2018

Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienu, svinīgā sarīkojumā 17. novembrī Latgales vēstniecībā GORS tika pasniegts Rēzeknē novada augstākais apbalvojums – Atzinības raksts. To par īpašiem nopelniem Rēzeknes novada attīstībā saņēma 20 iedzīvotāji, kuru profesionalitāte, godprātība, radošums un aktivitāte ir balsts Latvijas valsts izaugsmei un labklājībai. Lai pasvītrotu šīs jubilejas nozīmību, īpaši tika sumināti novadnieki, kas aktīvi piedalījās valsts tapšanā un veidošanā, tostarp Latvijas Tautas frontes un 1991. gada barikāžu dalībnieki.

Atzinības rakstu un Latvijas Bankas kolekcijas sudraba monētu “Saules mūžu Latvijai” saņēma pensionēta skolotāja, sabiedriskā darbiniece Anna Babre, pensionārs, zemnieks Ernests Klīdzējs, ārsts, grupas “Helsinki-86” dalībnieks, viens no Latvijas Tautas frontes dibinātājiem Juris Galerijs Vidiņš, Dricānu pagasta zemnieks Andris Eriņš, Stružānu pagasta pensionāre Zinaīda Deksne, Zemessardzes 32. Kājnieku bataljona Veterānu apvienības priekšnieks Antons Cauņa, Latvijas armijas virsnieks Staņislavs Leimanis, Bērzgales pagasta šoferis Arturs Gailums, bijušais Ilzeskalna pagasta padomes priekšsēdētājs, pagasta šoferis Juris Gailums, Kaunatas pagasta konsultatīvās padomes loceklis Arturs Baltiņš, SIA “Avikon” automobiļu, traktortehnikas vadītājs Vladislavs Tarvids, Tiskādu vidusskolas laborants, elektriķis, Tiskādu vecticībnieku draudzes priekšsēdētājs Viktors Šcerbakovs, Maltas bērnu un jauniešu centra vadītāja Vija Daņilova, Kaunatas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja un folkloras kopu vadītāja Sandra Viša, Gaigalavas pamatskolas direktore Ināra Ūsīte, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Latgales nodaļas vadītāja, vecākā eksperte ģeoinformācijas pakalpojumu attīstības jautājumos Andra Zubko- Melne, uzņēmēja, tūrisma informācijas speciāliste Ligita Harčevska, Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis Valerijans Jonikāns, akciju sabiedrības “Latvijas valsts finieris” padomes loceklis Jānis Staris, dzejniece, publiciste, aktīva sabiedriska darbiniece Anna Rancāne.

Click to listen highlighted text!