeknes novada Tautas lietišķās mākslas studijas “Rēzeknes apriņķa pūdnīki” vadītājs;
 • Marija Vabale, Gaigalavas pagasta bibliotēkas vadītāja.

Nominācijā “Veselības aprūpe un sociālais darbs”: 

 • Elita Kudravska, Oļega Filimonova ģimenes ārsta prakses ārsta palīdze;
 • Regīna Mitreviča, SIA “Ružinas doktorāts” ārsta palīdze;
 • Ilga Lizdika, Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta vadītāja.

Nominācijā “Darbs pašvaldībā”: 

 • Inese Adijāne, Nautrēnu pagastu apvienības vecākā grāmatvede;
 • Voldemārs Deksnis, Lendžu pagasta pārvaldes vadītājs;
 • Ilga Elksne, Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādes pavāre;
 • Anatolijs Krasnonosovs, Čornajas pagasta pārvaldes komunālās saimniecības pārzinis;
 • Terēzija Kruste, Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vecākā vides speciāliste;
 • Eduards Medvedevs, Rēzeknes novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas projektu vadītājs;
 • Iveta Ladnā, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste;
 • Māra Razguļaja, Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vecākā grāmatvede;
 • Līvija Plavinska, Nautrēnu pagastu apvienības vadītāja;
 • Iveta Rutkovska, Kaunatas pagastu apvienības vecākā grāmatvede;
 • Sandra Sadovska, Franča Trasuna muzeja “Kolnasāta” apkopēja;
 • Viktors Šmaukstelis, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists;
 • Ināra Teilāne, Kantinieku pagasta pārvaldes tehniskā lietvede;
 • Dzidra Troška, Ozolmuižas pagasta pārvaldes lietvede;
 • Vitolds Vabaļs, Audriņu pagasta pārvaldes komunālās saimniecības pārzinis.
Click to listen highlighted text!